Dataset for CDS adenoviridae of organism Human adenovirus A serotype 31

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******* *** *                             ** *                                  
ATGGAGCtAGAaGctgt------------------------gTTgC----------------------------------
       g   g tcccacctgagctgggattacatgctgga  a atgacaatgcatttgtggagggcatggctgaaga
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *  **** **                       * * * *  *         **   * ***                
--AaaGTTTtCA----------------------gAgCgTtCgtC---------AGcttCtGCA----------------
gg gg    g  tttactcgctggcgcggcctcta c a g cg cgttgcagg  gag a   gaacactacgacggag
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *** ** *  **  ***                                                             
--GTAtACcTctAAaaACA-------------------------------------------------------------
ga   a  a gg  cc   ggtgcaagaaggccatgaacctgaccccgacgaagggcctagttgtgcagttgttaaaaag
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                               *  * *   * **** *
---------------------------------------------------------------CttCaGgttTtTGGAgA
cgggaaagaaaagaaagtttaaaggaagctgtccttaataggctgactgttaacctaatgtct gc c cgc -    a 
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       ****    * **  ** * *    **   ****     ** *   * * ****   *    *****  *  **
tatctgtTTGGttctAcTTtaAGcAaGgtggTAcatAGGG-----TGaAggaAgAtTACAgagAggaaTTTGAaaAcaTA
ctgtata    cagg a  ac  g t aatt  agc    acaca  c tct c a    agt cagt     gc gc  
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    ** **** * **  *                               *** ***  * *** * *  ***   *** 
ttggCCgACTGtCcAGggCt------------------------------TTTtGCTtcAtTAGaTcTttGCCaccACTc
aaaa  c    g t  aa catgggaggatttagagtgtgctattaaagc   g   aa g   c t ac   ctg   g
                                                     a                          

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  **                                                                           
TgtTT---------------------------------------------------------------------------
 ac  ataaaatctctaagacagtaactattacgtcatgtacgtacattataggcaatggagcagtagttgaggtggaca
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctagtgatagagttgcttttaggtgccgtatgcagggcatgggtccgggggtggtaggtttggatggcattacatttatg
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aatgttaggtttgctggagaaaaatttaagggcattatgtttgaggctaacacaagtgttgtgttgcatggtgtgtactt
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tcttaactttaataacacgtgtgtagagtgttggaataaggtttctgccaggggttgcactttttatgggtgttggaagg
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                ** ** ** * ***                  
------------------------------------------------TTcAGgAAaGaGTGg-----------------
ccttggtaggtaggcccaaaagtaaaatgtctgtaaaaaagtgcttgt  g  a  t c   cttgctttaattgtagaa
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                              *****   *     ****  *** ***   * *  ** *  **  *    
------------------------------TCAGAtctTtagatTTTTcaTCTtCTGgccGaA-cGGtTgcTTctAttgc
ggggatgcacacattagacataatgcagct     aaa acctg    at   a   aag g at  c at  ta agca
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  * ***    ** * **  * *   *     ****     *  ****** ****                        
CttTtTGGcaacCGtGtTGgaTaAatgG----aGCGAga-ggTccCACCTGaGCTGg-----------------------
 aa a   tttg  g g  tc g tca acaat    cggtt gt      t    atggaaattgtcacactttgaaaa
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                ** ***** *      *    **** ****  
-----------------------------------------------gATtACATGcTggattaCatgaCAATgCATT--
ctgttcatattgtgagtcatgctagatattgttggcctgtgtgtgacc  a     t tatgcg tgcg    a    tg
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                             *****  *  **       
-----------------------------------------------------------tgTGGAGggCatGG-------
ggtctccggcggggtgtgtttagaccttcccaatgtaactttagtcattcaaatgttttgt     cc ga  cgttttc
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          * **  ** * *****  **  **                           *  * *** ***  * * *
---------cTgAAgaGGaGgGTTTGcaTTtaCTc--------------------------GctGgCGCgGCCtcT-AaC
cagagtgagt t  at  g t     at  at  gtggaattatgcaagattatcaggtat ac a   t   cg c t 
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  ** ** *  ***    *  **** **    ***                                             
caTGcCGcCgtTGCaggaGgaGCAGcAGaacaCTAc--------------------------------------------
gc  t  g ag   gaat tg    t  tcat   gaacttcgccccgtcatgctgaatgtaactgaggagctgagaagt
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                   **  * ***
-----------------------------------------------gacgGAggAgTAA
gaccatcttaccctgtcttgtctgcgaaccgactatgattctagcgatgaa  ca c   
                                                            
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice