Dataset for CDS MCL-1 of organism Hucho hucho

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                    *                                           
atg--------------------------------tAcgatgtt------------------------------------
gcaagtctgtcgaagtccgttacacgagccacaacg tacca-ggcattatcaaaatggagtcttcggatcttcgtactc
                  a  g             a ac a ccaagcgtaa  cgctcctgag  tctc ga  gcact
                                           -     g                             a

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                             **                 
-----------------------------------------------------cctggggcGTtgacgaagtcaaaagtt
tgctgttggtgctagccctttgttgaagctatttcgcgactggggccgtatgt-acataca  cac-a-----------g
g  aaaatt   a       c         ggc g accgc c aagacta c ----  g    - -cgcagttgttc-
        a                              a            a   c            c   c    a 

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
g-----gacttgggaaatgggactggcgaccct--------------------------------tgtgaaaagcaacgt
-atact---g--ta----c-a-a-------a--ccaccacgacccacgacgttaggagtgaatggc--------------
c      tt-  --tgca- - -gc ac g-t                             g  t-tg gcgcaggctac
         a    c t       t g  t                                         t t t a  

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                           * *                * 
cct--------------------------------acggctcgggcgattctttgccatGcA---------------cAg
---gggtaatcatttgtcagacctaagcaacaatg-gtaggttaa-aca--accc--gc g ctcccgagatggcgta c
g  c a                 g           c-a-------t--- g-aa-a    t g tgact tgtata t  
                                     -  c      gg a --             a            

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                  *   * *                         * *                           
aatgtgggc------ttaAgctAtC------------cc-----------AtCa--------------------------
tgc--a---ggacaccgg aag c tcgcggaattgtatgagtagttgtg g gatcgagaagaggagataatgctcata
  -ca-c  t     aac cg           cag                c t                          
   ac                                                                           

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                        *  *** *   ****    ** **
--------------------------------------------------ggaaacCtgTGAtGctcTGGAcacaGAcAC
ctggggaaggaacggtacaggaagggaacagtcgcgttccctgaaaccat----gg ga   a tat    acat  t  
                                                  t                             
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** *** * **   *    *  *  *  * ** ** *****     * * * * *****  *******  ****  * *
CAGgCAAcTtATtaaAtgtgTccTagGacAaTAtACgGGACTtctgaAaCgTgGgTGGAAcgAAAGCAAagCTCTgtCaA
   a   g a  ggc gact at ga gg c  c  a     gtctc g c c t     gc       gc    ta g 
                c                                                             
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ****   **** **     *  ** * *  ** *** ***** *** *************  ** ***  ** *  **
CaATGAgtaGAGTcGTtggtcAatTAcTgGagAAaCACaGATACaCATaCAATGGTATGATCaaCAcACTctACaTggAT
 g    agc    g  gaagg tg  a a ca  g   c     g   t             gc  a   tg  t at  
                                                                              
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  ** * *****  ** *  *  ***   *  * *** * * * * **  * **  **  *   ******** *** *
GAcaGAgGgGATGAtgTGaGgtTtgTCAgtaCacTaGCCcAtAtCaTcTTtcGaGAcgGGacCgtcAACTGGGGcCGCgT
  tc  t c     ca  c cg ca   aat tg g   a g c c g  ca t  ta  gt acg        t   a 
                                                   g                            
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *********    **** ** ** * **** * *** *  **** **     * ** *   ****  * *    *****
tGCCAGCCTGacatCATTtGGgGCtGcGGTGtGtCAGtActTGAAaGAcgaggGgAGaGacaACTGtgTgGagttGGTGG
c         gtgg    c  a  a t    a c   c ac    g  gagta c  g gac    ca t gtgc     
                                                                                
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  * *****  *  *******  ** ** **** * ********* ****** ****  * ***** ** ** ** ** 
GagAgGAGATatCagCATACCTggTCaCTcACCAcAaGGACTGGCTaGTCAAAcACAActCcTGGAAcGGtTTcGTgGAg
 cc a     cg ca       cc  t  g    a g         g      a    tg t     t  a  t  a  c
                                                                              
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******   **   ***  * ******      ******* * **    ** ***  *** * ***** ********* *
TTCTTTtcaGTagcAGAacCgGAGTCCagatcgAGGAACAtCaTCgcgaCCcTTGtcGGAtTgGCTGGtATTGGGGCAgC
      cat  gca   ta a      tctgta       c c  ctag  t   ct   g t     g         a 
                                                                                
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *  ** ****    *                                                               
AaTgaCCtTGTTagttAt--------------------------------------------------------------
 c cg  a    gacc gatcccaccatccctctctgctgtcctccgcagtttttgagctttctccattgataatgaatg
                                                                              
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aagaacggcggcttatttcatctgaggcacctctttcagatagttttccagatggaaatgcaatatatagatctgtactc
                                                                                
                                                                                

      1130      1140      1150      1160     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:
                                             
-----------------------------------------gtga
gattctctattctacaaggcaaagggtcttggctgttgtag----
                                             
                                             
© 1998-2022Legal notice