Dataset for CDS BAD of organism Labrus bergylta

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****    ***** *****                                                             
ATGAcgt-TAACAgCAAGT-------------------------------------------------------------
    aacg     a     gttatcattttataagacttgtttttgtcaaaaagcagtcggttatctgcgcaggttacgg

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                         *******
-------------------------------------------------------------------------GATGTCA
cactgtgaatacctttggaccggcttacagcagggacagcacagagaataagatatcctgcttgggtgtgtta       

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
CGATGGCTGCGAAGTTCACTATTTCAGACAGTGAGTCCGGGTCAGAAGAGGAGGTAAAAGAGGAAGAGAACGACCAATCA
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
TCAGCTGTGGAAGAGCCGCATGTTCCCCAACGACACAGCTTAACCCTACCAGAGCTCAGACTGGCAGGGACTGGTCGGAT
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
CAGGTTGAACTCAGAGTCCCACGCTTACACCGTCTCCAGGGACGAAGAGCTCCAGGCCAGGGGGGAAGAAGAGGCTGGCA
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
CCCCCACGGAAGGAGCGCCATTCAGGGGACGATCAAAATCGGCTCCCCCTGCCTTGTGGGCAGCTAAAAAATACGGCCGG
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
************************************************* **  *  ****   *               
CAGCTCCGGAGGATGAGCGACGAGTTTGACATCCTGCTTGACAAAGGGGtGAtgAttAAAGtggGg--------------
                                                 a  ga aa    gaa aggggggggtagcag

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     **  ***   **      **  *  *  * ***           ** *****       *  *  ** ****** 
----gGCtgTGGgttAGtggtggAGttG--CgtCtCTC-----------CAgGAGTTggttgcgCtgCttCTtCAGCCA-
gggta  cc   acc  ccaaac  ac gt ac a   aaccgaaaagt  a     caagaac aa cc  g      c

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                      *  * *     *   *  * *  ***  *    **  * ***    *** ***     
----------------------CttGgAtgtgtAtggAtgGgAttACC--AtcctGAtcAtCACttt-CACcGCAgtgtg
atgtccgatgtgtccttgggtc ca a gacag gaa ga a ca   ta caac  aa c   acca   a   accac

   
...
** 
TAg
  a
© 1998-2020Legal notice