Dataset for protein classical BH3-containing proteins of organism Gopherus evgoodei

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                 *              
------------------------d-gl-------------g------i---------lcprwqgFprhvalgrrqekdq
mdppnyleddyssldgldmkqtrr-r--arggswawwrwrv-alrsaw-nspalrrgw----mgl hlthtpqpgvtqp-
                  ddvfhs f  tg         qp emtppg ftqnqsysc mg ite  deffc eakrhcs
                                                           lf f     c ca   i aae

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------spcdseggqfqsterpsqpqhlrpg----------------------------------------asrwes
makqpsdln-e--r--------------------aptsiqtqyqdrspapmscdkstqtpsppcqafnhylsam------
qqdkatqtla-ss-trdvtppskvtet trevysna                                      rygshv
           pe qq hmlgcgq de  a fr                                         gi ldt

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                  :*. :.*                              *     *  
psiredmqp---------------eiwia----reLrrigDefnasy----cpr-----nqavrhqiwlrlLryiirLiw
---------hpqgeprersrsapp-----mrygqq qkms qchvqqqvlp---rgfld-p--n---v-qi qvw-- gl
 pvgpevndelgeaf agq e laivqa     lk  c a i drll    rqksagtts-qn-nnv-wkt nf tn fh
  lefal                  l                  lah    i       h lh g s ke  la hk ac

       250  
....:....|..
            
rlt---------
pvqvnrnpvssr
nperdalhrgqk
 g          
© 1998-2023Legal notice