Dataset for CDS BCL-2-like of organism Cavia porcellus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                    *     *                         *        
ATGgc------------------------tcag-----gCtccgaG------------caaccgggcgctgGtggttgac
   --gcctgaggaggagctggacgggtac--ccctctt cga-c aacagggtatgatccgt---atgcc c-ac---g
   tg a c                    -g -atggg    gt             gg  a   c-aa a  a  gac 
                                   c a     a                                    
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                        *          *                            
tttgtc--c----agc----------------c-----gaGgctgttggctGaggcggaggaggact-----------gg
ccgac-tg-taca---tttcccagagaggcta-agctg-g tggagattgg ctatc-gaactagtcccagcgccgac--
 acc tcc  gtg    g       a   a      a c    a c ac    c  -c     c  a            a
       a                                     a  a                               
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                         * *               *       *   *     *                  
-ttgcagtccccgga---gctggccCtGg----ggggggcccaG-----gaCtcgCtgcacCaacccctgctgg----ta
tcc-atacttttcacttgatgtcat c agatg--a-c-ggag cggcttg cat cattg gcgtgacc----tgccc-
g-- g  g  gg t ggc  c a   a  cggcca-c-c     aa agac g c a  g  c  a t   g  caat-c
c         aa   ca   a          ca   a a                    c           a  a     
a                                                                               

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                            *      *       *               *             *  *   
actgggggt------g-ga--------gCcggcccCgg-----Ca--gtctccaaggtgCtgcggggggt---GctCagc
------a--gccttc-t--atggggcca taattt accgcgc -ag--ag----ttct c---c-atccggg gc c--
tg cct-a cagagg g          c a    g      a      c--tttg cg    gt-t-ca       tt
g   ac   a   c  a                 a             a   gc  a     aa              c 
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               *                                      *                  *      
tccatgcaggcagtgGtg-------ctctgcgggaggcgggcga-g-cttgcaaCgctgctaccggccagcctTccgaga
-gggg---acatcca --cagctga-c------c----c-----t-a-----cg ttctg--ttacatc-aa- ----cg
c    ctg   c a  aca c aag - ata c-g  t- ct  c gggatt c cgaa cc    gg  --   gct  
a     ac                     c  a        g      c cg        a      a       aac  
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
catgttttc-ca-ct--acatcacc------accgcgaag-agagctttgccc--gtggtggccccggtcttcagggatg
atctgcgcgta-g--gc------a-cctgtg---------t-a-------a--aa-------a-aa-c------------
gg acaca g- a  cg  c gg-gaagtgcgat attttgg-tta  gt-g gg  aa ta-tgtt-at   gat  c 
    a a  c              a  c aa  a  aggccc cc   ca a           g  a  g   c      
         a                              a                                       

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        ********  *  ***** *  *  *    ** ** *        *                  *      *
gggta---AACTGGGGccGgaTTGTGgCctTctTtgctTTtGGtGggg-cttgTgtg----------tggagAgcgtcaA
-c---att        ta tc     a tc ta cttc  c  c ---c-cct cctgccaaacactctaga attcag 
 -a g ca                 a      ag     g ct taa a               a      a  c 
    c                                                                         
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*                * *  **           *           *           *         *          
Ccagg------------AgA--TGc----aaccacTggtgggg-agaTctcccactggaTggctgcgtaCctgaagaggc
 agaagccaatcgcccc a gc  tatcggggttt tacaaaccgag tgaattgatcg -ctgaatct tcagttg-cg
 g                           c a    a     -a c  gc ggg    c  a   tc   a    ccc  
                                                a   a                      a a  
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *          *  *         * *   **              * * *  *                       
gccTggccggctggAtcCaggacaacgGgGgctGGg----------tttGtGgAgtTctg------c-at-------cgg
aaa acaaactcaa -- gcagtggtt a atg  -acaacggctt--- c c ag t--cgggtt-t--acaggag-c-
      gtca      a  ac g     c  a            c cgg     tc  ac  a ca c  gtg cga -c
                      a                        a           a    a  a           a
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggatctggaag------g----c-------g------------------tggattgtg-tggg-g-ggc--t-gct--gg
a----------gggcgc-gcgt-ttcgggc-cggaactgggcatcagtga-a------c----a-t-a-tg-g--agg--
-acg ca ct a c ag agcg  g aaca g                 - -tcgt  ac ctc gt- ct t  -ctca
   c     g          a                               caac     ac                 
                                                                                

       810       820       830       840       
....:....|....:....|....:....|....:....|....:..
                                     *   *     
tggttctgg-----gttgggtcttcttt-g-a---ctAgtgAg----
---c-----tagct-cac-cg-----g-t-c-ttt-- aca -ttag
gat-g   tggaaa ---t-- cgta-ag g aa    c    ag  
c   c   c              cg   c                  
                            a                  
© 1998-2022Legal notice