Dataset for CDS BCL2L11 of organism Bos taurus

[Download (right click)] [Edit] [Sequences] [Repertoires]

7 sequence(s)

CLUSTAL W (1.81) multiple sequence alignment


A0A4W2D2G6_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A4W2D2G6_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A3Q1MV27_BCL2L11      atgccgctcagcgtgcggagttacttgtggatttggctggggtcgccagg
A0A3Q1MV27_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A4W2G3J8_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A3Q1MV27_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A4W2G3J8_BCL2L11      --------------------------------------------------
                                                                          

A0A4W2D2G6_BCL2L11      ----------------------------------------------atgg
A0A4W2D2G6_BCL2L11      ----------------------------------------------atgg
A0A3Q1MV27_BCL2L11      agccggcttgggggaccttgctcccattcggagaaaaaaagaccaaatgg
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ----------------------------------------------atgg
A0A4W2G3J8_BCL2L11      ----------------------------------------------atgg
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ----------------------------------------------atgg
A0A4W2G3J8_BCL2L11      ----------------------------------------------atgg
                                                                      ****

A0A4W2D2G6_BCL2L11      caaagcaaccttccgatgtaagttctgagtgtgacagagaaggtggacaa
A0A4W2D2G6_BCL2L11      caaagcaaccttccgatgtaagttctgagtgtgacagagaaggtggacaa
A0A3Q1MV27_BCL2L11      caaagcaaccttccgatgtaagttctgagtgtgacagagaaggtggacaa
A0A3Q1MV27_BCL2L11      caaagcaaccttccgatgtaagttctgagtgtgacagagaaggtggacaa
A0A4W2G3J8_BCL2L11      caaagcaaccttccgatgtaagttctgagtgtgacagagaaggtggacaa
A0A3Q1MV27_BCL2L11      caaagcaaccttccgatgtaagttctgagtgtgacagagaaggtggacaa
A0A4W2G3J8_BCL2L11      caaagcaaccttccgatgtaagttctgagtgtgacagagaaggtggacaa
                        **************************************************

A0A4W2D2G6_BCL2L11      ttgcagcctgccgagaggcctcctcagctcagaccgggggcccccacctc
A0A4W2D2G6_BCL2L11      ttgcagcctgccgagaggcctcctcagctcagaccgggggcccccacctc
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ttgcagcctgccgagaggcctcctcagctcagacctggggcccccacctc
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ttgcagcctgccgagaggcctcctcagctcagacctggggcccccacctc
A0A4W2G3J8_BCL2L11      ttgcagcctgccgagaggcctcctcagctcagacctggggcccccacctc
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ttgcagcctgccgagaggcctcctcagctcagacctggggcccccacctc
A0A4W2G3J8_BCL2L11      ttgcagcctgccgagaggcctcctcagctcagacctggggcccccacctc
                        *********************************** **************

A0A4W2D2G6_BCL2L11      tttacagacagagcggca--------------------------------
A0A4W2D2G6_BCL2L11      tttacagacagagcggcaaggtaatcctgaaggagaaggggaccgctgcc
A0A3Q1MV27_BCL2L11      tttacagacagagcggca--------------------------------
A0A3Q1MV27_BCL2L11      tttacagacagagcggca--------------------------------
A0A4W2G3J8_BCL2L11      tttacagacagagcggca--------------------------------
A0A3Q1MV27_BCL2L11      tttacagacagagcggcaaggtaatcctgaaggagaaggggaccgctgcc
A0A4W2G3J8_BCL2L11      tttacagacagagcggcaaggtaatcctgaaggagaaggggaccgctgcc
                        ******************                                

A0A4W2D2G6_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A4W2D2G6_BCL2L11      tccaaggcagcccacagggcccgctggccccaccggccagccctggccct
A0A3Q1MV27_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A3Q1MV27_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A4W2G3J8_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A3Q1MV27_BCL2L11      cccaaggcagcccacagggcccgctggccccaccggccagccctggccct
A0A4W2G3J8_BCL2L11      cccaaggcagcccacagggcccgctggccccaccggccagccctggccct
                                                                          

A0A4W2D2G6_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A4W2D2G6_BCL2L11      ttcgctaccagatccccgctcttcatcttcgtgagaagatcctccttgct
A0A3Q1MV27_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A3Q1MV27_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A4W2G3J8_BCL2L11      --------------------------------------------------
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ttcgctaccagatccccgctcttcatcttcgtgagaagatcctccttgct
A0A4W2G3J8_BCL2L11      ttcgctaccagatccccgctcttcatcttcgtgagaagatcctccttgct
                                                                          

A0A4W2D2G6_BCL2L11      ------------------------------------agacaggagcccgg
A0A4W2D2G6_BCL2L11      gtctcgatcctccagtgggtatttctcttttgacacagacaggagcccgg
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ------------------------------------agacaggagcccgg
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ------------------------------------agacaggagcccgg
A0A4W2G3J8_BCL2L11      ------------------------------------agacaggagcccgg
A0A3Q1MV27_BCL2L11      gtctcgatcctccagtgggtatttctcttttgacacagacaggagcccgg
A0A4W2G3J8_BCL2L11      gtctcgatcctccagtgggtatttctcttttgacacagacaggagcccgg
                                                            **************

A0A4W2D2G6_BCL2L11      cacccatgagttgtgacaaatccacacagaccccaagccctccttgccag
A0A4W2D2G6_BCL2L11      cacccatgagttgtgacaaatccacacagaccccaagccctccttgccag
A0A3Q1MV27_BCL2L11      cacccatgagttgtgacaaatccacacagaccccaagccctccttgccag
A0A3Q1MV27_BCL2L11      cacccatgagttgtgacaaatccacacagaccccaagccctccttgccag
A0A4W2G3J8_BCL2L11      cacccatgagttgtgacaaatccacacagaccccaagccctccttgccag
A0A3Q1MV27_BCL2L11      cacccatgagttgtgacaaatccacacagaccccaagccctccttgccag
A0A4W2G3J8_BCL2L11      cacccatgagttgtgacaaatccacacagaccccaagccctccttgccag
                        **************************************************

A0A4W2D2G6_BCL2L11      gccttcaaccattatctcagtgcaatggcttccatgaggcagtctcaggc
A0A4W2D2G6_BCL2L11      gccttcaaccattatctcagtgcaatggcttccatgaggcagtctcaggc
A0A3Q1MV27_BCL2L11      gccttcaaccattatctcagtgcaatggcttccatgaggcagtctcaggc
A0A3Q1MV27_BCL2L11      gccttcaaccattatctcagtgcaatggcttccatgaggcagtctcaggc
A0A4W2G3J8_BCL2L11      gccttcaaccattatctcagtgcaatggcttccatgaggcagtctcaggc
A0A3Q1MV27_BCL2L11      gccttcaaccattatctcagtgcaatggcttccatgaggcagtctcaggc
A0A4W2G3J8_BCL2L11      gccttcaaccattatctcagtgcaatggcttccatgaggcagtctcaggc
                        **************************************************

A0A4W2D2G6_BCL2L11      tgtacctgcagatacacgcccagagatatggattgcccaagagctacggc
A0A4W2D2G6_BCL2L11      tgtacctgcagatacacgcccagagatatggattgcccaagagctacggc
A0A3Q1MV27_BCL2L11      tgtacctgcagatacacgcccagagatatggattgcccaagagctacggc
A0A3Q1MV27_BCL2L11      tgtacctgcagatacacgcccagagatatggattgcccaagagctacggc
A0A4W2G3J8_BCL2L11      tgtacctgcagatacacgcccagagatatggattgcccaagagctacggc
A0A3Q1MV27_BCL2L11      tgtacctgcagatacacgcccagagatatggattgcccaagagctacggc
A0A4W2G3J8_BCL2L11      tgtacctgcagatacacgcccagagatatggattgcccaagagctacggc
                        **************************************************

A0A4W2D2G6_BCL2L11      gtatcggagacgagtttaatgcatattacccaagaagggtcttcgtgcgt
A0A4W2D2G6_BCL2L11      gtatcggagacgagtttaatgcatattacccaagaagggtcttcgtgcgt
A0A3Q1MV27_BCL2L11      gtatcggagacgagtttaatgcatattacccaagaagggtcttcgtgcgt
A0A3Q1MV27_BCL2L11      gtatcggagacgagtttaatgcatattacccaagaagggtcttcgtgcgt
A0A4W2G3J8_BCL2L11      gtatcggagacgagtttaatgcatattacccaagaagggtcttcgtgcgt
A0A3Q1MV27_BCL2L11      gtatcggagacgagtttaatgcatattacccaagaagggtcttcgtgcgt
A0A4W2G3J8_BCL2L11      gtatcggagacgagtttaatgcatattacccaagaagggtcttcgtgcgt
                        **************************************************

A0A4W2D2G6_BCL2L11      caccaggcagttgagggccacccgcaaatggtcctcttgcgcgtcttgcg
A0A4W2D2G6_BCL2L11      caccaggcagttgagggccacccgcaaatggtcctcttgcgcgtcttgcg
A0A3Q1MV27_BCL2L11      caccaggcagttgagggccacccgcaaatggtcctcttgcgcgtcttgcg
A0A3Q1MV27_BCL2L11      caccaggcagttgagggccacccgcaaatggtcctcttgcgcgtcttgcg
A0A4W2G3J8_BCL2L11      caccaggcagttgagggccacccgcaaatggtcctcttgcgcgtcttgcg
A0A3Q1MV27_BCL2L11      caccaggcagttgagggccacccgcaaatggtcctcttgcgcgtcttgcg
A0A4W2G3J8_BCL2L11      caccaggcagttgagggccacccgcaaatggtcctcttgcgcgtcttgcg
                        **************************************************

A0A4W2D2G6_BCL2L11      ctacatcgtgcgtctggtgtggaggatgcagtga
A0A4W2D2G6_BCL2L11      ctacatcgtgcgtctggtgtggaggatgcagtga
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ctacatcgtgcgtctggtgtggaggatgcagtga
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ctacatcgtgcgtctggtgtggaggatgcagtga
A0A4W2G3J8_BCL2L11      ctacatcgtgcgtctggtgtggaggatgcagtga
A0A3Q1MV27_BCL2L11      ctacatcgtgcgtctggtgtggaggatgcagtga
A0A4W2G3J8_BCL2L11      ctacatcgtgcgtctggtgtggaggatgcagtga
                        **********************************

© 1998-2021Legal notice