Dataset for CDS BCL-2-like of organism Monodelphis domestica

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                                                             
ATGgtggctcc-ttc-ttc-a--------------ggcctcagctactcc------------------gGcgctgGtggc
   tcaagc-atgg-gagga-gtaacgccgtcatca-ggcataacttcagtgtggcggggcagggatgacgc-c--c-at
   aat-a-t- c-g ca-tct  tg         tt-ag c tgga---                    a-g-a -t--
      t-gg  aca -- c               -a -    ga ggt                       ag   a  
         a  -   g                               g                               

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ggagtttgtggtttacaggctggcgcggacgggctAt-ctTgt-ggc-ct---gg-c-a-gagagg---------gccct
t-ccccacct-gccctcat-c--g-gacgact---tggacgcggaaaa--ttt--a-c-g--agacaggactgggct---
aa-t-ac---ta------- -ct-a------- gc ct g ta  ctcagg  cacg gtctccta cc    a a tag
- g-g--agac-a   t a   a     cgac a   a        ggg      t     g  c            a c
   a g     c    g                                      g                        

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
a-------------------------------------------------------------------------------
ggcttgttcagatattcctagtactgttaatggctgtccctgttgttggcctgttgtctgccgtgctgtgagtggggcca
-tacgcgga aggc ct acc gt acggca tta c    cc  gcacaa cc ca aa  ca  cac  aacaca   
   aaaac    c  a    a      a                                                    
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------------------------cggttgagcctgtg----a-CgggCt---------------
ttgggtgctgctgctgcctgctggacctacagatcattc-aacgtttagcactgtcc-cgcacaggtagaaaaggatatg
ca ccga cc aa cc    gatccg atgcc ca ga g- ga-c-g--t-cc    g a a c               
     c  a     a                            -c-c-  - -a    a t   a               
                                              at                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------ctgcgcgatgctGGagAtgagtttac-------t----------------tgggctGgcggctgaagtgct-
gaaacatgaatgctccc-ga--g--c-ttgaagattgccgc-ttcggcggacattttca-a-ac---c-ggccgtg-tag
        tc aag g-t--  -c at----ct-gacagtg acacaa cgat ccgg-a-t-- tgat-----c-c-- 
             a  g tg     -cgc g--gactta   g  ac  a  c   aag  c   ca-c c   -cagc 
                a           a  g                          c  a   a         a    

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tttgacgccgggatcggctcg------g-g----------------------------------agcgctttccc-----
ag--g-tgat-aca-cctg-aagtcctcccaatcctgtctcgccgggcgcccggggggtcgcgcgaactgcagagattgg
cactcg---- ---ta---t-  ag c- -                                    gtaaagata     
--ac- c  a ttga-   gt      t                                       a   c        
gc    a     g  t   a       a                                                    

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               *                                  *     *                       
----gA-gGtcgcggAggagct---cttCcatggggtgccgAaC----T-GgGgccGg---cttgtGg------------
cgcgccgtccactca tctcacattgacgggacctag-gtc-g-ctgt-c cccgg tgccacgcccctcgtcggcgccc
    a  c  ttaa  ca aga   tga a-g-ac--c--- -           aa a   g c   a            
    t  a  ga              c    - -- a t t                                       
                                      a                                         

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               *                                                                
-ccttctTgGccttTGGgGctGcggtctttgcagagagcgtca-a----gagatGgAggaacTggt--------gGgaca
gtagaggcctttgac ctcgaattcagggcctgat-t-tcct-g-caag---gactccccctaacaggcactcacaattg
 ggcca  t ggcc   c  g gctc---g-----cct---gg gtcta   c  c att g  tg        a  cgt
   a      a      a  c  aa  c aag  ca-c  g-     g           g     c            a 
                           a   a                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cg-t-----gcctccctggatGgggccctaCctagtggctcagctggaa------atc------a-tgggggctgGgagg
gaagcccgatgaggaagttcatctca---c--gcca-aa-gt-----c-gattgg---cacgat-aataaccag--a-ac
a  a     ct ctttcac c ac--ag t t-ga-t--c--ca ac-cccc   gaaggaagc gc-------c -t-a
          a   g         tg t - g --gccgaa t      a g      a gcca t-  c a c    c-
                               a       g                                        

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tgg----------------------gga-a----g-a-g---c---g---t-ga-g--gc--c-----gagg-gga----
---aggccatcaaagcccgagtaag---g-tggc-g-c-ggt-ttt-cct-t--c-gc--tt-cggct----t---tgaa
cct                         c gcca a a acg aga aaa c  a ca  cc aaaac    a   g   
                                                                                
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-aa---gatgaac-----t--ac---cag-c--tg--g--c---t-a-c--gt-c-tt-ac------------g--a-ga
g--gcg-------atgag-ct--ggg---t-ct--gt-gc-tcg-g-t-ct--c-c--g--gagcaggcggtt-gg-c--
   aaa             ac  ccc   g aa  ca    caa c g ag  a a  cgg    c        ac a  
                                                                                
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-ggaggc--a--ccc-a--ca-c--tg-aggcctt---gac-atg-tgca-------------ctgcaga-ga-c-----
t------tg-tg---t-tg--t-tg--t-------gtg---t---g----cgtgggagacggt-------g--g-tgggg
a      ca gc   g cc  g gaca g aaaa aga ggcc  cga ga            gac    a  a cacaa
                        t          tat   a   a    g                             
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
g----ctt-c---g---tg-ttc-g--a-t-ga--t---a--c---g-g---a-t--ag--g-----c-a--gg-----c
-cggg---t-ctg-ttg--g---g-tt-t-g--tt-ccc-tc-ttt-t-gct-t-tc--tt-tgttt-t-gt--gtttg-
 aaca   c aaa gca  c   a aa a c  ga aaa aa gaa a aaa g aa  cg ccacc g ag  cgacc 
                                                                                
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
at-t-t--a-t------ataa-a-a-t--g-cagga----ga----c-t---t-----t---tt----g-aa--ca--t-
--g-t-tg-g-tttggt----c-g-t-gg-t-----tttt--ttgt-t-ttc-ttttg-gtt--tgtg-g--gg--gt-g
  a a ac a gaccag      a c ca g     cggc  cgcc a gga gacgc ccc  caga c  aa  ca c
                                                                                
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
a--a----a-acca--a--g----atag-cc-gcta-cagaaa-actgatcggggttctggtcgagac--aaa-cg-gcc
-ag-ggtt-t----gg-cg-ttgc----g--g----t------g--aa-ca-at---t-cca-at---cg---t--t---
    acag a    aa aa acca    a  ctgggg c c ccca--t--c--tag-g---g-- cg  gt ag g ag
                                    a      a   c g a ca  g               g  c   
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tggctga-taag-aca----------------------------------------------------------------
-------t----t---agggctggaatggctttgtggaccacttcgaaaaaaggcaatctcctccaccaagtgactcaag
a  gctcc g cc agga      tca  gca cacc a                                        t
       a    a           g g  aa                                                 
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----ca-gc-c--ga--ctat--aggcttcAacagaagacc--------------------------------------
tagtt--t--t-tc--tt----agc--tggg-g-c-c-----cgatccctgcgccccctcctcggcatacctcctcctct
 ct catcata agtgccggga a-cca--- -t-t-tccgt                                      
  a          a   atc    taa-ac  t g   ttaa                                      
                   a         a  c     ag g                                      

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--gcgg-gccga--t-tacaggggctgggcta-------------------------------------gagcgac----
gc----g-----ag-t------t-tc-c----tcacagcatcgggctgtcatgttccggataagcccag-t-----ctta
  cttt attcc cacgg t t-t--t-tggc                                     a-agttt    
    a  ca  g t gct c aaag   aac                                        ct gg    
                            c                                           a c     

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                             *  
--------------------------------------------------------g-gttattatttttccgaaacTaa
ctgaggagagaaaatgggctgcctcgctgcaacgttctcacaacaaattctccatt-gtcctggg-ccc--gttttg gg
                                                      ggtcca-g---aaaggt-cgcga   
                                                      ca  -- -cct ---caa---c    
                                                          a  ca c   aa    g     
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice