Dataset for CDS BCL-2-like of organism Phasianus colchicus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                             *           *    *        *        **    **   * 
ATGt-------------------ctgcgg-caAccggg------AgttaGtgcttgacTttatccacTAtaagCTctcGc
   gctcaccccgggagaagctgtaaaatttt ttatatttatt tgcc ctaagagt acgattta  ----  tcg -
                   aag      a    g  c        ca    c  c  g   c g c   cgta  g a  
                                                      a                         

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *     *     *  *  *                                                         
ag-gGgggcaCggctgGgcCcaGccgg-----------------------------------------------------
--t- aattc ttgat ag -- gtcaaggaagaggatgaggacaggccacccgtacccccggccctggctgccactgct
g ca   c   aa     a gg               c   a                          a  ca      a
  a                                                                             

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----------------------------------------cccggca------------------------------tag
gctgcggctgcggtggctggtgtcctcaatgggggctcct-------ccgccccgcgcctgccggctcggctgctgc-ga
  acaca a a a   acacc c         aac c a   tac          a   cc     cac        g  
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     *  **                   **                                           * *   
tgag-GgtGCccccgtgctgaggggc--cGCc-ggaa------------------------------a-cctcgCgCtgc
ccg-t ta  tgtta-ctaccaaa--ttt  -t----gttcatgaaattgttcgagcatctggcgtg-t----- t caa
   ac      aa    g      a aga  tgcac cc                     c a   ccgg aga c    
    a                           c                                   a           

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*        * ***                        **   *        *         * *  *  * *       
Ga-caggccGgGGAcgagtt---gc-gag-taccagagGGcttTcagcgacaTgttgggccaGcTggAcaTcAcccccgt
 gtggtata a   ------ttt--t---g--------  acc tgcgcggt cccttcgag a cc tc t agtattg
 c a          t gag ggca gccacc  ggatt       caa cac  a cca          g  aa a a
                    caa  a   a                                                  

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *              *        **        *    **   ******       ******** **  *  *  
cgcaG---cctacaggcgcTttgtggagGTggtggatgAacttTTccgTGATGGagt---tAACTGGGGcCGaaTtgTgg
aaat ttgtgcgggacatt gcaat-gc  cactacga ggac  tgc      gaatacg        g  gg ca ca
   g   a  a  c a ag      cca  a     c  ca a   aa      c  a  c        a        
                                    a                       a                   

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  *  *    ** **       *                 * *  * *** *  *         *            **
CctTctTctctTTtGG------aGgt-------gcaatgtgCgTggAgAGCgTggAccaggagatGt------gctcgCT
 tc aa tgag  c  tgccttt tgcttctcactttgaca t ca a   a ca --------- cgcatcacggta  
 aa     a c           c            g a a  c              aga    a         ac    
          a                                                                     

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** *              **          *       **        *              *   *   **  **   
GGtGgggagc--------ATtgc-tcttggAtgaccgaGT---atctgAacgacca--ctgcaTggcTg--GAtcCAg--
  c aacctaaggagcag  cttt----tc ccctttg  ctctctca cta----tg-cagg cca aat  gg  -ga
  a   a a            a gaac a      aac  aca  a      gga c    a  aa              
                       c                                a                       

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    ** ** ***                                              **      **           
-aacGGaGGcTGGgagg-ctttgt-ga-ttg-acggcttcat-at-a-gcttttgtgtaGAt-ggacCTggatc-ctctc
g---  t  a   ct--t------g--g---t----------t--g-g-tccgcaata-  -ttctg  atgatt-agca
c  t  c        tcg  gga catcc agt attaagcgc cccc    ca    t  aga ca    c agt    
                 c      a  a   a          a  a a              c           c     

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *  *              *                            *          **                  
tcAggAccgtcctgattgtgGctgttgtggg--------tcactgtcctGggggtaatctTGg---acatgagcag----
cg tt aaacga--t---ca tctcgtct--agcttgcacggt--gtta ccacgtgggc  acct----------cgtg
 a ac    a   a gcc     c    a            c gac    a   cgc a       ga ga ttc     
                                                                                

       810      
....:....|....:.
                
----------------
ctctgcagcattgtga
            c   
                
© 1998-2021Legal notice