Dataset for CDS BCL2L1 of organism Kryptolebias marmoratus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***** **    **** *** *******  ***** ** *  *****  **** ***** **** * *            
ATGTCtCA---cAACAgAGAtCTGGTGCttTTCTAtATtAtgTATAAgtTGTCtCAGAGgAACTgTtC------------
     a  caga    a   a       ag     c  a gc     ac    a     a    a c tgtcaatcacat

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           *  *** *       ******* ** * *    ***   *****  ***              * ****
---------tgAttCTCtG-------CTGATGCcGGgGgTtgcgGGTtggAGGACggAGA--------------AgGCCA
aatactcagga gc   c aatagaa       a  a a gcac   gaa     cc   gatgacagagacac c    

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    * **     ******  ** *  ****    * *  **     *** *  ** *  **   ***  **  *  * *
gttgGgCTtt---TAACGG--CTtG--CTGGtcccCcGtcGGggtggCCAgTggGGgAggAAgctCTG--CCggCggCgG
acgc a  cccag      ga  a tc    gaaa a ca  caccc   c ca  c ac  cag   gc  ca ca a 

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** **** **    ** **   ******   **** * **  * ***** ****  *  *** * *    ******* **
CG-ACATgGAggcgGTgAAgtcAGCTCTgcgGGACtCtGCggAtGAGTTtGAGCttCtgTACgCgCgcggTTTCAGCgAC
  a    a  caac  a  aga      caa    a g  aa c     c    gg gc   a c aaac       c  

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  *   *****  ******  **** *** ******** ****** *** **** ******** *****  ******
CTGtcCctgCAGCTggACATCAggCCCGgCACgGTCTACCAcAGCTTCgAGAgCGTGcTGGACGAGgTGTTCcgGGACGG
   ca agc     cc      cc    a   c        a      a   a    a        c     aa      

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ** ************ * ***** ** ***** ******** * *********  ************ *** ****** 
gGTgAACTGGGGCCGCgTtGTGGGgCTgTTTGCcTTCGGCGGcGtGCTGTGCGTtgAGTGCGTCGAGAgGGAgATGAGTg
c  c            a g     c  c     a        a c         cc            a   c      c

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *****  ** * ****  ** *********** ********  * ** **    ** *****  * ** ** ** ***
AgCTGGTgtCCcGgATTGtgGAgTGGATGACCGTtTACCTGGAtgAgCAgATtggtCCtTGGATtgAgAGtCAgGGgGGA
 c     cg  a c    ca  c           c        ca c  c  ccag  g     cc c  c  a  a   

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****  **** ***** ** * ***     * ** ** ** ***   ** *  * *******    * ***** *****
TGGGAgcGCTTtGCTGAgATgTtCGGgggcgAtGCgGCtGCtGAAgggAGgAtgTtTCAGGAGtgttTgAAGAAgTGGCT
     ca    c     a  c a   ccaaa c  c  g  a   acc  a gc c       gccc a     a     

       650       660       670       680       690       700       
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:..
*** *  **   * ** ** ** * * * ** *    **   **** * **  *******    * *
GCTgGttGGggtGgCGgTGgTGgCtGgGgTGgTtgtgGGtttGCTCtTgGCtcAGAAGCGt---TgA
   a cg  aac a  c  c  a c c c  c gccc  cgc    g c  ca       cctg a 
© 1998-2022Legal notice