Dataset for CDS BCL-2-like of organism Oryctolagus cuniculus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                           ***            *    *
atggcg-acgctaggctaagagggcacgacaaccgggag-tggtgatcgagttcatccaCTAcaagct----caGagggG
------ctgttcg-c-g--c-acatcgt-----------ccc--ag-gagccatgaagt   t-----gtcgtt gaat 
   t ta------t- -gg- ---a aag gcg ct cta--  --c---a-- cc tg         tagc        
     ag  c  t          c        a              t  -       c                     
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                         * *                                    
ctacgggtg---------------------------gggggCtGggg-cgcgggcg-cgcc-c-ccggcgg-gg-g-tct
gcctaacctgagtcagtttagtgatgtggaagagaacaacc c a--g--------t----t-t-------g--t-t---
t g  t                              t  aa    t a cgc aa cga tcgcg acaaaaccgccctc
a    c                                         c        g    g a       t  a a   
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
c--------------------cgccccgg------------------------------------------gacccgg--
-ctctgcgcccgcggccgctg------t-ctagaggtagggggaggggaggccggcgcggtgattggcggaag-----cc
tgggccacgtgaatcggaacc ag  t-                                           --     gg
  a     aa     a                                                       c        
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
g--ag--cc-c---------------------------------------------------------------------
-cc--gc--t-ggtggcggtggcgccggacgcccggagggtcgcgcggccggcgcccattggcgccgagctccccgacgt
 at  ca  c   ccaaccg                                                            
         g                                                                      
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cagcgcgacccccgcgaggctgctgtacttggcgcccacccgccgcgcgtcgccgctcgaggagatggaagccccggctg
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cggacgccatcatgtcgcccgaagaggagctggacggctacgagccggagccccttgcgaagcggccggccgtcctgccc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctgctggacttggtgggggaggccagtaaggtccctagcacggacgggtcgctgccctcgacgccgccgcccgcagagga
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------------------------------------------------------gccgccggcgccgccg---
ggaggaggacgagttgtaccggcagtcgctggagattatcgcccggtaccttcgggagcag--ga---c-ca-aag-acg
                                                            a  -- t - -- ---a   
                                                               a    t     g     
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
             *                      *                   *  *       *            
-gcagccgcggggCcg------gcggccagcccggtGccaccggtggtccaccagaCccTgcggcagGccggcgacgatt
c-ac---tatatc tccgctgt--acttg--agccc agc-gtaa-----tggtag tt cttcggc tg--g----ggg
  -- tt g            g a   g t -  aa ---g---- acg   tg c  a  a  tca --  -  t -c-
   g  g                      a        tt aacg                        a  a     - 
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*            *           *   *   **                *                        **  
TctagcgccgctaCcggcgggacttCgccGagaTGtcccgccagctgcacaTgacgcccgttgacgcatggcagagCTtt
 ggccatgaagct gacaccacacg cag gcc  gttacga-atccggtg cgacaaatgacca--gaatggact  cc
 tc a c g      c gaa      ata  a   c -----  g     c    a----a----   c   c t     
                          tg       a at t                   -gt                 
                                      g                      ca                 

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *                       *        * ******  *  * *** *  *  *    ** *  *   
gccacg-GtggtggacgatcttttcagggatGgggt---gAaCTGGGGcaGgaTtGTGgCctTctTttccTTcGgtGggg
ctgtaaa cca---tgc-gg-c---c-t-gg acccaacc g      gc cg g   a tc ga ggat  t cc ---
aaac     a-gca--- a- -   -a-a c  t     a                     tg ca g     g cca
          t    t  -        a                                                    
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    * **               *  **             *         **                           
c-ccTgTGtg----------tggAgaGC--------gtcaaCcaggaga--TG-------------gagcccttggtgga
-gaa t  gagccaaacactcta ag  cgccggtgacagc agacgaggc  aggaggaatcatatcagttcgaactag
t  t c  c            a                g                       g a      ag      c
                                                                                
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                 * **         **                  **** *           * ****       
cagca--tcgcggcgtgGaTGtt-gc-tacCTggacaggcagctgcgcgcCTGGaTccaggataaagGaGGCT-------
acatgct-----ttaca c  gct--t---  cattgccaccaaagagaa    c agtcagaccta c    gggcaga
t  g    gctccac t    agcaagcg     cgca      c c cg      g    cg  c  g           
   a      a            g  c        a                          c                 
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                  ***     **                                                    
------------------GGGatgggTTtg--------------------------------------------------
caaaagcccttggatctc   ggacc  c-tacttctcggagagccaccccaggagcacattccctgacggagggctcag
                     cc t    a                                                  
                        a                                                       
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ccacctcttccgcctcattatactctgctcagcaccgagaagcctggcatggtttctgctggaatgaaaagattggcaga
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                              * 
-tgga-ctctacgg---------------------------------------------------------------tGc
g----gt-g-t-cacagcagcggatcgggctgtggcggagggtttggtctacataccaaggcagccaaagtattaatc t
 ct ct- -g- -- cc  c  c aaaca cc   aa  a                                        
  a  c  a   a   a  a                                                            
     a                                                                          

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                          * *                   
agc-tctg------------------------------------------------cgGaCct-----------------
gt-c----tgagcggcaaaaaggcgctgaattcttctcttcacgttttcagaatgaaa g t-ctgctctgccagctctg
  ttg cac gtacca                                        g     c cc              
   g    a                                                                       
   a                                                                            

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agcacagcgcatcacatggaaaggagcggctagatttgagggggaaaactcagaagacggatgatggtagccagctagtt
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cttcaaaaagagttccccgtgaactgtttcggaactgtggaaggtcagaagcagagtaagggtgtacttccatgcattta
                                                             ac                 
                                                                                
                                                                                

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                  ***           
-----t---tgaagactgtttcaa--------------------------------acgtgggctgCTGgc-g-------
cataa-ctcc-cgagggtcgctggtcttgaagtcttactttatgtgttgccgtgggcac--tca--   c-t-ttgcggg
      taga  t c c  a gc                           a g   --act atgc   atatgcataat
        a-      a  c                                    g -     aa     g c     c
                                                                                

      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *             *                  * *                                       *
--tgGc----------tgGcgttggtgtgggg-----GgCt------tctttggtagga------------------aaT
tggt tccgtttttttct ta-aacatcctttctaca c caggtacaacccacctacccgcgcgtgtatcgtgagt-- 
ct a    acaccc     acc- tcc aca       t     gca t  g a cct                   tg 
                      g                     c        t                          
                      c                                                         

  
..
  
ga
ag
  
  
  
© 1998-2020Legal notice