Dataset for CDS BCL2L1 of organism Monopterus albus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****  * *   *** *** *******  ***** ****  ** **  * ** **** ******  *   *   *   *
ATGTCttAcA---ACAgAGAgCTGGTGGttTTCTAtATAAgcTAtAAgtTgTCtCAGAgAAACTAttCtctCtgtCtgtT
     gc a gtc   a   a       ag     c    ca  c  ac c  c    a      cc aac acc acc 

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * *   *  *  **      ******** *****   * * *                                    
GgGgCtggAtgAgtCTggtggcAGGACTGAtGGAGAgggGgCcA------------------------------------
 a a caa aa cg  ccaaaa        g     caa a a cgcacgccaatgggacttttaacggcaccagtcccg

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                *** * ***  ******     * * ** ** ** ** *  ** **  
-----------------------------cccCAGtTgCCAttAACGGCc--ggCcTgGAtGCtGTgAAgGctGCtCTtc
ggacccccccagcatccccgctaaggcaaaaa   c a   cc      attaa a a  g  g  a  a ag  c  ca

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******* **  ********** ***** *   * *  ** ** ***** **   *   *****    ***** ** * *
GGGACTCtGCtgATGAGTTTGAgCTGCGcTttgCcCgtGCtTTtAGTGAtCTttcCtcgCAGCTtgttATCACtCCtGcC
       a  ca          a     a aca a aa  a  c     c  gca cac     gcac     a  a a 

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** ****** * ****** * *********************   ** ** *********** ** **  * **  * **
ACgGCCTACcAcAGCTTTgAgAGCGTGATGGATGAAGTGTTCcggGAtGGcGTCAACTGGGGcCGtATtgTgGGgtTtTT
  a      a a      a a                     aaa  c  a           a  c  ca a  cc g  

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** ***** ** **  ******* ** ** ** *****  * ******  *******    * ** * *** *******
TGCtTTTGGtGGtGCgtTGTGTGTgGAgTGtGTgGAGAAggAtATGAGTgcGCTGGTGtgtcGgATtGtAGAgTGGATGA
   a     c  g  ac       c  a  c  c     aa g      ca       gcca c  c c   c       

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  * ********* * *****    ** ********   ********* *****  ******* **  * *******  
CcgTgTACCTGGATgAgCACATtcgtCCgTGGATCCAgggCCAAGGAGGcTGGGAgtGCTTTGCtGAgcTtTTTGGGCgg
 aa c         a c     caag  c        aaa         a     cc       a  aa c       aa

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***   ** *****     * ** ********** * * * **  ******** *  **  **   *** * ** ** **
GATgcgGCtGCAGAggtgcGgAGgTCTCAGGAGAgCtTgAgGAggTGGCTGCTgGttGGggTGgtgCTGgTgACcGGcGT
   aac  g     aaaca a  a          c c c a  aa        a cg  aa  acc   c a  a  a  

       650       660       670       
....:....|....:....|....:....|....:..
  **** **    **  **    *****    *****
ggTGGTtGGtttgCTtgTCgttcAGAAA---tTGTGA
cc    g  cgca  ca  acca     cgcc     
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice