Dataset for CDS BCL-2-like of organism Ovis aries

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atgtgtcggacaa----------------------------------------------------------acct--gga
ggtgcctaccgc-cccgccctgcccccggtcgcggcggtgccttggtggcgccgtttaggtggcgtgcgca---gcc-a-
   a ---  a-g             a  caca c cca   a  acccac   g     gac         gt-  t- 
   c  g    tc                                                                   
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atacgtcgttg-cttcctctc--acaagatttt-caggcca-g---c-g--g-a-t--gt--agtct--tttgtgtgtga
-ct-c-gc---t---------tt--c-tc-ggct-ctaaatg-atg-a-ct-g-g-ggt-tt--ataga-g-agaatatg
g--t- --c cagggt c at    -g-- ac- t a t ca cga t aa c c cac gg   g-  cac--cc g  
cgcgt t    c             g  t c   g                       a ca    c  a-  c      
   a                              a                                             

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *      *                                                                 
--ctggaAcagccgCcc------------------------------------gggtggcgaccgaagcc--t-tcg-aa
gcaccct gtcaga tttgccgtccggcctttacctttgatggtcggagaagccaaaa-ga--actctaatcgcgg-c--
   aaac    ga                                        tt ccc   g--c c ggaaa--cacc
    t                                                     a           a - c  g  
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                           *                                    
g-c-cactgcc-tcagtggca-cc-catctgggctgttggctgA---------------------------tg-c-ctg-
-c-c-------t---------ga-cttggctctgaccaacagc cgagttatatcggcagtccctggagatgag-g---g
ca a ggg g actgac c gaga ag  aaa   ag   ga                             c cacaact
 g t       c         c                   c                               t t   c
                                                                               a

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                   **           *               
--ggt---tg----gagcaactgg------------------c-----cccGGggagggctcacCa--ggacg-cggtgg
gt---gtg--gagt----------ccacagcagaagcttgga-cctgg--t  cctcttgcgtg tgttccaccaaccac
  accaaa t   cat gcg c  tac  aag  c  gaa ct   a g g  tagacca  c    cc gga t a ca
     tcc                                             at            g           t
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *                                                                         
agcaagCcctgcgggaggccggggatgagtttgagctccgcta-ccgacgcaccttctgcgacctg-c--c-cagctgca
tcagga tagcacctcattt--c-----------aaggatgctctgaggagg-a---ac---tt--g-gt-t--------
 agc t  t   a cgtagattaa  ag gggc --c ga  c   t ac   -cg --a g--  ataggca a  cg 
              a     a -           tt          c      t   gt   ga  c tc g        
                                   g                     ca                     

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                             *        *                       **       * ****** 
catgaccccagggacggcctatcagcgctTcga-ccagGtgatggatgaactcttccaagatGGcgt---cAaCTGGGGt
---c-----g--tttacgacggagaatgc taccagga actcta-----g------ggcgg  gcctgtg g      c
tg -gtgg -c --gt  ga a c g a    t t     a----tac t-at  tg-t cc  aa aact         
     aaa ca a a                         -g a   a g  a   a c           a         
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *    *   *  *  *    ** *  *      *                    *            *         * 
cGcattGtggCctTttTttccTTtGgtGgggcacTgtgcgtggaaagtgtcgacaAggagatggaggcAttggtgggaCa
a gcag cca tc cg cgtt  c ca cct-tt tcttactaggctcccaatag ctgtcctcccct gatca-aat g
   g    at aa aa ga      ag  tat-  aacgca-c   c-a t g    c c aat atg c ca ac    
                                        -     aa  g c          a  a  a a        
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                 *                    *                    *** *
agtg---------c----------cggattggaTggcggctta---------ccTgga-tgagcagctagatgacTGGaT
gagccagcgttagaagggacttttaaacgctcg catcaacgtctgcgctcatt catagaccagcaagcggcct   c 
tcc          g a    cgaggtttca       tctgc          ga atg c ga  a cc c-  g     
                    a  c  c a        a                   c a  t        c        
                                                                       a        

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           * * *****                                                            
ccaggagaatgGcGgCTGGGatg------ggtttgtgg---atctcttcggggacaaggccgca---gccgagatgcgaa
aatcagccgca g a     cgatggaagctggctgtctaacgtgagataaaatgg---aact-gaaaa---cggcaagc
ggg cca  a  a        cc      aaa  aca    taacg   c tcca-tta----g   --gat----g  t
                     a       t     a      c a      c   tgc tt a     ga gttc     
                                                        ca  g          c  a     

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atg--------------------------------------------c----gcgc------------------------
tg-gggagctacagaacgaggtagagaagcagatgaatatgagtcca-agga----catgctggcccagtgatcatgtcc
gactc                                           gtccagaga                       
c aa                                            ca      t                       
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
attgaggagaagatggaggctgatgcccgttccatctatgttggcaatgtggactatggtgcaacagcagaagagctaga
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agcacacttccatggctgtggttcagtcaaccgcgttactatactctgtgacaaatttagtggccatcccaaagggtttg
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          *                                                     
------------------tcaacggcTggttcctgacggacttgacggtggctgt--tg---------------------
cgtatatagagttctcag--tgttcg cagcttgctgattgcgacattaaaactgtg--tcttatttagaggaagacaga
                  aggtgcat ttc ga  catag a  g c g ttaaa  gtc                    
                     ca                c      a c  gg c  caa                    
                                                         a                      

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tcaaggtgatccctaaacgaaccaacagaccaggcatcagcacaacagaccgaggtttcccacgagcccgataccgtgcc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------agct-t---------------------------------gctg-------------------------------
cgaaccgctat-tacaacagttcccgctctcgattctacagtggtttgagctgcgggccccggggtcgcgtctacagggg
      ----cc                                 a  ta a aa                         
       ta a                                                                     
       a                                                                        

      1290      1300      1310      1320 
....:....|....:....|....:....|....:....|.
                    *                    
---------------ggtttGct-tttc-tac--ataatga
ccgggctagagcgtcctccc gatcaaatag-tgtag--ag
             a t gag a  ac t cttc ggcta-t
               a        g     c   c  g   
                                     c   
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice