Dataset for CDS BAX-like of organism Junco hyemalis

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     ** *    ** *  *   **        ** * *** *   **       *  ***** ****  *     * * 
ctgtgGGtGctggGTgGttCctcGGtctttggtGCtGgGGTgAtggAGgtt-tttGggAGGTCtCCCAgtGccccgGgGg
accga  g aaac  c ga aca  gacagaca  a a   c ccc  agcaccg ac     a    ca aaaaa a c

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  **  **** * *           *** *  * *  **** ** **  *              **** ** *   ** *
ttGTgtCCCAgGcCc----------CAGgGggTcCctCAACtCCgGGgtGgt------tggtgtGAGCtGGgGgtcAC-C
gg  ca    a a aaggctctgtg   a ac a aa    a  a  cg acccaggcacccca    c  a caa  c 

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **  ***** ** ***                                                               
gAGcgCAACGgGCgGGT---------------------------------------------------------------
c  aa     c  c   cacccagagcaccgggggctcccaggagctgggggggctccccagacctgggggtcacccaga

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                   *  ** **   **
-------------------------------------------------------------------GcgCGgGGgggAG
gcaccggggctcgcaggttcgtgcgggaccgcgtgcagcgctgtggggacccccaggccgtggcgct ac  a  cca  

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**** * **  *    ***         **      ** **  * **    ***     **** *   * *  ** ** *
CTGGgCgAGgtCtcgcCCAt--------AC-tgctgCGgCTtgGgGAttggCTGgggtgCATCgGtgcCgAggTGtACcG
    c c  cc caca   gcagccccg  accaaa  c  ca c  ggac   cacca    c cca a cc  g  a 

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *** *** ** ****  **  ***  ** *     *     **         *    *** *   *******  * ***
gAACgTGGcGCtGCAGctGAtgATCtcGCtGgtgtgCtgttcCGtggtgtcggAggttTTCtTgggCGTGGCCcgGgAGA
c   a   a  g    ag  ac   ga  a cacgc gagga  cccccaaca cccc   c ccc       ac c   

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* *** ***  ** *   *         **    * ** **  **  *    *  ** ** **                 
TgTTCgCTGccGGtAtgtT---------CAcctgGgGCcGCgtGGttGgcgtCttCTcCTtTGggt-------------c
 c   a   aa  c ccg gcccacaca  aaca a  a  ag  ac cacc ag  a  g  ccagcaagctggtgcta

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ** * **** *      ** *  **    *  *  * ** ** ****      * **   ***               
AtGGgTtTGTGgAgcgttgTCcCgtAG----CttGtgCtGAgCAtCCTGggctggAtCAtggAGT---------------
 a  c c    c caaagc  a ag  tata cg cc a  c  g    ccagac c  caa   gtgtggtgaacactg

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   ** **    ** *   *****  *   *    *   *      ****     ** **   **   *** ***    *
--cCCtGCcttcGCtCgtgCTGGCttGtgtCtggtCtttGgggtttTGGGtgcttCCtCAgggCCctcTTCtTCG----G
aca  a  agga  a cca     cc gag cacg cca cacgga    caaga  c  aac  aca   c   tcct 

       730     
....:....|....:
  * ****    * *
gtGgCTGAgcgcTgA
cg c    caca a 
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice