Dataset for CDS BAX-like of Organism Esox lucius

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atggcggtgctg-----------------------------------------------------------cgtcgctgc
----aa------tggggaggaggggaaatagtcgaagatgagccccagggtgcagtttggggttcaggtgt-------ca
    --acctctaca a a  aaca                                gca a ga  a aat gaat --
       a a c                                                                a   

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           * *      **           *     *  *           *   *    *               *
tcagtttttggAgC-g----GAagaac-----tGactgtTttC-------agagGgttTgtcaTcc----gacaggtacA
---aa--acac a t-gggt  tcggggtttt- gtcaa cc cttcagacaca agc tgtg tagaag--ttaccga 
cat--g c      a aa     a  aacgac           agctgcg                tggt      ac  
  g  a                       c              ca                                  

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     *   *** ***          ****                    *   *       *     * *         
ggcgaTctgCAGgGAC--attcgtctCCAGa------------ggacttgGgcgGt----ccAatgaaCtGg--------
catct tca   a   taca-tcatc    -ctgaatctctcca---cgt ctc ggaat-- ga--- a tataatatg
 t ag ggt   t      -  aga     g  c  c gaaaa- ga              g   acg            
    c a                                                            c            

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
            * *        *    *  *   *      ** *      * *  ** **  *               
----------agGaCcgtaagctTaaagAggTggcCagtgtgCTtCtgttgaTcGgtGAcGAgcTgg-------------
ttgtctgcattt g tcgccaac tgta tc att tcccat  g atagat t cc  t  ct taagtgcctgcggcc
          g    g c  c a g           gagtgc  c  ccatc a                a a    a  
          c                         c                                           

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *  * ** *        **   *      *  *                 * *         ** *  *** 
--------AtcGcAAcGctgagctgCAactC-t-at-AacA-c-c-gcagttcaggccAgCtgtgtgcagGAtGtcTTCt
tagtgttt cg a  t tacctaga  gaa c-a--g gt t-a-t-tgccctttcag a ----catcc  g cg   g
a aca             g    a     g a g  a    a t c     aac     c gtg --     c      c
                                             a               aca               a

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    ** **    ** **  *       **     * *  *****    ** **    *   *   *   *        
TctcgGTgGCcaggGAaATctTctctgatGGca---TcAacTGGGGgaggGTgGT-gccCtttTttaCgttGcctgcagg
 ggat  t  ttct  g  tc tgtaacg  tgagt a ct     acat  a  tata acg acg cgg gtgagtac
  a c     ag a         c  a  a        g     c        g            t        c t
    a                                                                           

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *  *     **      **    *          *  *   *    *  **  *   * *         *     *  
ctTatCtgc-tGGc---atTGacccAgaaccatttaGacAtcaTcaagAccATtaTaagCtGg-ttgttacAgttcaTc-
tc gg aa-ta  actgtg  cgaa tgtttcccc- ca cgg tcgc ag  cg gga a ct--aggtg cactg ac
      gt a    tctg     t    g   g--t  t        a                c  ccg         t
                 c                 c                            a               

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    ** *  *    *   *** * *        ** ** ****  *    *            *  *            
gcggGAaCatGt-tcCgctTGGaTcAggcagcaaGGaGGaTGGGagGgcatTcatcagtatgttGtcA------c--c--
-aaa  t cc -cgt tac   c g aaagaagt  t  c    t- atgg aggaccaggcgg ga acgtggatc-ca
 t    g     ga  c           g    g  g              cat    ct       aaca  cg ag
                a                                                               

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *  *   *        **           *     *             *     *  *     *   *         
acTggCgtaCt----gggTGtctcttgcggcGg----Ctgtag-----tttTgattgCcgTtgtggTttaCtggatgaag
tt tt agt ccatt--t  gtgtcc----- tggtc aaggagcattccc ctcga tc atatt gat cttcgtcta
 cc  c   atcg  c       - tt    aca    c  a  c a   a ac   gc  a     a   a  g 
                          a                          a                        

       730    
....:....|....
      ***     
gcccacTGA-----
aa----   cctga
--gtcg        
   a a        
© 1998-2023Legal notice