Dataset for CDS MCL-1 of organism Gadus morhua

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                                           * * ** **         
ATGctgtcacagaaactaacttcaaactacggaaccagcttagtccagacctgctggtttaaCaGcCCtCAaaatggagg
   t---------------------------------------------------------- g a  c  ---------
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *  **** ***                              ****  *** * *               ***
cgaagagcGaaACATgGACttccactccgaaggttcacacaccacgacaGAGGggGCCtTgCctctaatggcgacgtTCA
-------- gg    a   ------------------------------    at   a c ---------------   
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** **                                                                           
AAaGCggagacgaacgtaaaccaagacccacggaactaggaaggggcaggctggtgaacaaatcgcaagacgaccaagaa
  g  ---------------------------------------------------------------------------
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               *  *** ** * ** **                  * *****  *                    
ggaaacggttcgctgCctAGCaCTcCgGAaCTccagtcagaagtagacacGgACAGCcaGgcgggggaagaagtgttgga
--------------- tc   t  g a  g  -----------------g a     tg --------------------
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
taacgacaccaagcgaatcattcgcatttttctcagagactatgcaggggcatcaaaagctaaaaggacaagacaagacg
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                               ** **  * ***** * 
aggttcaagtgactatgagaagagttgtagacggcgtgcttgaaaaacaccaatacgcatacaAGgGTatGaTCCAGaAa
---------------------------------------------------------------  t  ga c     g c
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***                                                                            
tTGGaattggacggccgaggggaagacatgagttttgtcacgtctgtggccaagagtctcttcgcagacagcacaacaaa
c   ----------------------------------------------------------------------------
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ctgggggcgtatcgccagcctggtggccttcggagcagcgttgtgtcagtacctagaggccaggggtaaagaaggctgcg
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                     ** *   *   
tgtcgctggtggccgaggagatttcctcatacctcctttcagaccaacgggaatggttggtcaaaaacaACtCatgGg--
---------------------------------------------------------------------  c cga aat
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                               *
-------------------------------------------------------------------------------A
gccatgctcccagcgggctaccggcagcgggaccagaccaagaagacccccacgggggactatgaccgcgacgccctgc 
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** ** * * **                                                                    
GGgCTtCgTgGA--------------------------------------------------------------------
  a  a c a  gaagagcgccctggagcacgaggacagggaagacctgatccccttcaccggggagaagaaaggtagga
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    **** ***                                                                    
----GTTTtTTC--------------------------------------------------------------------
aggc    g   ccacggcgaccgggcagatccccctaagcgagcagatcaccctggagccggagctggaagaggccctg
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  **  * **  *** ******                                                          
--GAgtGtCA--GACgCTGAGAt---------------------------------------------------------
aa  ac c  ct   c      cgtgcgacatcgcagctatccttggaatgtataccctgatgagcaacaagcagtacta
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tgatgctctgggttgcacggggaagatcgccaacacggagggcatcaacagtgttgtaaaacaagatcccttcaagatct
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                     *******                                    
-------------------------------------GACCGTG------------------------------------
ttccggaagagcccccaaacaccaccaacgtggagga       gagaggatccacaacaacgacagtggtctgacggag
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                **  * ** ** * * 
----------------------------------------------------------------AGggAtACtCTtAtG-
gtcaacctcaacaacatcaaggacattcccatccccacgctgaaggaggtgtttgaggccatga  aa a  a  c c t
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                           ***** **      ***  *****             
-------------------------------------------GCCTTtGC-----tGGAttTGCTG-------------
tgagatcctgagcatcgcagccacacggagcaacgaccccgtc     c  atgtgc   ga     caggagaacacca
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gtctccagagtcttaacattgagtctaacttcatcaccgcagagggcatgaaggctgtagtcaaggccatggccagcaac
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       ***** * *                                                  ** ***        
---gtgtTGGTGgAgC-------------------------------------------------gATtGCC--------
gccacac     c a tcaagatcgacaaccagaggcacaccctgggagactcggtggagatggaa  c   gccatgct
                                                                                

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                              **** * *            **                            
------------------------------CTACtAcTt----------gGGtcccgggcccgggccgccatgg------
ggagaacaactccagcatcctgaagttcgg    c a ccacccagcaga  cga-------------------ccgtca
                                                       ga  g  aa t t   g        

      1610      1620      1630      1640 
....:....|....:....|....:....|....:....|.
                                         
---ggaacaacgatatgcttcgccaacagaggctg------
cca--------------------------------agatga
   a   g   aga att a c        c taa      
© 1998-2022Legal notice