Dataset for CDS BCL-2-like of organism Chrysolophus pictus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***             **            *** *       * * *  * *   *    **   * **           
ATG-------cc-g-aGA------------AACcGcgag-taGtGtTttAcTatgTttacTA-taAgCTctcgcag--gg
   gctcact--g-g-  agaggctatgac   t gt--t-- a c gg g tca ccct  tct a  -------cg--
         c  a c                        a     a ca                           aa  

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                 **   *                              **** *     
g--ac--ctgg--c--gc-gg----------cgAGaacAg---------------------g-ct--caCTGCaGcatgt
-gt--tg----gg-ga--t--aggaagaggata  gtt tgccacccgtacccccggccct-g--gc--    t ttgcg
 cc  ga    ac     c                                           a  ca          cac

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *                      **   * * **     ***                                     
gCtgcg-tgg-----g-------tGGaatCtCgTCctggcACC-------gcc--ccggc---g-------tagtga--g
a ata-g---ctggt-tcctcaaa  ggg c c  tcac-   gccccgc---tg-----tcg-ctgctgc------at-
      a   acacc c           c a a                a   cc     cac                 

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                      ****                           *    **    *  *   ** *  *  
g-gcc-cc--gc--agg-gc--AGCCcggaa--tc------------------CcggcGTtggtCatGcccTGcGagAtg
-t---c--gt--tg---g--tg    tcac-gt--atgaaattgttcgagcat taaa  gccg tg tgt  a cc ga
 a   a  a   ac   a         a   cc                           caac  c         a 

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *  *     *      * * **       **   *        *      *  * *  *  * **  *    
c-ggggatGaaTtctcaCtccggtAcCaGA------gGGcttTcagccactTctcgggCcaGcTccAcaTtACccCcgt-
tt-----c cg ctgag ggaacg t g  cagagga  acc tgcagcgc gctctc ag a gg tc g  gt ttga
 a                    a                           a  a   a            c         

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      **  *       **       **  ** * **    **   ******       ******** ** **  *  *
--cacgGCctAcgggagcTTcgaggggGTggTGgAtGAacttTTccgTGATGG---tgttAACTGGGGtCGgATcgTggC
gatgtt  gc gcacctt  tattccc  ca  a g  gaac  tgc      aaagacg        g  c  ta ca 
         a  a a          aa      a     a    a            c        a  a        

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * **    ** ** **     *         ** *  ***** *      **** *       ****         **
ctTcTTttctTTcGGaGGtgtttT-------gtGCgTcgAGAGCgT--ac--GGAGaTgtggtcaCTGG--------tGG
ta a  cgag  t  t  gccgc caccaagaa  t ga     a gg--cg    t ccccgtg    agaggagaa  
       a c        c   a                       ca  aa       a  c                 

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     ***      *  ** **   **** * *      *          *****  * *  ** ** ** *****    
agcacATTgcttctTggATgACcgaGTACtTgAtcaatcAcctagatgccTGGATccAgGagAAcGGtGGcTGGGA---c
gcagg   ttgaac tc  c  aac    c c caggga taagccccaa     ag t cc  t  c  a     tgg-
 a        c                  a   a   c         a             a     a        gcc 

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *   **     ** *                           *  **  *         *  ****       
tt-gtggAactGTatggtAAcAa-g-t-------------------g-cAggAGacCttcattataTttCTCCtgaat--
--t---a ctg  tcccg  t gt-t-gctgccgagctgaggaagt-ca ta  gt actgcctgc gg    acg--tt
  c              c     a c                   g a             a  a             ca

       730       740       750       760       770       780       790       
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:..
*      ***           ** ** *                   * **         *  *        * *  
C---g-aGACctttttggggcTGtTTcTgctggga-c----------CtTG--------cTtaGa---cacaAgTga
 tgt-gc   agaggctcacg  g  t tg-----t-ttgcatcact c  gcgcttatt gg cgagtgtt c ag
 ccg a     a cc  a a   c           g                                         
© 1998-2023Legal notice