Dataset for CDS BCL-2-like of organism Ficedula albicollis

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                           *    *   *    *  *                
ATGgctcatc-----------ggctacgataaccgggagatagtgcTgaagTataTtcccTatAaactctcgcagagggg
   -------cggggagaaga------------------------a tggt tcg ctat tc ttact-----------
    aaac g           ta ag ag   t      t          c c    a g     g     a    aa  
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                         ****  *  **                            
atacgactgggctgccggcgagcacaggg-----ctgcgtcCAGGtcTctCTg--ctcctgctgctg-------------
-----------------------------caccc--tacca    at ga  ttg------------acgagatggagtg
c   ag    ag cagctg   g gga       a    a              aggg ag ag         c cga
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *   *                      ** *    **      *  * * *   **      *           
------CtgcGgttgctgctgctgctgggac-tCCtCtgatCAcactg-GgcCgGtGtctCC-gtgccCcgagccccccg
tgtgct cag aaacacc-------------t-  a gagc  gctcat aa a g ctg  cacata t----------
c      a         a  c   gcac ca c    c        a        a               c aa  at 
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              **  *            * * *                                            
gctcggctgctgctAGccCcgcg-ccccggcCgAgGggctgcgccccgcacccca---cgtccacctggtcctgcgccag
--------------  ag ----c---aaat c t a------------------ggt----------------------
  atcttcc    a     a  c t g           a c  t ga   g  g       gagg a  cg   a ag  
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                **   *        *      *  * *  ** * **  *         
gcgggcgacgagttctcccggcgctaccagagGGcctTtggccaacTgtctggCcaGcTgcACcTgACgcCcttca---c
--------------------------------  atc cacggcca cctgtc ag a tg  a c  tt aggagctgt
     g  t     tgag t a g    g c    g            a   a               a       
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **          **       **  ** * **    **    ** **       ********  * **  ** *  * *
gGCcaggagccgcTTcgtggccGTggTGgAgGAgctgTTccgaGAtGGgg---ttAACTGGGGccGaATcgTGgCctTcT
t  gtatcagatt  taatcgg  ca  a t  aaac  tgct  c  aaatacg        aa c  ta  a ta a 
a        a          aa      c           c                                     
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    ** ** **     *   *  * *  ** *    *               **          *  * *    *** 
TcgcgTTtGGcGGcgtgaTgtgCgtGgAgaGCgTcaacAggga-----------GAtgtctgcgctGgtGgAcagcATCg
 ttac  c  a  tcctt cac aa a --  t tgtt acatggggttcagct  ctgggctata aa a ggag   t
  a a        a  cc                   g                    c a a g       ac      
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     *  ** **   **** * * *    **         *****  * *  ** ** ** *****             
cctctTggATgACcgaGTACcTgAaCcggcACctgcacaacTGGATccAgGacAAtGGaGGcTGGGAtagctttttggtc
ttgac tc  c  aac    t c t gaca  taatctgca     tg t cg  c  t  a     ggctggcggctag
 g                  a   c a     a  g  c             a     c        ccaaa     c a
                                                                   a            

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    *                                            *                              
ttctAtgggtttgatg-------------------ctgctgcacagctgTggat-acca-c------------ttggag-
gcga ---caacttaatgaggcctttgttcgattttacgatgcttt--c cctgct---t-ttgagtctggtt------g
c a  ata    ag                     g a     gca  a  a   c t gac           c acttc
a                                                          a a                 a

       730       740       750       760    
....:....|....:....|....:....|....:....|....
        *   *  *      *                  *  
cc--ttccAttgCtgTtgtt-gCtt-tcc--ag-g-ataacTga
--tg--g- ggc cc gcgctc cag---ag--t-tccttg ag
gagcca a  ca  a   ca     c tt  ccgag ac a   
  aa      a       a      a       a c        
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice