Dataset for CDS BCL2L1 of organism Seriola lalandi dorsalis

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****  *    ******** ***** *  **** *****  ** ** ** ** ** ** ****  **   * * *   *
ATGTCttA---cAACAGAGAgCTGGTgGttTTCTtCATAAggTAtAAgCTgTCtCAgAGtAACTgtCCtctCtCcCtgcT
     gc caga        a     c ag    a     ac  c  a  c  c  a  a    ac  aac a a aca 

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*   *   * **  **      ********     ***** ** **   * * **   * **   **  * *  *   * 
GgggCtcgAtGAttCTggtggcAGGACTGA-----GGGAGgCAgGGttgGtTgAG---CtGCgggTAgtGgC--GttgGt
 aaa caa g  gg  cccaaa        tggcg     a  a  cca c c  gaa a  caa  ac a tt cac c

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  *       * ** ** * **      ** ****  *****   * *******  **  ***              
CAAtgG------tAgTGgCAgGtGT------CCtGGGA--CGTCC-tcGtCCCCGCA-tGGtgGCA--------------
   ca aactttc a  a  c a  ggtcag  c    cc     aga c       gc  ca   acggctgccgtcaa

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         * ** ** ** **    *****   *** ** **  **** ***** ****  * *  **  ** ** ** 
---------TgGAgGCcGTgAAgtcgGCCCTtcgGGAtTCtGCtgACGAgTTTGAgTTGCtcTtCtcCCgcGCcTTtAGt
caacgagcc a  c  a  a  agaa     caa   c  c  ca    a     a    ga a aa  aa  a  c  c

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** **   **  *****  * ***** ** * *** ** ***** ******  **  ***********  *****  ***
GAtCTttcCAcgCAGCTtgAtATCACtCCtGcCACtGCtTACCAcAGCTTTgcGAgtGTGATGGATGAgtTGTTCcgGGA
  c  gca  ac     gc c     g  g a   a  a     a      aa  ac           ag     aa   

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  ********** ** **  * ** ** ****  ** ** ** *  ******** ** **  *  ***** * ****
TGGctTCAACTGGGGcCGtATcgTgGGgCTtTTTGtgTTtGGgGGtGtgCTGTGTGTgGAgTGtgTggAGAAGgAtATGA
   ag          a  c  aa a  c  g    cc  c  c  g ca        c  a  ca ac     a g    

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    *****   * * **** *** ********* * ********  * * ***    ** *********** ******
GtgctCTGGTttgCcGtATCGtAGAgTGGATGACCgTgTACCTGGAtgAgCgCATtcgtCCgTGGATCCAGAGtCAAGGA
 ccag     ggc a g    c   c         a c        ca c a   caag  a           c      

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** *****  * ******** ** ******** ***** ** *****    ***** **** ****  * * * ** ***
GGcTGGGAgtGcTTTGCTGAgATgTTTGGGCAgGACGCcGCtGCAGAcgggAGGAGgTCTCgGGAGggTtTtAgGAgGTG
  a     cc a        a  c        a     a  a     aacc     a    a    ac g g a  a   

       650       660       670       680       690       700       710
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****** *  **  ** *  ** ** * ** **  ** *****   ** ****   * ** *     * *
GCTGCTgGttGGggTGgCgcTGtTGgCcGGgGTtgTGgTGGGCttgCTgATCGttcAgAAgCgt---TgA
      a cg  aa  a ca  g  a a  a  gc  a     gca  c    cca a  a acctg a 
© 1998-2023Legal notice