Dataset for CDS BCL-2-like of organism Hucho hucho

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---ATGtctaacgt-----------------------acaac----aa---gtggtatattatataag------ctataa
atggcaaaattga-cgcagtccgttatacgagccaca--c--gggg-tctg----c--tc--------gagtat---c--
  t   ggccga-atca     cacgcc tgttgctggttttacctt-aaaactc-ga--gcagattc   g  tct-gg
          ct g a      aga a   ta     ca-ggc aag g t  c a ggaatc ccca      ggc tt
             c                        g  at t             cg      gt           c

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
actttc----agaggctattcgtgcaagca-ctttgtgct----gg-g-------g-----c-ggactgagggggat-ag
---g--acag----a--gccga-tttgc-ttga-g-----ggct--c-ccgcggg-tcgta-g---------c----g--
gac-gtgatagtgc-ta--a-cc----ttcc--g-cgtgcaatgcaacat tccaaa    gaatcggtgtc-atgacct
c  c  cg cta tta tg-t- cgg - - agacaac actaaa tt a aat  c    t caga cccaatacct a
   a  t   cc a g  agat     a                                 a  c        c   a  

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------g-c-t-gg--atgtggcagtggcga------ac-ccgcaacggcaca---------------
aagtcaaaagtggatact-t-t-g--gg---------------ccactc--a-a-----------ttggacgacgttagg
 gagggccg  c  c  g aggatacaaggacctgtcccagc a   c gata-agtttaa cgg      tct  c  t
 c   t             c aga t  tatg at t aca  t     ctgtgctcggt    t               
                   g c       cc     a   t          c  t                         

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agtgaatgtcgtgaaaagtaacagtcctgggtaatcatttgtcagacctaagcaacaatgacggactctgcaggtacctc
gc cttgcgg a  tcgac c  ccaa c aggtg  ca c acc  ag ta     ca g     a             
   agg         g                t     g        gc                               
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------------------------------------------a---------gag-atc--------------
gcggacaggtacaccaatcgagaagaggagataatggcgattctttgcc-tgcactgaacttggatgcgtcagaatgtgg
                                    ctc  aagggcgagcaatggcccagc --gataagtattgcgtt
                                    aat  g        g  gaaat ---   -cg     gc     
                                                  a         c                   

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------gtcaggaggcCtgtgatgctctgg-aca---cagacaccaggcaacttat-aaatg----cc
gcctgaaactatcgaattaggcctcaa--gag--cttctgc-ccgccagat-ttt--ccc-tcggcc-t-----cttttg
c      g          tc-ta---tg ctcac---aac-ca-a-   --c-g-tt--ag--tcatcggctgaagcc t
                  c-ag- g -  a--  a  ---aa g-g   tg c-g   t-  ta ggaacgcct      
                  -  -t   c  -c      gg                   a         c           

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tcatcggacaatacaCaggact---gaaacgttggtggaaggaaagCaaggctCtgtcaAcgAtgatgagagtc------
cacgg--g---cgtgggtt---tcttccgtaggtaaaaggcc-tta-ggaagg-ctctg-ta-gttgtcactgggttggt
attcatt-gccgcg  c- c  gtcc g gcccctcc c  ttc-- ------ --ag- -- ---a-----a-  gaag
  g  c    g             g      a  c       g-    t c   g g-     ac - g   -a      
     a                                    c     c     a -       a c             

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                               *
-------------aacAcagatacgcaTtcaatGgtaTgatctccaaacTctAcaTgaatgacagaaggGctgAcgtgAG
caattactggagagtt-tccccgaaac-atgga-acc-ctc-aa-ccg--gc-tt-cgcgcctgccgca-actgtcacc 
g tg  a a ca tg- -ga-ac---g ---c- -g- ---gg-g---t tg -- at-c--gc--t-c  ac gaga  
  c          -c   --g--t  -    -   -    ga-g      --  c -- -t -ta - -       c   
              -        g                  c       a     t  a   -                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *           *     *     *  *  * **  *       ********  *  *        *       **  
ctTtgtcagtgtgaTg---gAtgacaTgTTccGaGAcGGg--cgtgAACTGGGGtCGcgTtGtcagccTgtttgcaTTtG
gg caaggacacac agccc gatgg cg ta t  ta tac-acc        ca ga gacggctt cacatat  ca
tc g ga cgt tg     a c cac  gg g     agtg  a          c   t     g ga c    
   c   a                       c      ca   t                        c  g    
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *      *        *                *            *                               
GaGgtgcggTgtGtcaggActtgaaggAgaaGgggAggggccactgtgT------------gG-----------------
cg cgatcc catcgtat gcgtgtaagcggtaac taaaaacactga ggggaatggcattaggctgggggggaaggag
 c  a  aa ag  agtc aa cc t   c    t c  cgt ggacc             a                  
 t  c   t             a  c                   ca                                 
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
             *          **  *    **  *                  **** *        *       **
-------agttggTgGgagaggaGATgaCagcaTACCTggtcactcaccacaaggaCTGGcTagtgaaacAcaaaggcTG
agctgcagacgca caccctctgc  at catc  tt ccattacgctatacgtcc    a ccacggca aggctca  
       ttgc c t  t gaac   cg t ag     aagagga  g  g tca       g     g  t  t  t  
       ccaa      g  t      g              g  a              t     t     g     
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *    **        ***                                     *                      
GgAcggtTTtGtagAgtTCTttgaagtagaagatgc---gGagtccagatcg---agGaacatCaTcacgacctttgtcg
 a tccg  ctcgatca   actggaggcccacacaagcactcat-tcggaatctca gcgtggtatgaagagcggtctc
   g  c    gtt  c     cccca   t ggattt c  -gatc-tatc  ctc c   c c actt  ag cc g 
   a  a                 t c   g     c  t   -- -accg       t   a   g g           
                                            g                                   

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     *                             **        *                                  
gattgGctgggatt---------------------GGggCagcaaTcaccctGttagtc---------------------
tggct ggattccgctggtcacaggagtcatcgta  ctttctcc tgtttacaagcgtaggtctcaccatccctctctg
ccc    c ccg  ggacctt ca ccgtccgtct  aa caagt g--ga  c--ac-  aaac               
 t        a         g       gg  a c      t       -      --                      
                            a                    a      t                       

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctgtcctccgcagtttttgagctttctccattgataatgaatgaagaacggcggcttatttcatctgaggcacctctttc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agatagttttccagatggaaatgcaatatatagatctgtactcgattctctattctacaaggcaaagggtcttggctgtt
                                                                             cag
                                                                                
                                                                                

        
....:...
     *  
--atgTgA
gtcat ag
ca-gc   
  g     
        
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice