Dataset for CDS BCL2L1 of organism Bos taurus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*********** ** ***** ** ********************************************************
ATGTCTCAGAGtAAtCGGGAgCTgGTGGTTGACTTTCTCTCTTACAAGCTTTCCCAGAAAGGATACAGCTGGAGTCAGTT
           c  c     a  a                                                        
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****             ****  **    ***  *  ***     ****   *** ****                   
TAGTGatgtggaagagaaCAGAacTGaggcCCCagAagGGAcagaaTCAGataTGGaAACC-------------------
     t------------    ta  gaaa   cc gt   -----    ---   c    cccagtgccatcaatggca
     g a  a    ac                        g   g                                  

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *              *  *******  * ******************************* ********** ** **
---CatcctggcacctggCggATAGCCCtgCtGTGAATGGAGCCACTGGCCACAGCAGAAGCTtGGATGCCCGGgAAgTG
acg -------------- aa       ca a                               c          a  a  
                                                                              

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********* ** * ** ********************* ** ******** ****  ****** ** * **********
ATCCCCATGgCAgCgGTgAAGCAAGCCCTGAGGGAGGCAgGCgATGAGTTTgAACTgaGGTACCgACgGgCATTCAGCGA
         a  a a  a                     a  a        a    tt      a  a a          
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***** *********** ******************** ******************* * ****************** 
CCTGAcGTCCCAGCTCCgCATCACCCCAGGGACAGCATgTCAGAGCTTTGAACAGGTAgTgAATGAACTCTTCCGGGACg
     t           a                    a                   a a                  a
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******* ******* * ******************** ***** ** * *** ** ***** ************* ** 
GGGTGAAcTGGGGTCgCgTTGTGGCCTTTTTCTCCTTCgGTGGGgCAcTgTGCgTGgAAAGCgTAGACAAGGAGATgCAg
       g       a a                    a     a  a a   a  a     a             a  c
       a                                                                        

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
************* * ** ******  * ************ *** *******  ************* ***********
GTATTGGTGAGTCgGgTCgCAACTTggAtGGCCACTTACCTgAATgACCACCTcgAGCCTTGGATCCAgGAGAACGGCGG
             a a  a      ca c            a   a       aa             a           
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *************************  * **** ** **  ******** ********* *** * ******       
gTGGGACACTTTTGTGGAACTCTACGggAgCAATgCAgCAgcCGAGAGCCgGAAGGGCCAgGAGcGcTTCAACtgctggt
c                         aa a    a  a  aa        a         a   t t      c------
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *       **  ****  ****         *             *  *                             
tcCtgac-ggCAtgACTGtgGCTGttgtggttcTgctgggctcgctcTtcA-----------------------------
-- cattgta  ct    ct    gctcacgct cgcaaa-ctca-t ca acacaaaactttattcaaaattagaccaa
                         g  a   ta t   ---- -       t t       cca  c accc g   

       730       740       750       760       770        
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:...
                     * **                *    *           
--------------------gTgGG----------------AaatgA-----------
agatgcccataagcatctatc c  ccactcaggctcagat ggca cattactgtag
ttg a t t g     t                         c               
© 1998-2022Legal notice