Dataset for CDS BAX-like of organism Amphiprion ocellaris

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                 *   *     *                                           *     
ATGgcgt--------cgctcCtgtGtgtttGcggca----ga----------------------tggcagaccgAaaagg
   ta-gtgttgcgtgagag ccg acgag ataattcaccgggtgctggatgtgtttgaccgagcagttggta ggctc
     aa  c    c        a           c    a          a               acccag  cc a 
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**   *              * * *       **   ***               *   *                    
AGctgGtgtccgagggcgaaGcTcTgttcagaGActaCATcttgtcgcgg-gtgcAgcgGaccgg-----------gat-
  ggc ccgtgctctcaact a t tagtgat  tct   tcatgacaaagcata cta tattcagagggtatgtct-t
         aa ga         g    a  g    c      c         c      c       ca   aaa c g
                                                                               c

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          *          *   *         *  *           *             
ggatggtctaaaac-g-aga-cgtagTgggt--gcctCcgcTg-ggctctgGgaGgggtgtctgttGt-ct---------
--------------t-a---t-cgct taccagctga atg -g---gggt cc aaagcctgcgg ag--tcaggatcc
 acc tata  cc c    cc aa c c  a caga   aa  caaa           a     a   c  g     c  
              a     a                      a                        a  a        

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              * *   *     *        *           ** *  * ** *  *  *  ***      **  
-------ctgtggcTgGgtgAtgagcTggagtataTtggtgctgatcTGtAtaGgAAcGtgGcgCtcCAGctgatcATca
acgccttaacgatg c tgc gtgct tctccggc accgcacaggg  g cg c  t ct ac gg   agccat  tt
 aaaaa   aa a     c  cc       aa      aa     c   a  c a     c  a  a     a  g  
                                             a                                  

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              *           *     **  *    ** **       ** **  *    **     * *  ***
ctgttgcttcggagAgcattgtttcgGatgtcTTccTggatGTcGCtgcggagATcTTttCtgctGGta---TtAccTGG
accagttcctactc attggacgcat gcacg  ta tagg  t  cattagt  t  cg caaa  agaat g aa   
 a  a   aa  ga   cc   aa a             cc  g  a ga  c        a           a      
                                        a                                       

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**    ** **  *  * *      * **       **        *   * *            *      *   *   
GGtaggGTgGTttCccTgTtcgctgTgGCctgaggaCTggtagtcgAgtgTgTtagacccggccaTcctgctAtcgTccg
  gcaa  a  gg ta c attact t  tgatcct  tacgtata cgc c ggttaaacatgt ttaaag cga aaa
  c              c ac a  a  ca c  c  ca g        cccc   a a        c aa     
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *   *  *     *        *     *  *  *     *      **** *          ** ** ****  *   
cAtcaTtgTggactGgatggtggAgtttgTtcGcgAgcatcTgatttcCTGGcTtaagaggcgaGGaGGcTGGGcgGgta
a cgt aa tcgta tgctcgcc cgacc ca ga attgg ctccga    t ggtagaaaag  t  a    at agg
    g    ca    cc ca a  a   a      agc   ga c     a c g c                a    
                                              a       a                         

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                                           ***       *    *                *   
Ttaccaa--------tgaa-a----------ttgcttttctcacTGG---ttgtCtgctGtcgttttctttgcagaCttc
 gctttgatgtgtgg----t-ctgatctcagcgttggacacaga   ttgggca aatg ggtaggctgcgtggtt gat
   gacc        cc cgtag    c  c cc cc   a c    c ccc      a caa a  ac ca  cg   a
                   c            a  aa             aa                  a         

       650       660       670         
....:....|....:....|....:....|....:....
*               *     **            ***
Ctga-ggccatctttgTttatcTCatgagggagctgTGA
 ---t--tagctgcgt gctcg  cgtcacacaagc   
   gcca    gaac  c   a    c       c    
    a                             a    
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice