Dataset for CDS BAX-like of Organism Bos taurus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**       ***   *     *      **  *         **   *  *                   *  *** *  
AT-------GGAcggGtccggGgagc--CCccGgg-------GCgggGggC-------------------CcaCCAgCtc
  ggcttcc   gat gtgca ctctaa  ta atcttggct  cac at atggacgcctttgaccgct gt   c ga
              a c      g            agca c    a              c     c    c       
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ** *      *  *  *   *       *    *  **  *    *          *  *  * *   *  *  ** *
tgAGgA------GgtCctGgagAc--agggGgcctTttGCttCagggTtt--------CatC--CaGgatCgaGcaGGgC
ga  c gctggt ac ag acc -cg---a cttc cg  cg tact cgtttacggg ga tg t --- -c gt  c 
      a        a                   c   g       gc  ccc         a          
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *  *             * ** ***     *     **      **             * **  *  *  * *
gaatggGggG--------agagaCaCCcGAGctgggCttggaGCaggtgcCCcaggatgcatc--CaCCaaGagGctGaG
tctgct ca ctgcgcct----g -  a   a---t gcctt  c-----  ggcagc-----ag g  tt ga ag - 
  gc               ct   g            a   c      c         ct g        g   a t 
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * *     *     **    * * *  ** **  *  *      * *                 *   **     *** 
tGaGtg--tCtgaagCG----CaTcGggGAtGAatTggA------CcG---------------taAcgtGGagctgCAGa
c g ccgtg cagtt  ccgt c g ca  c  gc ca gctgat a gcccagtgtctgctgcg tac  cctgc   g
  c         cc                   ca                        a ca                c
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *   *       ***  * *      ****          **   ***        * *** *     * **   ** 
ggAtgcT--cgcagCTGtgGaCa----cAGACtctgcccg-aGAggtCTTtttccgagTgGCGgCtgaaaTgTTttcTGa
tc aca gta---c   ca t gacagg    cgccgttact  ctc   cccggcta c   t ccggc c  ---  c
     cc           c           aa    g  c    a    a  aag      a  a c           
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  **    ***  ******   ** **  * **      * * * *      ****   *     *   **    **   
cgGCaactTCAacTGGGGCcggGTtGTggCcCTtttctaCtTtGcCagcagaCTGGtgcT--aggCcctGTgcacCAagg
ga  g---   cg      aac  g  ct t  gcaggg g g g tcggag    ccg ca--- tgc  ctgg  ---
   gta             a                c       ga c c          g a  a         g c
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ** **   **        * ** * * *         **     * **       *    **               
t--GCcCGagtTGatcaggacCaTCaTgGgCtggatattgGActtccTtCGagagcggC----TGctgggc---------
-ca  g  gcc  gcgga--- t  g c a catgc----  gcctg g  tagcaca ttca  gcacctcgctccatc
c       c       c cg  c  c        c cgg      g     g                a           
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *** *   *      ***** **                                                   
------TGGaTccaGgagcggGGTGGtTGggtgg-agc-ct---------------------------------------
gcccgg   c ggg cgcaat     c  -----g---t--aaccccaccccattcccccactcctctgggggccttggg
             c a          a   ac accctg                                 ca      
                                  a   c                                         

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cctttctgtgcccaccataggagtgcccccttccccattttggggtcatatgtctgatcaacccctgattcacagggtgc
                                                                                
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ccaatgacctgtccatgacccttgacctccttgtgacctctgacctcctagtgacccctgacccgatgcctcgatgccct
                                                                                
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ccctggtgcctccctccaattcctctggaatccctcaagttctatgataatcctttaacttccccactcgtaggcccttg
                                                                                
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cccctacttgtgccctctgacccctccctgctccctcatgtgctggcccaggggctgccccttggctgagtcgctgaagt
                                                                                
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                    *  **    *  *                          *   **  **   *  *   *
--------------------GgaCGgcctCctCtcctactttgggacacccacatggcaGacaGTggCCat-CttTgtgG
gcctgctgtccctatcccca tg  tggc ag ------------------------tg ctg  aa  gcg gc cca 
                  a            a  g  ccg  cctg g t gcaca   gc                 
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**   *        *       * *    *     *      * ***                                 
CTgtgG--------TgctgaccGcCtcgtTcatgaTctggacGaAGAt--------------------------------
  tga ccgcttcc ttacttg g ctcc tgccg ----ca g   ggggctgaggccatcaactgccttggacttttt
                a  g a    a       c g t                                         
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190   
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|...
                                                                         
---------------------------------------------------------------------atga
ctgcataaattatggcatttttcaggggggtggggcggatttgggggccatggagtttttcttcctttt----
                                                               aaag ct a 
                                                                         
© 1998-2020Legal notice