Dataset for CDS BAX of Organism Anabas testudineus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***** * * * *** ** **** **  ** **     *  ***  **   *            ***  * ** *  * *
ATGGC-TgAcAgCCGaGAaGAGGaGAagAAaGA-----CggAGAcgAGgagCctcagggcgccgTGGgtGgAGaAggTgT
     a c t c   g  g    c  tc  g  aatac aa   tc  ata ------------   aa t  g ta a 
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                              **  *   ******  **     ***  ** ***
t----------------------------------tg-t-a--g-gTTtgTgatTGAGCGccTT----aGCAcaGAtGAT
-gtcgatgattccatcatggagcaagcagcagtat--t-c-gg-gt  ca cta      aa  cagag   tg  -   
                                  g  c a aa a                                   

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *  **     **** **   *  ** ** ****** *       ** * *   ** *** *   ***  *   * * * 
cCtgGTcaacaAGTGtCCcctGagCAaCTgGGTGGAaGgccaaatGAaCaGcagGAtCCAcAgatCAAagAcgtGgTgGa
g ca  actgc    a  agg ca  g  a      g a------  g t tgt  c   a cca   ga --- c t c
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****   ***    ****** *** ** *** *    ** *  ** ******    **** **  *   *  *   *   
CCAG---CTGatcaAGATTGcAGAgGAaCTGaAcaggAAcGccGAaCTCCAAcaacTGATcAAccAggtTcaAagtAact
    tgt   cagc      g   t  g   g tgca  t ta  t      agga    a  tg ctc tc ctc gtc
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ** * *** * ** ****  ** * *      *****  * ***** *   **********  ******* ***** 
gtgCAcAtGACgTcTTcATGAccGTaGtCaggagcATCTTtgCtGATGGcA---TCAACTGGGGtcGAGTGGTgGCTCTc
cca  a a   a a  t    aa  c c ttagag     ct a     a aat          ca       t     a
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*** *  * ****   * **  *   **  **  *    *** *   **  ** * ****** *   *  * *  ***  
TTCcAtcTgGCCTacaGgCTcaTacaCAggGCacTgaccACCaAccaTCtaGAcAaCATCAGgAtggTctTtAacTGGtt
   t ct t    gtc a  tg cat  aa  tg tgtg   c ggt  ct  t t      a cca ta c gt   ac
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* * **   * ** * ** *   ** *  *   **** **    ******* ******* ***  *  * ***     **
CcTtGAggtCaTCaGaGAgC---TGcTctActcCTGGcTCgtacAGCAAGGaGGCTGGGtGGGggT--GaTCC----gTG
 a g  tta c  c g  a atg  a aa ---    a  aggg       t       a   ta tc t   tactt  
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**    **   ***  *** ** *              **  * ** * *** *     ***  ****  *  **   * 
GCttctCCcggTGGagGACaGTaGccatagcagcatcaGTaaTaTTaG-TGGcG-----ACCttTGTTtaCtaCA---Gg
  acac  aca   ca   g  g ------------gg  tt c  g c   t ttctc   ac    ct gt  ttc c
                                                                                

       650  
....:....|..
****     ***
AAGAcacgcTGA
    tg---   
            
© 1998-2020Legal notice