Dataset for CDS BCL-2 of organism all

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                                              atgtcctctgaagaaggg
                                                                 aa   g      a c
                                                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ttgagctcaacgatcacagattggcttttcatc    c t    c   a   a     a                     
c       cg       g         ggtg                                                 
                             a                                                  
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aac   tcctggtggctccttctg                 ccattcatc                              
  t   a          t     t                   g  tg                                
                                           c                                    
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
            c  ctg                                              ga ca a t atagcc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
A-------------------------------------------------------------------------------
c                                                                               
-                                                                               
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------------------------------TGgcgc------------------------a--------------
                                   a-ctta                        t              
                                   -a-aa-                        -              
                                      --t                        g              
                                       cg                        c              

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------------------------------------c------------g---ctgggagaacaggc------
   cg  g                                   t            c   aga------gc-tg      
                                           g            -   tctttgccg--t--      
                                           a            t   -a-cccat atcct      
                                           -            a   g-c a t  tg aa      

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------tacg------------ataaccgggagATagTgatgaagtacATc-cactatAAgCtgtcgcAg---ag
           --t-ttgcctttgtgttccttttcttt--ga-agaaccactt--t agtccc--a-ccctaacactgca
           at-a g  g  c  ccgg-gg--aagcc t- ccct--t---cca t-----  -t-t--cg-ct  -c
           c       t       -- --a ---a  c  -t-- gcg g  - -t         -ggt- -   t-
                   a                c-  -  t-    -                  a  -t      t

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gGG-ct-acgagTgG-gatgc---cggag-agg---cgg------g------c-----gc------cgcgccc--cc---
c--gac ctacc-c- tggtt   tcaga gtc   acc      a      a     -agggattgcaagatgcat   
a  ag- t--ta -t aca-g   aatcc cca   tta      c      g     ct  aggca-gcatgc t-   
-  c-  -a -t tc ctcca   g--tt tat   ---      -      -     a-  c  ata--tg-  gg   
t      g   -    ---a-   -tc-- ---   ga       t            tg      -ttt--a  -    

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------------------------------------------------------t-c----------------
                                                             -g-                
                                                             cct                
                                                             gaa                
                                                             at                 

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--gggtg----------c-c-c--------cc------------------------------------------------
  aaagct   tcaggc-g-c-        atcctgctgctg   ctg   ctgctgc   tg               ct
  t-tcac     ctctttatg        -gg  ct    c    ca    g tg t                      
  ctc--         aga  t         aa  a                c                           
  - -a           ac            -                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------g----cgccg-gggat--------ct--------------tctcctccca------gcc
gctgctgctgctgct      t    gttat atccc        tggc            c---tg-tgcccgcccctt
       tgctgc        a    tcgtc -aaga        acct            -tct--aa--      aa-
                     -    -aa-a t----        --aa            aagagat-tg      tga
                     c    a-- - cct g        ga               gag cgg t      --g

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cg-----------g---gccg-----------------a---c----ccc------------------------------
ta         tgtggacagc                 gcgc-cccg---gccgagcc   ccttggaccacgtcacgac
--           -   t-tt                 ctctttgatgatcgtacata   tt                t
gc           a   aga-                 taaggaatctgataa ttat   aa                 
a                -t-a                 -gt agtga  g    g      g                  

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------------------------------------------------g---g---c--g---------------
acacctctgaatgctgctgcttctacgtcaaataatgcatcccaaaataatgc-   -tgc-ag-ac             
t                                                    a   agaggcccga             
                                                     t   ccttagattg             
                                                     c     cattt ct             

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----g---------------------c---ca------g-ga----------------------------cctc-gccg
     -                     -   --g     - --                            --c- -g-t
     a                     t   gg      a cc                            ta-t c-gc
     t                     g   tt      c ag                             gag tat-
     c                     a   ac        tt                             tg  a aa

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ctg-ctg------------------------------------------------------ct-----------------
aca aca                                      cccccgg         --gcccccgctgccgccgc
-g- t--                                      atgggca         gc                 
gac -gc                                      g tat c         ta                 
t-t ga                                          ta           ag                 

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----gcca---------------------c---------------cgc---------c---------gccgccg------
cgcc--acccgccg   cc ccgccgccgg              ctca   c   aca      gcctagcgac      
    ttt-    t                -               -at   a   gtt         ataa--a      
    ca-g                     t               g--   g   cg-         --t-at-      
    aggt                     a               atg         g         cg-ttgt      

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------c-gg---------------------------------------------------------------
   g   g  c  acttctgcttctaccgtcccttcaccacagggtgtgttgaacgttacccaaggaaattctaatgttg
             gaca                              aa     t               c         
             -g--                                                               
             ttac                                                               

      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------------------------------------------g------g---cctgcgctca--
attcgggcgcaaatcaattagtggatggcg                  atggagaggc      t   gac-g---gc  
                                                         a      c   ---c-agcag  
                                                         -      a   ttgttcag--  
                                                                -   agaaattatt  

      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----gccccgcg---ccac--c--tGtggtcCAcctgg-ccCTgcGccaggCcGgcGAtgactTctcccgtcgcTAccgc
    aatt--ta   atcg  a  g-acaat-tgagca tgt-ct-tgtat-t-tg--c--gg-tgataacgtg--taag
    ---agt-c   -ata  -  cactc-gt-tgca- -t- t-cgagt- g -a g-c ac g--a--aaat g---t
    cgg-t gt   t---  g  acg-- a  -t-tt aa  aa ----  a  t     -a -  g tg--a   gca
     t  a a-   gggt  t  -t-a  -  a-a-   -  -     c  -  -     t- a  -  -t -     -

      1770      1780      1790      1800      1810      1820      1830      1840
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cgcgac------------ttcgccg--AgaTGTccagccAgctGcacctgAcgcccttcaccgc------------gagg
a-g---            agttggcttgag---gagaaagcagctttaac-gaagtagggtgct            ccaa
-c-  t            -agaaaa  ---ctctgttg-tata-a-atgttactaagct-aa-a            attc
taa  a            g----t-  ttt ag-tc-t ---- -c---ag-t---caa gt g            tg t
gtt                    -    c     -- -           -  -  g--- -- -            -  -

      1850      1860      1870      1880      1890      1900      1910      1920
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggacGcTTtgccacgGTggTgGAggA-gCtcTTccggGAcgGggTgAactgGgGgaggattgTgGccTTct---------
atgaag-acttggat-caaaa-gacg a ag gtatacgtaatt-t-ggaacttccaatgcaccctt  aa         
ccct-a ggaga- c -tcccc-ctt t ca  atat ca--ca c tt ta  a cc ag- t  g  g-         
-at- t c--at  a  c--t  t-- -  t     c     a- a -  c   t     a  a  a  t          
 --  - -  --     -  -  -a                 -  -                                  

      1930      1940      1950      1960      1970      1980      1990      2000
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------ttgA---gtTcgg-t-GgggtcatgTgtgTgGagaGcGtc---------aAccgg----------
               acag   ac-tat g -acacggac-acc-c-gct-t-ctgcc      t-tgaaacacgagccg
               g---   -- g-- c a-t--a--- ---c- -a- -a-gt t      -ggac- gc  g  g 
               -         -   a  cat -c t        -g    -           ---   t     a 
                         a   -   -  t  a                          a             

      2010      2020      2030      2040      2050      2060      2070      2080
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------gaGAtGtcgcccctggTgGacaacATcgccctgtgGatgaC---tgAgtacctgaAccggcacCTg---
tcataaccaccat--a-gaatggaaaa-a-gtcgg--tatggccgt-tcct-   cc-agctggac-tgtagct--tttt
 g  cg t   --ct- a-t--a-gc-g-a----tg ---ttat--t----t   g- ---at-c- ga-t-ggt a  c
 a          ga   -tcgat -t  t  atc-  a  aag-     a     a  c  -- -  -- - --  -   
                  g-at-  -              ---a           -     ga       c  a  c   

      2090      2100      2110      2120      2130      2140      2150      2160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ggatacactgcctactccccatccaagtttgccctgcgaggcttggcagagtctctgcagatggagataaagccatacaa
  c tt  a  a  t  tt ca g        ta ca t  ac a  t  ag a     a      g g  a  c  t  
  t     c  t        g  a           t  g  t  t        g                    g     
                       t                 g           c                    t     

      2170      2180      2190      2200      2210      2220      2230      2240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tatctatgtgacagtggcctaccccccagacactgacactccaggattggctgaggaaaataagacaaagcctctggaga
cg t  c  c  t     a  t  t  t  t  a  g  c  t  gc t  c  a  g gc  a  c  a  ct a    
   a     a  c           g  c        t        c  a  a                            
            g                                t                                  

      2250      2260      2270      2280      2290      2300      2310      2320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ccaaattaatctctgaaacctctggagtttgtcaaccagagcaagtggccaaaatcattgttcgagatgcagtacagggg
 tcgtc t  t  a  g  aa atct  c  ca  g    c     a    g catg a  gaac     ca g  a  a
 g  g              t     c                    t      g a     c  g               
                                                                                

      2330      2340      2350      2360      2370      2380      2390      2400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------cacaccTGGaTcCAgG--------------------------------------------
aacttcaacagctccgtgggac--aa---t-a--t-ctgtcagccctcacctgtggaatgtcaccagtcacttccatcac
  t  t  t  t  ta c  -tgtg-   - -g a   c  tttat g  aa    g   g t  t  t  g  t  t  
              a  t  g-tg-t   g ta -   a  ca                      c  a  c        
                    tgac                                                        

      2410      2420      2430      2440      2450      2460      2470      2480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--AtaacggaggctgGgatg-----------cc-----------------------------------------------
ag-cggtctccaaca-atca           tt                                               
t  a-----g--g-- ccac           ga                                               
   gccg  t  -g  -ggt           ag                                               
   - ta  -  t   t- -           --                                               

      2490      2500      2510      2520      2530      2540      2550      2560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----tt-t--------------------------------g-----tgg-----------------a------------
     ac c                                actttga--                 g            
     gg a                                c     -tc                 -            
     -a -                                t     cct                 c            
     c- g                                -     gaa                 t            

      2570      2580      2590      2600      2610      2620      2630      2640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      2650      2660      2670      2680      2690      2700      2710      2720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------gc-----------------tgta------------------------------------------
               at                 -a-t                                          
               c-                 ccg-                                          
               -a                 g-cc                                          
               tg                  tag                                          

      2730      2740      2750      2760      2770      2780      2790      2800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------------t-g-gc----------------a--------------------------------------
                   c cgag                c                                      
                   - - --                -                                      
                   a a tt                t                                      
                   g t ca                g                                      

      2810      2820      2830      2840      2850      2860      2870      2880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------c----c---a-gcat----------------------------------------------------------
      cg    aaaac aggg                                                          
       a    -   - tt-c                                                          
       -    t   g --t-                                                          
       t    g   t caca                                                          

      2890      2900      2910      2920      2930      2940      2950      2960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      2970      2980      2990      3000      3010      3020      3030      3040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------------------------gc-------ggcctctgt---------------------------------
                             --gttcagca--------                                 
                             aa       -ctgcgccg                                 
                             tg       taaagtaaa                                 
                             ct       ct taa t                                  

      3050      3060      3070      3080      3090      3100      3110      3120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------t--------cgat----------tt-ctcct-------g-gc--t---
                                -        ttgc          -g ta---       - -a  c   
                                c        -a--          ac --tga       a tg  -   
                                a        g-ca          g- acgtc       c c-  g   
                                g        act           ca g aag       t at  a   

      3130      3140      3150      3160      3170      3180      3190      3200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----------gtctct----------------------------------------------------------------
          cgtca-                                                                
          a---tc                                                                
          -cag-g                                                                
          tagaga                                                                

      3210      3220      3230      3240      3250      3260      3270      3280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      3290      3300      3310      3320      3330      3340      3350      3360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------------------------------------gaag--a----------ca---c---
                                                      c-ca  g          -t   g   
                                                      -g--  -          ag   a   
                                                      actt  c          g-   t   
                                                      ttgc             tc   -   

      3370      3380      3390      3400      3410      3420      3430      3440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------tgc-t----------------------------------------------------------------
           -ct -                                                                
           c-- a                                                                
           ata g                                                                
           ga                                                                   

      3450      3460      3470      3480      3490      3500      3510      3520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      3530      3540      3550      3560      3570      3580      3590      3600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------------------------------------c-agtc--------------------
                                                      g g-cg                    
                                                      - -c-t                    
                                                      t  ta-                    
                                                      a  aga                    

      3610      3620      3630      3640      3650      3660      3670      3680
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------t-----------------------------------------
                                      c                                         
                                      -                                         
                                      a                                         
                                      g                                         

      3690      3700      3710      3720      3730      3740      3750      3760
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------------gg--c---cc-------tg----------------------------------
                           t-ctttgctg  agcacga                                  
                           -t  -   at     g -c                                  
                           aa  a   --     t c-                                  
                           c   g   ga     c at                                  

      3770      3780      3790      3800      3810      3820      3830      3840
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------gtgg-----------------------------------------------g---ag---
                    tgca                                               c   g-   
                    ----                                               -   ct   
                    aaat                                               a   -a   
                    c t                                                t   tc   

      3850      3860      3870      3880      3890      3900      3910      3920
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------cttg--------------------------------catc----a------ccc------t------
             -ga-                                -cg-ctctt      -ta      a      
             gc-t                                a--g    -      a--      -      
             a-ga                                tgat    g      gag      g      
             tacc                                gtca    c      tgt      c      

      3930      3940      3950      3960      3970      3980      3990      4000
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----------------------------------g--------------------------------gg----------
                                   t                                -c          
                                   c                                a-          
                                   a                                tt          
                                   -                                ca          

      4010      4020      4030      4040      4050      4060      4070      4080
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---t-gcc---t--a--tct--ggga--ca--------------------------------------------------
   a --t   g  -  c-a  tacc  ag                                                  
   c tga   -  t  -t-  c-ag  tc                                                  
   - atg   a  g  ggc  -c-t  gt                                                  
   g ca-   c  c  aag  att-  --                                                  

      4090      4100      4110      4120      4130      4140      4150      4160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      4170      4180      4190      4200      4210      4220      4230      4240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------t-a-a-------
                                                                    g g c       
                                                                    c c t       
                                                                    a - g       
                                                                    - t -       

      4250      4260      4270      4280      4290      4300      4310      4320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----------g---------------------------------------------------------------------
          a                                                                     
          c                                                                     
          t                                                                     
          -                                                                     

      4330      4340      4350      4360      4370      4380      4390      4400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

      4410      4420      4430 
....:....|....:....|....:....|.
                               
----------------------------Tga
                            gag
                            --c
                             t 
                             c 
© 1998-2023Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice