Dataset for CDS BCL-2 of organism Canis lupus familiaris

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******** ** *** ********** ************** ************** ** ** ******** ********
ATGGCGCAcGCtGGGcGAACAGGGTAtGATAACCGGGAGATcGTGATGAAGTACATcCAtTAtAAGCTGTCgCAGAGGGG
        a  c   a          c              a              a  c  c        a        

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
************ * ****** * ** *********** *** ********* * ** *************  ***** *
CTACGAGTGGGAtGtGGGAGAtGtGGgCGCCGCGCCCCtGGGgGCCGCCCCCgCgCCtGGCATCTTCTCCTtgCAGCCtG
            c c      g c  a           c   c         a c  g             cc     c 

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   **  ***  ******       ** **** * ** *        **  * *  * ** **   **        **  
ggcGCgcCCCcgCGCCCG-------CCgGGACcTgGCtG--------CCcgGcCgtCgCCgCTgcgGC--------CCgt
aca  aa   aa      ctgtgca  a    a c  c cccccgcc  ac a ac c  a  aac  cgccgccg  ac

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * ** * ** * ** **  * *  ******************************** **** *** ** ** *******
cGtCGcCgCCgCtGGgCCtgCgCttAGCCCCGTGCCACCTGTGGTCCACCTGACCCTgCGCCgGGCtGGgGAtGACTTCT
a c  a a  a g  c  ca c cc                                c    a   c  c  c       

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**** ******** *********** *********** ******************************************
CCCGtCGCTACCGtCGCGACTTCGCgGAGATGTCCAGtCAGCTGCACCTGACGCCCTTCACCGCGAGGGGACGCTTTGCC
    c        c           c           c                                          

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*********************************************** ********************************
ACGGTGGTGGAGGAGCTCTTCAGGGATGGGGTGAACTGGGGGAGGATtGTGGCCTTCTTTGAGTTCGGTGGGGTCATGTG
                                               c                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
TGTGGAGAGCGTCAACCGGGAGATGTCGCCCCTGGTGGACAACATCGCCCTGTGGATGACTGAGTACCTGAACCGGCATC
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******************************************************************************* 
TGCACACCTGGATCCAGGACAACGGAGGCTGGGATGCCTTTGTGGAACTGTACGGCCCCACCATGCAGCCTCTGTTTGAt
                                                                               c

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
TTCTCCTGGCTGTCTCTGAAGGCGCTGCTCAGTCTGGCCCTGGTGGGAGCTTGCATCACCCTGGGTGCCTATCTGGGCCA
                                                                                

       
....:..
*******
TAAGTGA
       
© 1998-2022Legal notice