Dataset for CDS BCL-2-like of organism Oreochromis niloticus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               ****                                       **   *   * *  *       
atgaccaactttttgATGTcgaaaaggaaccagtgtaccttcatagactatcttcttcCTcaaAatgGaGtcCtggaggg
---------------    ---------------------------------------  --g gca t aa ---ta--
                                     t  c t  a t gctg   gt                    ac
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              * *  **       ***  ***   *                              **  **    
accaat----gcacTaTggAT--cggggAAAtcCTCtccGcagaatgccacaggctcctctaaagactctAGcaACggga
------gtggcttt c ac  aatttat   ct   c-- ------------------------------  ag  ----
 a g                   g              a t  g aa     t g  t g t g              c 
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              * **                             ** *                 *     *     
ttgtgtctaatggtAcCCccaaacggccgaacaacctcggggtaaccTCaAcaaacgggtatacaacaAa-agcTatccg
-------------c t  ---------------------------tt  t ----------------g gcctt -----
 c                 acttt  at g gc g        c        c cata   ct            gaa a
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
         **  * ***                 ***                                        **
ggaccgggaGGaaGaCGGttcgttgccgagcacccCGGagtatcatttggacggtgaatccgacgaggagctggagagAG
---------  gg g   -----------------   g---------------------------------------  
    t atg                                                  tg  t     a a cga t  
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* **   ** *   * *   * ****  ***      *  * ****     * ** **  ** *  *  * **  *  * 
AaACgaaACtCcttAtTcacAgTTTT-tTGGgtgattTtaCtGGACtttctCaGCcTCaaCGaAagGaaAcCA--AagCa
 c  ---  a gcc a ggg c    aa   cacgcg cc g    ccctc g  a  cc  c gc gc g  gc gc g
    t      a                       a                                            
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *  ** ** *               ** ***  * * ***          * *  ** **   **   **** **   
CtAaaAAcGAtG--------------aAAaGAGttGtTgCGG----------AcGtaTTaGAaaaGCacaGATAcGC---
 c tc  t  c gacctcgacgcagtg  g   gc c c   gacacggcca t ag  c  gct  ---    t  tcg
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               * *** *    **   *  *    * *   **   *  ****    **  *              
---------------TtACAaCggaaTGattAatAaactGtCattGG---AtgAAAGacacGAggAtatgtcatttgtcg
tgccttcagcgacct c   g cagc  cac tc cgtc g cac  cct cc    cttt  aa --------------
                                                          g a                   
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     **   * *     * **    ***  *     ********* ** ** **  *  ** * ** ***** *  *  
gtgctGTagcGaAgagccTcTTtgcaGACcaCacgacCAACTGGGGtCGtATtGTcaGctTTgTgGCcTTCGGaGcaGtg
----c  gat g cgagg g  ccgg   gg ---gt         c  c  c  ag gc  t t  g     g gg ca
                                                                         c      
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***    * **  * *  ** *  **   **      *  * *** *     **    ****     ** ** **   *
gTGT---cTcAGcaCcTgaAGgAaaAGggcAGagacaaCtgCgTGGcGctagtGAgccaAGAGgtttcTGcAT-ACctgC
c   gtgt g  tg g cg  a gg  atg  ------ cc t   t ggcag  ttgt    -----  g  g  tgt 
                                g                              a                
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  **  *** * * *       ******   ** *  *** *   ******  **** *  *   ** **** * ** *
TgtCTgaACAgCgAgA-------CTGGATtgtCAaAaaCAAtGc--ATGGGAtgGCTTtGtgGagtTCtTTCGaGtAGcA
 ac  ag   a c c ttcagcc      --c  g gc   g agg      gc    c ct caa  -    g c  g 
                              a                                     g           
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      * *    ** *      *         * *       * *                     *  *         
------GaCcctgAGtCcacggtCa-------gGaAcacactcAtGg----------------ccttTgcTggatttgct
tgcggc g tgaa  c ggtaac tgggaggta g tggttaa a aagtggtgtttcaaattatgc at taggacaac
                   a    c      c    g           aaaa             a   g         a
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                *     ** *                                                      
ggtattggggcaacacTggcccTGtTga-----------------tcaggtcccgggatgaa------------------
taggg----------t atttt  g actcaggacaaacactcac-atta----a-a-aa--atggagagtgtctcgcca
       ac  gg g    gg   c                          ttt-t- --c  a   a aa         
                    a                              gg  c                        

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------------------------------------------------------------tt
tggtgatgatccacagcaggcctcccttttttttctttttttgctagtgttatctaccacccaggttacccctgtagt--
                       a ac aa c   ccc g g    a c                             cg
                                                                               a

      1050      1060         
....:....|....:....|....:....
    * *                      
attgTgA----------------------
-c-- a agaacacactggtagacaatag
t- t                         
c                            
© 1998-2020Legal notice