Dataset for CDS classical BH3-containing proteins of organism Rhinolophus ferrumequinum

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                     *                    **    
-----------------------------ggagccagttcagagtgTGacagaGcaggt-----------tcctGC----
atggcaaagcaacctttaacaggggagccaat-ta-ccg-t-g-----cac-g att-cggacaattgcagtaa  tgag
   tttt tt tgacc           at--- --g--- - - gc  g--a- t--aa   tg  gtgtc t   caga
   c cc                           ttaa    t     -g  t  g                    a   
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   *   **                      *  *                      *      
------c-------cggggCcGgGGctcC----------------g-CttCtgg--------------ctgggTac----
agaccg-ctcagctaactc tta  acttagcctgggagcttgcc-a cg catgcccaggcaagcacacata ggtcag
g  tg ttgtccacg aat   c  ---     ccac  gaga  ct  c  ca              t  at c     
        c                t                   ag  a                              
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      *                                                                         
-ggCagCagg-ttgt-----------------------------------------------------------------
acctgt taat-aacggccccagggagcgccatggcccgagcactccaggagggcagctccccggagcccgtagagggcc
 a  cc g--gc---                                                                 
    t  c  a  c                                                                  
          c                                                                     

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tggcccgcgacggcccgcgccccttcccactcagccgcctggtgccctcggctgtgtcctgcggcctctgcgagccaggc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctgcccgctgcccccgccgcccctgccctgctgccagctgcctacctctgcgcccccacagccccgcccaccgtcacctc
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------------------------------------------------------cctgcctctgc
caccctggggggcccccgctggcctgggggtccccgcagccggccccgaggcccgcgccctgggggtcg----aaggcaa
                                                            c ac  cacttgc--c----
                                                               a  a    c tt-ta t
                                                                       a gga    

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cgtggaccgctgccc--cc-c-gcaaccgccggggcccggcg-ccc-gcc--ccag-c--g-ggcc-c-gccaccaggcc
acgctc-a--gc-g-ag--a-g-------tta------tct-c---g---tg----c-gg-g----t-t------caa--
------ -  --t- cctat acgcgttc---tt  g a-g gtggcagtgc  t g cc cacatatgc ttgt---t 
ta  ag    cagt     c t      a g cc    - - t t t  aca  c   aa ac t caat  c g cca 
g    t      a      g            a                            t    g             

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cc-ggg-tcca-ct----ga----------------g-----------------------------------agataGGa
--g---t---gt--ttgt--ggagatcctccctggt-tcccgctcctccagtgggtatttctcttttgacacgcccg--g
g ccctccta-gggggaga aa  cagtgggtccca                                    ---ac  t
  t aagg g c ccccc             a aag                                    cat--  -
  a   a      aaa                                                          gg   c

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                      *    *                    
GcCcagct-c-------------------------------------------ACccatGaactgtg------CagC---
-t-at---g-gtcgtggggcggacgacctcgacgcactgtacgagcggcggagc aaga ggtcacaacaaattgaatct
 a --agct cgtcaat ct ct  cg   ag   c ccc               tgcg ctg c- g            
 - tg   c t   g                                         t c                     
   g                                                                            

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                     *         *   *                                            
---------------gctacCGcCgcgtgCtCc-tGccaG--gccct--------------gtgCaatcggctcccggga
tttatggcaatgctgaacgag ggcacccac tt- gagttttt-t-caaccattatctcatgaaggcgtca--at--cg
               ctact    tgtgt g gcg ag    a-g-cgc ggc   c   t -   cg-a--c --ta--
                g          a                                  a    aa- tg gaa at
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gc--------gccctCctcgc-------------------------------------ccgcggatcgtgG---agttca
ctggcccgggaatgc--c-a-ggacctgcgcccggagatctggatcgcacaggagctt-gag-tgctcca-acg-----g
-gacagtcac--ga-  -t-          ag a     aca   t  c gaa      ---t-----g- ctct cg c
t-ctttaac   --   a                                         a ta  g  -   a    a -
a   g        t                                             t a                  

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
acc------ccccagatggggcccaatt---------------------------------------------ga-----
g-gcctgttatgg-tggacattaa-cc-aggtgcctgcacccgcacggtggacgtcaggaattagggggagaa--accga
-a-    gg--t-gc--- cagt-t--cc tacttg gt   a   a aa tgcctg agtcatttcccgcggagctgtg
         t -a -        tc                                     g a aa  acc   gt c
         g              g                                                   a   

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---c---ctg-g---c-ggcc-gc-cg----------acatcc-t-ttctgg-ccatgtgg--c-g--------------
act-gtg---g-gtg-t----a--t--tttctacgta---g--a-t-----ct-------aac-g-aacgtggcaggtcc
gaa cgctgtactgcgc attgtacttccctcgtactggc-ggtccggaat-aagtgaga-tgat  ggtgttttctcgt
cgc aca  cc act a   aca gg  agga  c  ctgcatcaac gcatggtgc a  g  a  cac ccgc     
     a                  a                t    a     c        c                  

        
....:...
        
--------
caggtgaa
tgccatg 
 c a a  
        
© 1998-2021Legal notice