Dataset for CDS BAX-like of Organism Anabas testudineus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****                        *     * *                  *      *   *  **         
ATGG-----------------------tTtacagCcGag----------------AcgaggcGatgAaaGA-----caaa
    aggtgttgcggcggtcttctgtcc ggtgc t gagtcctggatgtgtttg acgcta cac ct  aatacgggg
     aa cc    c  c  c  a  ga c  c  a              c     g  a    c   g           
                                                                    c           

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**   *       *          *   **      **     *                                    
GAggaGgtgcctcAgggc--a---GcctTGtgtaggGActacaT----------tcca---t--a-c-----g---t-g-
  cct aaattcg atcaaa-tgt ttg  gtcgaa  agttg tgtcgatcat----ggc-ga-c-atgcc-ggg-a-t
  tt       g    t gg      gc    a     t g         cgtg    tca cg g ggaaa cac g  
                                                           a        a      a    

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   **                            **          *  *    *  *  **  *
-----g--ggtctatgattGAgc-c------gccttagcacaggtggtcCTggtcg--aagTgtCctctGtgCagCTggG
gctca-at---tcgaaccc  att-agactgtgtgcgtagattacaaca  t---aaccta ca tctg aa ta  ct 
      cg         g     a gac  c   c     gg cg   t    gt-   g      ag    t   
                                  a                  ca                         

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ***  *       **   *                                        *   *       *      
--TGGagG-----atGAactGgaggatccaca---caa--a--t-g---a----ctgatccAgatTgtagaggAactgaa
tc   ga gccaa-c  gta cgttgcatga-gat---ag-cg-g-tgg-ccag--agcga ata tcgtctt gtgtgg
    c       a      t          cca   ga gc t ccc gtgt   ca    c   g            
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                *      * *  *      *                     * *             **  *  
cg--aa-g--ga-ctcCaacagcTgAtcA-----tCcctgttca--gccactgaggaCaTggtgtc-------TTcaTga
tagg--c-cc--a--- ggagaa c aa atgaca tagacg--aactattgatacg g aac---agatgct  tc cg
  ca  t ta  t                        tc     gt  g  c   a     --t                
                                                   a                            

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ** *        ** **  *    **     * *  *****    *****  *  * *      * **       *  
ccGTgGccagggacATcTTctCtgatGGta---TcAacTGGGGtagaGTGGTggCtcTgTtcgatgTgGCctaggggCtc
gt  a tatcaagg  t  tg aaca  cgaat g cg     ccag     tt ct c atcccc t  --tcaaa ct
aa  c   gt   a        c     a     a  a     a            a a   t at a    gtc     
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          *         *       **     *   *    *   *  *     *        *     ** *    
ttgcacagggCtgtgtccacCaaggtcaTCcagacAtcaTcaggAtgaTctTtaactGgttcgttgAgttcgTCcGagag
agaatgtcaa acctatgga ct--c--  tttct atg tcac ccg tg cggta tacgcgac tgata  a taga
gac    a       g a       a     g    ca     a  a  aa g      c  a g      c    g   
                                                                            c   

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *      **** *         *** ** ****  *   *                                    
cttcTgttctcCTGGcTcatacagcaAGGaGGcTGGGtgGgggT-----gatgcgtgg----------t--c--------
tggg caatca    t ggagagaag   t  a    ca ata ctcaaa--c-----tgaagactga-cc-agctttgg
aac   gcaa     a a g g       g          t aa   -  -t        c agcg tt tatcccta
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *    **     *      *   *     *          *         **                  **  
cttcccC---tGGtggatGtccgttGccaTcgcggCattggtattcTtagtgg-g-CCa---t--ttcgtctacttCAgg
acctta acac  c---g atatca ttt at-a- --caaggaaa ctc--ac-a  -ctg-gtcatactatt-a  ta
 aaa          t gc g g gg     t t-t gc t a   t ac- c-a g   tga t        g cg  
              a                 a   c                       c             a     

       730  
....:....|..
  *      ***
aaGacac-cTGA
gt -a--g-   
   g-g c    
            
© 1998-2020Legal notice