Dataset for CDS MCL-1 of organism Gadus morhua

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  *   *  *                  * * * *****   *  * *         *  ** * *****  *   *
ATGctGtcaCagA----------------aaCtAaCtTCAAActaCggAaCcagcttagtCcaGAcCtGCTGGttTaacA
   tc gac cc gggacatagacgaggatg c t c     ggc tc g tctgcagag tg  a a     ag gtg 
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** *    *  ****  *  ***              ***    *  * *  *    **  *    *  * *  **  * 
GCcCtc-aAaaTGGAggCgaAGA--------------GCGaaacAtgGaCttCcactCCgaAggttCacAcAccACgaCa
  t cagg cc    cc cg   atgccatgctccca   ggct cc g ag ggga  ag ---- ca g ag  cc c
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ****     * ** * *  ******  *   **        ***** **                      * **  *
gaGGGGgccttGcCTcTaAtgGCGACGttCaaaAG-------cGGAGAcGAa--------------------cGtAAacC
ac    ----- a  a g cc      cc tgc  gactacct     a  gcgccctggagcacgaggacag g  ga 
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ** ** *   **  ** **  *      ***  ** *      ** ** * *****  * **    *  *  **  **
aaGAcCCaCggaACtaGGaAGggGc-----AGGctGGtGaacaaaTCgCAaGaCGACCaaGaAGgaaaCggTtcGCt-GC
ct  t  c ttc  cg  g  aa aaaggt   aa  c t-ttgt  c  c g     gg c  atcc cc aa  ga  
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * *** * *** *   **   ****  * *  * * * *    * *  *  **  ***  ** * **   * *  *  
ctAgCACtCcGGAaCtccAGtcaGAAGtaGaCacGgAcAgCcaggCgGggGaaGAagTGTtgGAtAaCGacaCcAagCga
ag t   c t   g cgg  ctg    ag c ct a g a gcca t ac ct  ga   gc  c t  cag t tc --
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atcattcgcatttttctcagagactatgcaggggcatcaaaagctaaaaggacaagacaagacgaggttcaagtgactat
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gagaagagttgtagacggcgtgcttgaaaaacaccaatacgcatacaagggtatgatccagaaattggaattggacggcc
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gaggggaagacatgagttttgtcacgtctgtggccaagagtctcttcgcagacagcacaacaaactgggggcgtatcgcc
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
agcctggtggccttcggagcagcgttgtgtcagtacctagaggccaggggtaaagaaggctgcgtgtcgctggtggccga
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggagatttcctcatacctcctttcagaccaacgggaatggttggtcaaaaacaactcatgggagggcttcg---------
-----------------------------------------------------------------------tcccagcgg
                                                             a t c a gc         

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gctaccggcagcgggaccagaccaagaagacccccacgggggactatgaccgcgacgccctgcaggactacctggagaag
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agcgccctggagcacgaggacagggaagacctgatccccttcaccggggagaagaaagggaaggcgtttgttcccacggc
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gaccgggcagatccccctaagcgagcagatcaccctggagccggagctggaagaggccctgaagaacgccactgacgctg
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agatgtgcgacatcgcagctatccttggaatgtataccctgatgagcaacaagcagtactatgatgctctgggttgcacg
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gggaagatcgccaacacggagggcatcaacagtgttgtaaaacaagatcccttcaagatctttccggaagagcccccaaa
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
caccaccaacgtggaggagaccgtggagaggatccacaacaacgacagtggtctgacggaggtcaacctcaacaacatca
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aggacattcccatccccacgctgaaggaggtgtttgaggccatgaagggaaactcttacgttgagatcctgagcatcgca
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gccacacggagcaacgaccccgtcgccttcgcatgtgcggagatgctgcaggagaacaccagtctccagagtcttaacat
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------------------------------------------------------------------------t
tgagtctaacttcatcaccgcagagggcatgaaggctgtagtcaaggccatggccagcaacgccacgctggtggagctca
                                                                                

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***       * ** * ** ****** **    **   ** **  *        *  *******                
AGAtttttttCgAGtGtCAgACCCTGgGAggctCGttgGAgATggAgttctgggCttTGCTGGAttt------------g
   gcgacaa c  a g  c      a  caac  gga  a  ac cacagccc ca       gaacaactccagcatc
                                                                                

      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***   ** *   * ** **  ** *  *                                                   
CTGgtgTTgGtgtAcCAcTTgcCCtAgtAg--gggccccgggcccgggccgc---------caccaggaacaacgatatg
   aaa  c gcc a  a  ca  c cc -tc--------------------catggccgt-------------------
                             a  a  t aga  g  aa t t            ggga   g   aga at

      1690      1700    
....:....|....:....|....
                  *  * *
cttcgccaaca----ctgAggTgA
-----------gagg--c ca a 
t a c          a        
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice