Dataset for CDS classical BH3-containing proteins of organism Salmo trutta

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tccctctcctctctctctctgcctctcctcctttccctctcctctctctccctctcctctctctctccctctcctctctc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ccccctcctctccctctcctctctcctctctcgccctctccgccttcctctgcctctctctctctctgcctctccctcct
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cctctcctctcctctgcctctctccctcctcgctctcttgcctctcgctctcctctctctcctctcctctctctcctccc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tctcctctctctctctctctgcctctcctccttccctctcctctctctcccctctcctctctctctctccctctcctctc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cctctcctctctctctccctctcctctctctctcctctcccctctcctcctctcttctctctctctctgcctctcctcct
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ttccctctcctctctctccccctctcctctctctctccctctcctctccctctcctctctctcctccctctcctctctct
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctccctctcctctctctctccctctcctctctctctccctctcctctctctgcctctcctcctttccctctccctctctc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------atggaccac---------
tctccctctcctctctctctttctctgcctcttttctctctctttgcctcttttctgtctga---------ctcctgtct
                                                      a c  cctt ccttt t         
                                                           aa c aaca  g         
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------------------------------------------------------------------------a
ctctctctctctcctcacgtctctttcccccctttccgctctctatctcgctcccctctctctccacccctcttcccct-
                                                                               c
                                                                                
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                 * *                            
ca-at-a-t-----------------------------------tatggAtGataaggcggataatgtgtttg---tg-c
--c--g-t-gagtccattttttcgacctttggttggtcttaatt-ggaa g gcg-caa---gg--ag-a-cccgg--g-
t acaagagcctgtttcgggcg cct cgcacg cccgc cc gg cc  c ---g---a c--gg--c-a-- taaaca
  t  c c        a ac c a           a  a    c        tg  tct   accct a   a     t 
                                                     a  a         c             

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *                  *  * *   * *                      *                **      
agA------c--cctctggggCagAgCcctCaGagaa---a-g--c-agcgaaggGgacca--cgtcacccaGA------
g- ctcctg-cg-tggccatt tc a ata t ----ctc-c-tt-g-------- ac---gc----tgtgg  ggaata
-c      c ta aaa   c   t  g    gcggacacaagatctcgac aa      caaact  g    aagggg
          a              c           ggt g agaa              at   a             
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               *      *   *                    *           *                    
---attcca---gctCtgctatGtctCca------------------Cc-aacaatgtgC-g--c-----g--g------
atgcactggaatagc catctg cta tggtcgaggtcgccgttgtt tg-ttgccaac t-ct-ttcgg-tt-gtcttt
    cgg c        ---c  g   ac             g     ac  g       a gc cgtca gg acacag
                  a                                           a  a              
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       **                        *         *        *  **      * * **       * * 
---ctcaGAccacgattct------------ccGgtaagg-acGatttcgatTctACtcagagTcCcAG-------CcCa
ttggctc  tag-tcc---attccaagctccaa ccgtt-c-g cg-c-agc gg  a----- t g  gtgtgct g g
gacaag    g a    gg                a  c ata g a-a  a  c    c  c              a  
                                        g      g   g  a                         
                                               a                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                      *     * *     *              **               * *         
gtttggccaagttgtagaccagGagcttCaGggtgtG----ctccagctgaGGagagcggggga---gAtGga-------
-gc-aagag-aggag-ac-acc gatcg t cacaa atgt----ta-cct  gagctaatcccgatt c -gaaggcac
 -- -----t--c-at--t--a c   c     gcg gg a   g--taag        t   tacg     -       
         g  - -g     -           a          ac gg              g  a     t       
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                      *  *  *   *         *         **          
gcgtctttccgaagccgctc-------acagtctgctcCccCtgCa--CtgtgggcagCat------aGAgata---att
attgga--------------cggccct-t--a-ca-gg ta ca cgc accacagta cagtggccg  agccttc--c
 aac  gg  cggct ca   ac    c  a-t-- --      aa       ag     c           cgg   
                                 g  c                                         
                                 a  a                                           

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**     * **       **  * **  * **  *                          *      **  *       
GGtcagcAgCTccagcgcATggGaGAtgAgTTtgA-------------------cacctggCtcgataAAggG--tca--
  ctgcg a  tagaatg  ta t  cc a  ca cgatctcgtcatacataggtgaagta agctcg  at tg---cg
  a   a    g                   t  a c   a            c g a    a gc  cc  a   gc
  g                              c                                a           a 
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *                  *      *     *                           * * *       * 
gagcccAagggaacgtgaagcccatGaggaggCacccaGa----------cccc---gctggtccgCcTtCcttttgaG-
ttaatg gaaagggcatcgttagtg ------ gagtg -tgaccaagtc----ggg----tctat t g tgccgct g
         c   ta at   g ga t ct t   aa  g      g   t t aacta  c ggc   a   a     c
                 g           g c                        a                g      
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420        
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:...
                           ***                                   *  
a-g-g-c--tcgataggaggcggaaggCAGg---------------------------gtg-aggTga
-t-a-g-tactccataagcagct-tta   atcatcctgctaccatcccaccacgatc---ggaa ag
 g g t ct  at g     aa  ga     aa  a cc g                 aaca      
        c            t                  a                    t      
                                                                    
© 1998-2021Legal notice