Dataset for CDS BCL-2-like of organism Oreochromis niloticus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                    *                                       *    *           
ATGtccaact-------------Ttttgatgtcgaaaaggaaccagtgtacct--tcatagacTatctTcttcctcaaaa
   atttgaggcggagtcactgg gcatt---a--t-------a-actc----gta--g---- --gc tcctgcgtctg
     gcc aa a   a   aca aa c-atc-cc-g a tgt-g----ta c  -gc- cg  c    g  ga   g t
                              c         g a                 a           a       
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *     *  **          *    *                                               
tggagtCctg-gAggGAccaatgcactAtggaTc---------------------------------ggggaaatcctct
aatttg ---a- ac  ggtggtttac gcac ggtgggggggtgaaattctgtgggctgttggatgattcgctgatc--
   gc   aa c  a  t ct cggt   a   aaga  aaaa        g c       g a a   aacg a gaa 
                                                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *   *       * * *         *   *                                         
ccgcaga-AtgcCacagggtCcTcTaaag----aCtctAgccacgggattgtg-ctaatggtacccccaaacggccgaac
-tttgcgg gaa ta--tca t t tgttagagg agg ttactcctccct--t--cc--ca------c-g----a-c-g
agag  cc c    -tc      g   g       g c     a ac aac    c--gc--t  t g- -   a-t- -
         a     c           c                                                    
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
aacctcggggtaacct-----------tatacaacaaaagctatccgggaccgggaggaagacggttcgttgccgagcac
c-g--gccat------caacaaacggg-------------------c---------------------------------
-c- c-----g ggga           g  gg g  gctctc  tt-tagaattctc c  tgaa               
          c                                         ac                          
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cccgga---tcatttgg----------------------------agaaacgaaactccttattcacagttttttgggtg
------gta--------acggtgaatccgacgaggagctggagag-----------------------------------
         gg ggc c                                  t      a                   a 
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                 *    ** *      
attttactggactttctcagcctcaacgaaaggaaaccaaagcactaaaaacgatgaaaagagttGttgcGGaCgtatta
------------------------------------------------------------ttcgg gctg  c aatgag
 c                                                 t         c    a a       c   
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *   **             *  *        * * *         ** *          *                
gaaaA---GCacagatatgcttaCaaCggaatgatTaAtAaactgtcatTGgAtgaaagacacGa---ggatatgtcatt
ttcg gct  gatacgcccgcgt tt aacgacgc c g g-t-cctgg  c gtttgcggcg ccaccccctgcctcag
ag c        c         c     c  c    c cc-   a c    cagc     a     a    a  a   
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           *   * *     *  *    **          ********  *  * **     ** * ** **    *
tgtcggtgctgTagcGaAgagccTctTtggaGAccacacgaccAACTGGGGtcGtaTtGTcagctTTgTgGCcTTcggaG
ct-----aa-- gat g cgagg gg cccg  tgg---cttg        ga gg c  ttctc  t t  g  tact 
 c taag--g                          aca g               ag g              g 
      a  c                                                                    c 
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *   **       *       **  **                                        *    *   * 
caGtggTGtctcagcAcctgaagGAaaAGggc-------------------------------------AgggaCaacTg
gg cac  ggcgttg gtgcgtc  gc  aagccggggctggaccctgggcaacagcaggaactgggac taag cca t
           agaa  a  c                                                           
                                                                                
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *           *     *     *  * *  *** *        *         **** *        *    * ***
cGtg--gcgctagTgagccAagaggTttCtGcaTACcTgctgtctgAacagcgagaCTGGaTtgtcaaaaAcaatGcATG
g ctgcagcaggc cgtag gtgca gg c tt   t aggcgacc gattaagcc    c gtagggtc tgga g   
a      ta   a   ct   ac   aa   ac       aaa a  c              cc    c  a        
                                                               a                
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  ****        **    *   **     *    *            **           *              
GGAtgGCTTtgtggagtTCtttcGagtAGcagacCctgaGtcg--acggtcaGGaacacactcatGgcctttgctggatt
   gc    ctgtacaa  gccg --c  t---g ggcg ctcaatgaccgc  -tgttggg-ga tataaaaggctggc
         c                 g t    a   aa    tcag    g  g  tca   atgc   aaaa aa
                                                             a                  
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
** *                                                                            
TGcTgg---------tattggggccacactggccctgt------------------------------------------
  t tcaaattacatcgggtatttagg---t---gg-ctgatcaggtcaaacactcactcaggtctcaggaagagatgta
                 cc  a a   tgg- at-- -        a                           a  cg 
                           c     a                                              
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------------------------------tt-tcttgctagtgttat--------------
ttttttctcgccgttgtgatgatccacaggaggttgtcgctttttttc--a---g--a-a-a---cctaccacccaggtt
gag gg  aaaaaag cc  a  aa a  c aacctcgct gg gc  cctctg-cg-t-c-ggt-              
                                 aa a a  aa c     c g c   ctacc g               
                                                                c               

      1050      1060      1070      1080  
....:....|....:....|....:....|....:....|..
                                       *  
-------------------------------------tgTga
acccctgtagttaactgtgaagaacacactggtagac-t ag
                                     gc   
                                     aa   
                                          
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice