Dataset for CDS BCL2L1 of organism Mola mola

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****       ******** *******  * **  **** *** *****  * ** *    **  **   *   *   *
ATGTCtg---ttAACAGAGAgCTGGTGGctTtCTttATAAgCTAtAAACTgtCtCAtAggggCTgtCCtctCtctCtgtT
     gcacaga        a       ag a  ac    a   c     ca c  a aaaa  ac  aac aac aca 

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * *    ***  *       ******** ** *   ****    ** * **    * *  *  *   *    **  **
ggGgCtcgtAGAtcCtggtgggAGGACTGAgGGgGggcAGGCcgtgTCtGcTGcgggAcAtgGgtTggtGgtccACggCA
aa a caaa   ga ccccaac        a  a aca    aagc  a a  acaa a gc cg acc acaa  ac  

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * * *        **      *                            * ***   ** ** ***    *     **
gTgGtAgt------GG------Tg---------------------------GgCTGtctCCtTCgACA---gCtggtcTG
a a g cgtttaac  tacgag cccgggacccctccaaggtccccgctgc a   caa  g  c   ggta aaaca  

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** ** ** **    ** **  ******* ***** ***** **** **  *   * *  ** ***********   *  
GAgGCtGTtAAgtctGCgCTtcGGGACTCtGCCAAtGAGTTtGAGCtGCtgTttgCcCgcGCgTTCAGTGACCTgtcCtc
  c  a  a  agag  c  ga       a     c     c    a  gc aca a aa  c           cca aa

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *****  ******* ** * *** ***** ** ** *** *** ******************** ****** *******
gCAGCTtgACATCACcCCtGcCACcGCCTAtCAcAGtTTTgAGAgCGTGATGGACGAGGTGTTCAgGGACGGtGTCAACT
c     cc       a  g a   a     c  a  c   a   a                    a      g       

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******* ***** ***** ** ** ** ** ****  ** ** ** ** ** * ********* *   **   ** ** 
GGGGACGtATAGTgGGACTgTTtGCtTTtGGcGGTGttCTgTGtGTgGAgTGtGtTGAGAAGGAtAtggGTgcgCTtGTt
       c     c     c  c  c  c  a    ca  a  c  a  a  c c         g caa  caa  g  g

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ** * **    ** ********    ** *****  * ** **  * ** ****** **** ** ** ******    *
tGCcGgATtgtcGAgTGGATGACggttTAtCTGGAtgAgCAtATtcAtCCgTGGATCgAGAGtCAgGGtGGATGGggctG
g  a c  caca  c        cacc  c     ca c  a  ca g  c      c    c  a  a      caac 

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****** **  * ** ** **  **** ***** **    ***** **********   * ** *  ***** ** * **
CTTTGCtGAggTtTTtGGgCAggACGCgGCTGCtGAgggcAGGAGgTCTCAGGAGAgttTgAAtAggTGGCTgCTgGtCG
      c  aa c  c  a  ca    c     a  aaca     a          ccc c  g aa     c  a c  

       650       660       670       680       690         
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....
** ** * *** * *  *****  **** **   * ******   ******    ** *
GGgTGgCgCTGgTgAtgGGAGTtgTGGTtGGtttGtTCATTGttcAGAAAC---tGTgA
  a  a c   c a cc     ca    c  cgc c      cca      gcca  a 
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice