Dataset for CDS E1B19K of organism Human adenovirus C serotype 6

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atggaggcttgggagtgtttggaagatttttctgctgtgcgtaacttgctggaacagagctctaacagtacctcttggtt

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ttggaggtttctgtggggctcctcccaggcaaagttagtctgcagaattaaggaggattacaagtgggaatttgaagagc

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ttttgaaatcctgtggtgagctgtttgattctttgaatctgggtcaccaggcgcttttccaagagaaggtcatcaagact

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                 ***************
-----------------------------------------------------------------ATGGAGCGAAGAAAC
ttggatttttccacaccggggcgcgctgcggctgctgttgcttttttgagttttataaaggataa               

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
CCATCTGAGCGGGGGGTACCTGCTGGATTTTCTGGCCATGCATCTGTGGAGAGCGGTGGTGAGACACAAGAATCGCCTGC
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
TACTGTTGTCTTCCGTCCGCCCGGCAATAATACCGACGGAGGAGCAACAGCAGGAGGAAGCCAGGCGGCGGCGGCGGCAG
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
************************************************                                
GAGCAGAGCCCATGGAACCCGAGAGCCGGCCTGGACCCTCGGGAATGAatgttgt-------------------------
                                                -------acaggtggctgaactgtttccagaa

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctgagacgcattttaaccattaacgaggatgggcaggggctaaagggggtaaagagggagcggggggcttctgaggctac

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agaggaggctaggaatctaacttttagcttaatgaccagacaccgtcctgagtgtgttacttttcagcagattaaggata

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
attgcgctaatgagcttgatctgctggcgcagaagtattccatagagcagctgaccacttactggctgcagccaggggat

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gattttgaggaggctattagggtatatgcaaaggtggcacttaggccagattgcaagtacaagattagcaaacttgtaaa

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tatcaggaattgttgctacatttctgggaacggggccgaggtggagatagatacggaggatagggtggcctttagatgta

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gcatgataaatatgtggccgggggtgcttggcatggacggggtggttattatgaatgtgaggtttactggtcccaatttt

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agcggtacggttttcctggccaataccaatcttatcctacacggtgtaagcttctatgggtttaacaatacctgtgtgga

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agcctggaccgatgtaagggttcggggctgtgccttttactgctgctggaagggggtggtgtgtcgccccaaaagcaggg

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cttcaattaagaaatgcctgtttgaaaggtgtaccttgggtatcctgtctgagggtaactccagggtgcgccacaatgtg

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gcctccgactgtggttgctttatgctagtgaaaagcgtggctgtgattaagcataacatggtgtgtggcaactgcgagga

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cagggcctctcagatgctgacctgctcggacggcaactgtcacttgctgaagaccattcacgtagccagccactctcgca

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------------------------------------------acag-------------------
aggcctggccagtgtttgagcacaacatactgacccgctgttccttgcatttgggta----gaggggggtgttcctacct

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
taccaatgcaatttgagtcacactaagatattgcttgagcccgagagcatgtccaaggtgaacctgaacggggtgtttga

      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
catgaccatgaagatctggaaggtgctgaggtacgatgagacccgcaccaggtgcagaccctgcgagtgtggcggtaaac

      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atattaggaaccagcctgtgatgctggatgtgaccgaggagctgaggcccgatcacttggtgctggcctgcacccgcgct

      1770      1780      1790   
....:....|....:....|....:....|...
                                 
---------------------------------
gagtttggctctagcgatgaagatacagattga
© 1998-2023Legal notice