Dataset for CDS BCL-2-like of organism Crocodylus porosus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                                                             
ATGgcgactac------------------g-ga--a-------t-ataaccgggagtta---------------gtgctg
   tatggcgggagattatttcagccaat-a--aa-caggcta-t-----------a--tcaaacagacagacc-----a
     ata c-                 aat ttttg t   g ggggtttactgt- c               tccac-
                              g  gc         c c        cg                   a at
                                            a          a                        

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
aagta-atccatta-caaactgt---------------------------------------------------------
g----t--------c------a-gagagccatggttatgacaggcacaacacagacagaaggactaaagaaccataccca
-gt tccggtccac g tta -c                                                         
  c     a      a  g                                                             
  a                                                                             

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                *     *       *                          *                      
---cacagaggggctaCaact-GggcttccCaccaagacagagcatggtgtccttcgAgtcttt-t-c-g-t-ct-ctgt
tcc--------atacg ggaat aaacgga tgg-gcc-gctag-cccgaat--ctc cagag-g-t-t-c-g--ta-aa
   tcttcca  ata     c    g cag cta   gg     c  aa c t ag  a   c c c a a c  g- --
      g      g             a                                                t  c
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
agaagatgctgtgacttcttctggctatgttg-gct--cgtctctgcatcttt-----agcctcc-tag-cagagctgct
tactacc--a-gat-aa-cca--a-c-caccag---ggtt----ct--ctc-gctgcc-t---g-cagat-tc-c--tt-
------- a- ---t-- ---  - -c-----  agtc--  ct--  ---c-      -  a-g --- g--t-gg-- 
      g  g ac  gg aag  t a g a     c        g     g a                   a       
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
              *   *                        *          *           *     *  *    
gctagaaat--gtgCatcCtggtgatgaacaggaggtagttcgA-aggc---tgTtcagctgacccTgaggcAtgCtgga
cag--t---ag-aa caa ata-accccca-a-gcccttcctc gcatttgaac cggcactgtag cc-cg at gtat
---g -c c           ct -gaa g t- - ag a  gt c  aa      ga a a-  t  tg a  ga a   
                       t      c     a     a            a        g  a          
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *        * * **   *                                                      
gatgattTctgttgcaGcTgCC-agAgtgcctttt-------cactgtccagctcca-------------catgaccccc
accttga ggccctgc t a  cgc ca-a-a--gcccaaatgtggcga--c--g--tcggcggcttgggat--gg-t--
 t   c  t aga a  g        a- - - c-g g cc -------  -  -               -- c-- - t
                           g   g  a          atc                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   *           *  *  *                 *       * ****    * *    
tt--cagcctggaggcgttTtacagcggttgTggAggAactgttccgaga---tgG---agtgAaCTGGggatGcAtttt
--ca-----a---taacgc cgtgcaccaat aa tc taaaaattctaggaggt caataac c    acgc a gcgc
gg      a-acga  tc    ac  a  ga       gg     g g     c       c          a g     
            c                                                                   
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *               *     *                                                       
ggCctta-----------TttgtgTt------------------------------------------------------
aa aagctgagagcccct gctgc acgggggcattgccttcagcctgacaatggctgcacttacactcctgttcctcgt
      t              ac                                                         
                      a                                                         
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *  **                                                                          
cGgtGGggtga---------------------------------------------------------------------
t ta  cacatagcaaattcatcgtctctccatgccactgctcgtggcagaatgtgcctttgatattctggctggtatgg
      a  tg                                                                     
         c                                                                      
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                              ** *      *     **  *                    *        
------------------------tgtgcgTGgAgtttgtCatccaGGagAtgacgccccttgtaggcaagAttacatca
catacatctcagccgttggcctcaacaatc  t tagcag taaag  ta act-aa-agacaagtagcgc ggggggag
           ctaaga   t        a      a    g          aca--t---g  t  a  t  cttca t
                                                        g g                     
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                     *  *  *  *       *          **    * *     *  *       *** * 
tgga--------tgacggag-T--AccT-gAtgaaccaCctggagcactGGatcgAgGcaaatGgaG-----gtTGGgAt
atcttgtatgcaccctcagca ac ta ca acgggtg gaccttacgg  ggtc t acgcc tt ctgtctc   t g
                a c          c c    a  a   ccg a     a     g     c             a
                                                                                
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     *       *   *      *         *                                             
tgtttCttcgtttT-gtAt-tgtgAcgatctgacA-tctttgct--------------------gga-------------
gccgg gggcagc tca ctgccc aaccacttg gctgggaaccgcaccattcggaccgtgagtagcttccggaggcac
cag   a a  aa     g  t a t g ga ga    aac g                     ctc             
a                        g                                                      
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                    *                           
------------------------------------------cttgtccaggAtctcttcaacaactgtcttgagaccgg
cagacacagcctcagtacagcccagagagcagctacagagagagacgt-tcc caaagcgg-a-gaaac-c-a-atgtac
                                             a   -t  g------- - ----- -c-t------
                                                       gt        g  g a c       
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:.
                          *         *                *  
tt---tggtgg-ag---gcatcactcTg----ggtgCtttggtaagatataagTag
ccccc------g--gtttgcgtg--- tttctcagt agatcctgcgctggtc ga
--  gc aa  ctaccg    gctgg c     cc   cca -ccac gct     
gg  a          aa                                       
                                                        
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice