Dataset for CDS BCL-2-like of organism Laticauda laticaudata

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                                                    **       
ATGtcta------------------------gcggcaac------------------------------ttCCt------
   gtgcacaagaagacgatggttctctatt--------tcccccggattggcaccagccgcccctcggac  ccggcgg
    ac                           ta ggt                            a            
     a                                                                          

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----------------------------------------------------------------ggtgggggact-ca-t
cggcggcggcggcggcagcgagggcggcctggctctccttcccggcggcgttcgaggaggcctg-----------t--t-
                                                              g  acaata tt gtgg 
                                                                           a  c 

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                      *      *          **                *                     
g-cc-c-agctg---gcgctgaGgggcctC-------agtTGgcgcaggatcg-----Agggt-----------------
-g--t-g-----gct---taat ttaaaa gattgct-cc  ttaggaag---cgtgc atacccctctcgctgattggg
ac tggcc aca    t    c        c gca aga            ta cc a                      
 a  a a                                                                         

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                       *    *      * *                          
---------------------------at------ggcgGcgctGccggcgGcGa-------------------------
cccccggacggggaggcgcgcgcgctg--ttgtcaaaat gtta t--cta a gcccccgaagaggagctggatgggtg
          cc  c a             g c     a aa    ta           aa                cc 
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                  *  *            * *                * ** *                     
------------------CagAgtggatg-agccCcTcctgtcgcctcatcttCtGCcCtgtggtcaccggggc------
gtagcccgaggcggtgtc ta aaaatg-t---- t tgcagtaggggtgtcc c  t gtgca----------agccgg
cg       a    a a       c  gtttt   g   aa   c c     a    c ca gggatc t g c  a 
                             a                a            a a                  

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               * **                                  **       *                 
-ct-cgcc-ggtgctGcTGta----------------------------ggcgACctgg-ggCctcc-------------
c--t----t---tac t  gtgctggtggcctcatacctgcgagaggtgacta  ----gtc tcataagcaggacggct
 a gta  ctcc  a    c                          cc       ta ac    a               
   c    a          a                                       a                    

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   *  *        *                                               *
-------------------GcaGaccctgctGg-----------------------------aagctgg-gacg--ggtT
gcggcggcggtgagttcct tg ggtaactg tgccgcaagttgtttgttccctgctctgcc-------t----gcaac 
          ga          ag       a  c         cag   aca cac   g  gc  g  t       
                                                                     a          

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                       *   *  *  * *  *                                         
cg--c-------gcgctatcggaGggtCttTggCgAcaTgac-g-acagctccac-tgaccct-----------------
t-gg-tctggagatttcg-aaac aag -- ac c ac ---t-g----------t-------ccaaggaatgctgagga
 tcc g       a a  c       c  g  a a    cttgtcga a ag  gc cg ttc                 
  aa c                    a               c a          a                        

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          **                **        *    **    ** **       ** 
----ac-gattgccagag-------tTTcaagc---------aaGTtgtggaagAacttTTccggGAtGGggt---aAAc
gggt--t-----------cgggtgac  ggttgttatgtcggct  gacaacgc ggag  tgcc  c  caaaatt  t
aa cggg cc aa  a a   a c                            ca c  a   aaa     a    cg   
      a                                                                         

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****  * *** ** *  *  *    ** **                    *      *   *        ** *    
TGGGGgcGgATTgTGgCttTctTttctTTtGGtggcattgtggccaaa-acgT--ggagAgcgTcggt-cagGAaAtgtg
     aa c   c  a gc ta cgtg  c  ------gcgt------t-tt gtaaga ctt taacaaga  g -cct
        a        ca   cac       cat c      ctgcgac cc       a a           a  c
                        a           a         a                               

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
            *          **  *        *        *    *                 ** **     * 
gcagc----ctcTggtgga-attATcgCtgactggaTggtgacgtAcctgAgggagcacctg-----cTGgATcca-gAc
ag---agct--- tact--g-gg  ta gacggttc tactg-ag gaaa ccaga------gatcct  c  t--t- g
 agt   aa  t c    gc  c     c  a a      c a c      aa   tgg   c caag      agg   
                   a        a                                               a   

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**     *   **   * *    *   *       *              *     *                       
AAtggagGctgGG--tAtGtcttT-gtTaaattctTtcatgga-agga-cTccaggGtgtccttagc--ct-tg-gg-ca
  c---- act  acg g gggc g-c gtg--aa gtggtt-t----t- gttaa caggtgcgt-ct--t--t--t-c
               a c        a   caa   c  c  tg  agc   gg   a   a      ag c  ga ga 
                 a                     a   a    a                      a  a  a  

       970       980       990      1000      1010      1020      1030  
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|..
*       *  **   *                                   *                * *
AacattctGtcTGgctTttctgt---------------------------ctTggat----------g-TgA
 ----ctc g-  tta cc----cgggggggtggctgtgctgggagggcgtg ca--tactttctct-t a 
  gcc  a  t  a      a a  caa c g  agagc aa    c a    a ccc a agaa gcg   
                                                                  c a   
© 1998-2023Legal notice