Dataset for CDS BAX-like of organism Danio rerio

[Download (right click)] [Sequences] [Repertoires]

10 sequence(s)

CLUSTAL W (1.8) multiple sequence alignment


Q08BX9_BAX-01         ---------atggcagatgggaagaatggagag---acgaca--------
I3ITC2_BAX-04         ---------atggaagcgctgttggattacgttgttcgtatt--------
I3ITC2_BAX-03         ---------atggaagcgctgttggattacgttgttcgtatt--------
Q9I9N4_BAX-03         ---------atggcagcgccgtcgggtggaggc---gatacg--------
F8W479_BOK-01         atgaagggcatggagatgttgcgccgctcctc----agtgtttgcggctg
F8W479_BOK-02         atgaagggcatggagatgttgcgccgctcctc----agtgtttgcggctg
B2GRX5_BOK-01         ---------atgaacgtgttcgcgcgctcctc----cgtgctcgccgccg
Q6DC66_BOK-01         ---------atggagatgttgcgccgctcctc----agtgtttgcggctg
D2Y5Q2_BCLWAV-01      ---------atgggacggtcag-acg------------------------
Q7T381_BOK-01         ---------atgaacgtgttcgcgcgctcctc----cgtgctcgccgccg
                               ***                                      

Q08BX9_BAX-01         --gacgaaaatgagttaaagggagctacaggtggtgaagatgtggtagac
I3ITC2_BAX-04         --------------------------ggcagtggcaat------------
I3ITC2_BAX-03         --------------------------ggcagtggcaat------------
Q9I9N4_BAX-03         --------------------------ggcagtggcaat------------
F8W479_BOK-01         aagtcatggaggtgtttgatcgctctcccacggacaa-------------
F8W479_BOK-02         aagtcatggaggtgtttgatcgctctcccacggacaa-------------
B2GRX5_BOK-01         agatgattgatgtgtttgatcgcactcacacggagaa-------------
Q6DC66_BOK-01         aagtcatggaggtgtttgatcgctctcccacggacaa-------------
D2Y5Q2_BCLWAV-01      ------acgctgtgattggtcgaggcctga--------------------
Q7T381_BOK-01         agatgattgatgtgtttgatcgcactcacacggagaa-------------
                                                                        

Q08BX9_BAX-01         gatgcgatcattgagcagagtgctgttctac-ttagagggtacgttattc
I3ITC2_BAX-04         gatcagacacttgatgcaggatctgcagttc-tctttaacttcatctttg
I3ITC2_BAX-03         gatcagacacttgatgcaggatctgcagttc-tctttaacttcatctttg
Q9I9N4_BAX-03         gaccagatacttgacttgggagctgcacttc-tcaacaactttgtgtatg
F8W479_BOK-01         ------------------ggagctcgtgtctcagtccaaagtgt--tgtg
F8W479_BOK-02         ------------------ggagctcgtgtctcagtccaaagtgt--tgtg
B2GRX5_BOK-01         ------------------agagctcgtctttcagtccaaggagc--tgtg
Q6DC66_BOK-01         ------------------ggagctcgtgtctcagtccaaagtgt--tgtg
D2Y5Q2_BCLWAV-01      ------------------------acagtccagatccactagtg--cgtg
Q7T381_BOK-01         ------------------agagctcgtctttcagtccaaggagc--tgtg
                                                  *                   * 

Q08BX9_BAX-01         ag-caagctact-----------atagatgatccaaacattcacgtgagt
I3ITC2_BAX-04         aa-tggcttcatcaacac-ttagacaaagaagctgaaataacctgttggt
I3ITC2_BAX-03         aa-tggcttcatcaacac-ttagacaaagaagctgaaataacctgttggt
Q9I9N4_BAX-03         ag-cgtgttcgtcggcat-ggcgacagggatgctgaagtgacccgga---
F8W479_BOK-01         tagggattatattcactccagactgcaccgggctggaatcgggtggtcga
F8W479_BOK-02         tagggattatattcactccagactgcaccgggctggaatcgggtggtcga
B2GRX5_BOK-01         tagagacttcattcactccaggatcacgagagaaggactgagttggtcaa
Q6DC66_BOK-01         tagggattatattcactccagactgcaccgggctggaatcgggtggtcga
D2Y5Q2_BCLWAV-01      aagcttttctgatggcgtacgactacatcagct-----acgtgacagcca
Q7T381_BOK-01         tagagacttcattcactccaggatcacgagagaaggactgagttggtcaa
                                                                        

Q08BX9_BAX-01         cacgagactctcgga-gga--------------agacctcaggatgaaga
I3ITC2_BAX-04         tacaaaataatttgg-gta---------------t---tgttgagaaaag
I3ITC2_BAX-03         tacaaaataatttgg-gta---------------t---tgttgagaaaag
Q9I9N4_BAX-03         ------gtcagcttg-ggg---------------g---cgtggagctgtg
F8W479_BOK-01         aacca--gaacacgg-gtctg----------gaggaaccctggctgaggt
F8W479_BOK-02         aacca--gaacacgg-gtctg----------gaggaaccctggctgaggt
B2GRX5_BOK-01         aagtc--gagctgg--acctgccagaaccgcgcggagttcttgtagacgt
Q6DC66_BOK-01         aacca--gaacacgg-gtctg----------gaggaaccctggctgaggt
D2Y5Q2_BCLWAV-01      aacca--ggcgtcccgttgtg----------tccggcaccttcccg-tgc
Q7T381_BOK-01         aagtc--gagctgg--acctgccagaaccgcgcggagttcttgtagacgt
                                                                        

Q08BX9_BAX-01         ggatcctcaaatcaaagaagttgtagatcagcttttgaagatagctgacg
I3ITC2_BAX-04         tgaccccagccataaagatgcaatcgagtgtatggtgaggattgcaaatg
I3ITC2_BAX-03         tgaccccagccataaagatgcaatcgagtgtatggtgaggattgcaaatg
Q9I9N4_BAX-03         tgaccccagccataaacgcctcgcgcagtgtttgcagcagatcggagatg
F8W479_BOK-01         gtcttcagtcctgctgtggttgggtgatgagctagagtacctgcgtccca
F8W479_BOK-02         gtcttcagtcctgctgtggttgggtgatgagctagagtacctgcgtccca
B2GRX5_BOK-01         gtctgtggtgctgcttaaactgggtgatgaactggagtgcatgcgtccat
Q6DC66_BOK-01         gtcttcagtcctgctgtggttgggtgatgagctagagtacctgcgtccca
D2Y5Q2_BCLWAV-01      ttccgctgccctgcgccacgctggagacgagctgctgatccgcttcccga
Q7T381_BOK-01         gtctgtggtgctgcttaaactgggtgatgaactggagtgcatgcgtccat
                                                *     *   *             

Q08BX9_BAX-01         accttaacaagaatgctgagcttcaacatctcatcagcaccgt-tcagtc
I3ITC2_BAX-04         aaatggaaggaaatgaagaactacaagggatgttaaatagcgc-tctctt
I3ITC2_BAX-03         aaatggaaggaaatgaagaactacaagggatgttaaatagcgc-tctctt
Q9I9N4_BAX-03         agctggatggaaatgcgcagctgcaaagcatgttaaacaactc-taatct
F8W479_BOK-01         acgtctaccgcaacgtagctcgacagctcaacatcacaatagcctctgag
F8W479_BOK-02         acgtctaccgcaacgtagctcgacagctcaacatcacaatagcctctgag
B2GRX5_BOK-01         atgtgtatcgtaatattgcaaagcagctgaatatcagcgtatcggtggaa
Q6DC66_BOK-01         acgtgtaccgcaacgtagctcgacagctcaacatcacaatagcctctgag
D2Y5Q2_BCLWAV-01      tcttctttcgccgc--tggccgagagttttccaggacg----tgacggag
Q7T381_BOK-01         atgtgtatcgtaatattgcaaagcagctgaatatcagcgtatcggtggaa
                         *                    *          *              

Q08BX9_BAX-01         aaactgcgctcaggacgtcttcatgactgtggccagaagcatttttgatg
I3ITC2_BAX-04         aaatccaactctagaacactacatccttgtggtcaatgggaccttctctg
I3ITC2_BAX-03         aaatccaactctagaacactacatccttgtggtcaatgggaccttctctg
Q9I9N4_BAX-03         tcagccgactcaagatgtcttcatcagagtggcccgtgagatcttctctg
F8W479_BOK-01         aatatcg-tctctgatgcctttctggccgtcgctgctgaaatcttctcca
F8W479_BOK-02         aatatcg-tctctgatgcctttctggccgtcgctgctgaaatcttctcca
B2GRX5_BOK-01         gctgtgg-tttcagatgcatttctctcggtagcaacagaagtcatagcca
Q6DC66_BOK-01         aatatcg-tctctgatgcctttctggccgtcgctgctgaaatcttctcca
D2Y5Q2_BCLWAV-01      cacacgg-cctgccccacgctgctctccatcctggacgaacacttcgctc
Q7T381_BOK-01         gctgtgg-tttcagatgcatttctctcggtagcaacagaagtcatagcca
                                             *     *              *     

Q08BX9_BAX-01         atgg------------------------------ca---ttaactgggga
I3ITC2_BAX-04         atgt------------------------------gacattaagctggggc
I3ITC2_BAX-03         atgt------------------------------gacattaagctggggt
Q9I9N4_BAX-03         atgg------------------------------caagttcaactgggga
F8W479_BOK-01         cagaatatagtcgaaaaggtttggaaaaacataagggtgtaacatggggg
F8W479_BOK-02         caggctctgtctgt------------ttctttacaggtgtaacatggggg
B2GRX5_BOK-01         t---------------------------------gggaatcacatggggt
Q6DC66_BOK-01         cagaatatagtcgaaaaggtttggaaaaacataagggtgtaacatggggg
D2Y5Q2_BCLWAV-01      cca---------------------cgaggcgcagggatctggcctggagc
Q7T381_BOK-01         t---------------------------------gggaatcacatggggt
                                                             *    *** * 

Q08BX9_BAX-01         cgtgtggtggctctgtttcacctcgcttataggctcattttccaggctct
I3ITC2_BAX-04         tg------------------------------------------------
I3ITC2_BAX-03         agtgttgtggcacttttttatgttgcatgtcggtttgttgttaaggctgc
Q9I9N4_BAX-03         agagttgtggcgcttttctactttgcctgtcgccttgtcatcaaggctat
F8W479_BOK-01         aagattgtgtctctgtatgcagtggctggagctctagctgtggactgtgt
F8W479_BOK-02         aagattgtgtctctgtatgcagtggctggagctctagctgtggactgtgt
B2GRX5_BOK-01         aaagtggtggccatctacgctgtagctgccgggcttgcggtggactgtgt
Q6DC66_BOK-01         aagattgtgtctctgtatgcagtggctggagctctagctgtggactgtgt
D2Y5Q2_BCLWAV-01      gccgtgctgtcggtgttcgttctggctggtcagctggctctgcactgcca
Q7T381_BOK-01         aaagtggtggccatctacgctgtagctgccgggcttgcggtggactgtgt
                                                                        

Q08BX9_BAX-01         gactcagaaccacttgg-agattatcaagaacatcattagctggttttta
I3ITC2_BAX-04         --------------------------------------------------
I3ITC2_BAX-03         tgaaatcaactctgttg-acttggtcagaagcattataaactggactatg
Q9I9N4_BAX-03         ttcaaccagggttcctg-acatcatcagaaccatcataagctggacgatg
F8W479_BOK-01         tcggcatggacatccag-caatggtgcacactatcgtcgactgcatgggc
F8W479_BOK-02         tcggcatggacatccag-caatggtgcacactatcgtcgactgcatgggc
B2GRX5_BOK-01         gcgactgggccatcctg-tcatggtgcacactattgtggacagtctggga
Q6DC66_BOK-01         tcggaatggacatccag-caatggtgcacactatcgtcgactgcatgggc
D2Y5Q2_BCLWAV-01      g-gacaggggcatggaggacatcacgccgcagatacaggagtgtgtgggc
Q7T381_BOK-01         gcgactgggccatcctg-tcatggtgcacactattgtggacagtctggga
                                                                        

Q08BX9_BAX-01         cagttcatgaagaaacacatttc---tgcctggatcagacagcaaggagg
I3ITC2_BAX-04         --------------------------------------------------
I3ITC2_BAX-03         ccttttattagaaagacctgcattttaacctggatcagggaacagggtgg
Q9I9N4_BAX-03         tcctacattcaggagcacgtcat---taactggatcagggaacagggtgg
F8W479_BOK-01         gagtttgttcgcaaaagccttgc---gtcatggttaaagaagagaggagg
F8W479_BOK-02         gagtttgttcgcaaaagccttgc---gtcatggttaaagaagagaggagg
B2GRX5_BOK-01         gagtttgtgcggagaagtctcgt---gccatggctcaaaaagagaggagg
Q6DC66_BOK-01         gagtttgttcgcaaaagccttgc---gtcatggttaaagaagagaggagg
D2Y5Q2_BCLWAV-01      agctacgtggagagggtcatctg---ccccgagatccgggacaaaggagg
Q7T381_BOK-01         gagtttgtgcggagaagtctcgt---gccatggctcaaaaagagaggagg
                                                                        

Q08BX9_BAX-01         atgggagggcattttcc------gcagc--atgacgagatggcgcacag-
I3ITC2_BAX-04         --------------------------------------------------
I3ITC2_BAX-03         atggggcgcaatccgctcatatttcggg--acccccacctggcagacag-
Q9I9N4_BAX-03         atgggacggaatccgcagttattttggc--acccccacctggcagacag-
F8W479_BOK-01         ctgggcggacataacaaagtgtgtcgtc--agt-----acagaccccag-
F8W479_BOK-02         ctgggcggacataacaaagtgtgtcgtc--agt-----acagaccccag-
B2GRX5_BOK-01         atgggttgacattttaaaatgtgtggta--aac-----atggactctag-
Q6DC66_BOK-01         ctgggcggacataacaaagtgtgtcgtc--agt-----acagaccccag-
D2Y5Q2_BCLWAV-01      atggtcaggttttatctctcgctttggagaaaa-----gcagaatcttga
Q7T381_BOK-01         atgggttgacattttaaaatgtgtggta--aac-----atggactctag-
                                                                        

Q08BX9_BAX-01         -tgtctacc-------------------------atcgcagcagtggcgt
I3ITC2_BAX-04         --------------------------------------------------
I3ITC2_BAX-03         -ttggagtt-------------------------ttccttgctggagttc
Q9I9N4_BAX-03         -tcggagtt-------------------------ttcctcgctggagtta
F8W479_BOK-01         -tttccactctcactggctagtaacggccgcctgcgcctgcggtcactac
F8W479_BOK-02         -tttccactctcactggctagtaacggccgcctgcgcctgcggtcactac
B2GRX5_BOK-01         -agctcatgtccattggttatcgacagcagtgttaacatggagggaattc
Q6DC66_BOK-01         -tttccactctcactggctagtaacggccgcctgcgcctgcggtcactac
D2Y5Q2_BCLWAV-01      agaccatgtggtaaaggtgtgttgctggtctctgctcctgctgtgtgttg
Q7T381_BOK-01         -agctcatgtccattggttatcgacagcagtgttaacatggagggaattc
                                                                        

Q08BX9_BAX-01         tc-attgtagctgttgtttactgg--agaagaactcgctag
I3ITC2_BAX-04         -------------------------------------ctga
I3ITC2_BAX-03         tt-actgtaggcttggtgctctac--aa------aatgtga
Q9I9N4_BAX-03         tc-accacagcattggtgattcgc--aa------aatgtga
F8W479_BOK-01         cttaaggctgtggttttctacctg--ctgagagagaaatga
F8W479_BOK-02         cttaaggctgtggttttctacctg--ctgagagagaaatga
B2GRX5_BOK-01         ataaagactatgtacgtctacctg--acg------aagtag
Q6DC66_BOK-01         cttaaggctgtggttttctacctg--ctgagagagaaatga
D2Y5Q2_BCLWAV-01      gcatcttatcctatttcatatggacaagaagaaaaacctag
Q7T381_BOK-01         ataaagactatgtacgtctacctg--acg------aagtag
                                                            *  

© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice