Dataset for CDS BCL2A1 of organism Bos indicus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                            *  *           * *   *    *    *   *   *         
ATGg-----g---t-g--g---gc---g--aActG--------gggCtGagtTgtagCtacgTtcgCgggC--tga--g-
   -cggcg-cgt-t-cc-ttg--gtt-tt- gc gagcctgcaca c gac -aga cgta cta --- tt---gg-t
    aaaaa aag g aa aga  agc cc                 a          a            gc   ac  

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *  ** *                                                                  
----t--CtgAGgA-c--ctg-gc-ag------------------------------------tc---c-t--tggc---
attc-tg ca  a g-tt---g--c--tgtattgcctcagacatggacatgtgcaaggacatt--ttt-t-tt----gga
     ga       a gg   c  a                                        cca c cg       

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                      ** *   ***   * *   *  * **
--------cc--aa----------------------------------ggtgttTAcCcatAATgaaTaTcaaAagTcCA
gttcatca--gg--atacaggagagtggataaagcaaaatggaggctg-----c  t tga   atg g tgc ga a  
          aa                                                                    

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *   **                           **  *  *  ** * * **** ***   **     *****     
aaAgagTGtccatctttctgagcatgccagatgaaATtgAgaCagAGgAgAtCATCaAGGacaTTttccgACAAGgcaaa
gc acc  --------------------------g  cc ag ca  c a a    c   gtg  -----     atgtg
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * * ** * **   * * ** *  ** * ** * **          * ****** * *  *  * *  **   ***   
aCcTgCTtTaTCccgCgGtACcAgtTGcAgAGcAaTC---------aCaTGGATAtGgTgaAgtTaGcaTCgccAGAgga
g t c  c g  --- a g  g ag  g a  g c  tgaagcagtg t      a t tg tg g tg  cgt   ---
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          *** *******       ** ***** *     * **   * * * ** ** **  *** **** *** *
aatcgctttgCTGcCCAGAACttcctggAAcATTCAgCagcccGgTGaggAtGaAgTTcTGgAGgaGGCcTTGTcAACaG
--------ca   -       -------  t     a caagt a  gaa a g a  -  a  at   a    t   t 
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***  *  ***    *** ****        *** *      * * ***   * * ****  ** * *     * ** **
GGG--GacTTGacctCATcTTCGtgcc---gGGTcTcgggttCgAcAAA---CaGaGCAAccGTtTgGgacggGgCAaGG
   ca ga   taac   a    cctttgaa   a tcttac a g   ctt t g    gt  a t cctca a  t  
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *   * * * ***   *   *         * **  * *   *   * * *  *   ***   **  * * *    ***
gC---TaCtAtGACgccTaccT---------GaAG--CgTtgtCtgcAgTcCcaGgacGTGa--AAccCtAcAccctGGC
a atg g a g   att ctt ctttgtggc g  tt a cac gaa a a ag aga   gat  ag a a tgga   
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        * ** **  ****   *  * **   ***  **  * **  ***   *  ** **** ** * **       
c-------TtGGcTTtcAAAGagcAgaTcTGcctCCAggTCccGgTGaaTGAgaaTgaTGtGAAGgTAgAcGA-------
tgggaaaa g  t  gt    --- ag t  aaa   aa  tg c  gc   ctt tc  -    t  c g  aagatct
                                                                                

       730       740       750     
....:....|....:....|....:....|....:
  *   * *** *           ** ***  ***
--GgtgCtTTAcG-----------AAgACTccTGA
gt aaa a   t tcgcctgaagc  t   at   
                                   
© 1998-2022Legal notice