Dataset for CDS BAX-like of organism Anabas testudineus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****         **                *                                                
ATGGca-gtcatgCGggggtcgtcggtgtttGccgcaga----------gtg--tgaccg-tcgccg-------------
    a-tcattgc  ccacgatgataacaag agat---ggtcctggat---tt------g------tgggtggagaaga
     g a gcc   a  a  c  a     a  a gt  c a      g ac  cct a cg   tc             
                                       a                    a                   

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *  *     *  **            *   **   *  *  *   *        *  *           *  
----accgAtgAtgagaTggTGtcccaggccaaaGtttTGttcAggGacTtcaTcctttcgcGacTtaaccg-gccgGga
tgttgtta ga gtcct cc  gaggtatgatgt cgg  cga aa gt atg ttaggaca ga gcggact---t at
          ac  c aa    a      gc   cc          g     ga        c    agaaaa  c
                                  a                                           

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       **       **  *         *    *                 *           *  *           
tatgctgGTccaaaagTGacCacggcctagCtgggT-----------------Ggagtgtc-t-tGtgCtgctgtgt---
gggcaca  attggcc  tg tgtaagcgt ccca caggtggggctcttggt atag---t-tg aa attgtgagcca
          a cc     a c a  a ca  a     aa  ca  a  g ca  g  cc caca       ac  c   
                                                             a a                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *  *  *                *     *     *   *   *    * **  *       *  *      *
ctgggcgAtgAgcTg-----------gcccAgtatcTgtagtAgatTggcGcg-gAgCTgaAcatcactGttGctctcgA
aacctga ga ct tgagtgtctgcgatgg cctgt agtcg atg aca atgc a  cg tgggtac cg agtcgc 
   aa    ag      aca a a     a g g  cc c  c        a          cac    c  ca    
                                    a  a                             a  a     

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     ** *                            **    **  *    ** *        ** **  *    **  
gagcaTGgTttc------------------------aGAtgttTTtaTggccGTgGccacggacATcTTctCagctGGt-
agagg  a gaatgagttttcacttagttgtgcacat  cacc  cc cagt  c tattaagg  t  tg taaa  ca
 c ac    c  cc cgc ca agc acccca  a       a       aa  a   gg   a        c     
         a                                                                      

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                 * *  *****    *****  *  * *      * **     * *  
-----------------------------a---TcAccTGGGGtaggGTGGTttCtcTgTtcgccgTgGCc-ggaGcCtt
gctttattactcgtgtgtctttgccaggtgaat g ag     ccaa     gg ct c attatt t  ttatg g cc
                                  a  a     a            a a   c ac a  a  cc a   
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          *         *       **     *   *    *   *  *     *        *     ** *    
gtcag-tgggCtgtgtccgcCa--gtcaTCcagctAtcgTccgcAtcaTcgTcgactGtatggtagAgtttgTCcGtgag
agactcacaa acctgtgaa ctgaggt  tttac cta taag cgg tt tagta gtcccgtc tgacc  a gaga
    a  a       a a    a  c     g    aa     a  a  aa g      c  a g      a    c   
                         a                                                  a   

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *      **** *         *** ** ****  *   *          *                         
cttcTgatctcCTGGcTcaagaagcgAGGaGGcTGGGtgGgtaTta---gtaacT-gtgtggtgaacc------------
tggg ctctca    t ggtaggaaa   t  a    ca agt g-tcccatga tc---------tactgatctcagtt
aac   gaaa     a a g c       g          g ct     gc  a ct   cac g ag    c   cc
                                            a                                   

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          *     *    * *                  *              *      *   *           
----------CtggttGttgtCtGttgccgt-gc--ttttagTattt-cttgtggcgAtctttgTttaCttcatgaggga
tttgctctca ccacg ggca g cgatgt-t--ggcagggt ggcattggactctc cggcgt cct gaacgtcacac
ccgaacac   a     cc   c  c g aagt c    cca  c  cg c aca     aac  a g c    c  a  
                 aa   a  a     a  a    a    a     a                  a          

       
....:..
    ***
gctgTGA
aagc   
  c    
  a    
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice