Dataset for CDS BMF of organism all

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atgaccagaaccagcccgggtcagatgaccaggccaaggtgggagtggctctgggaaggcccggggagggggtgtggatt
                         a  aa         g                 c    ac c   a  g c t gc
                                                                              c 
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctccttgcagcgcgcggcagggcacattgggggcgggtgtcgtcctccgtggtcctctgtcaccccgtcgtatgtcatcc
t  gcacagca tca c   cc   g  tcc ca ccg c ac  gaa gcc aggtgcg gt agcgg gtgc tt  a
                                                 c     c  ac                    
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gcttctgccccctcgtccgcggggtcgaaggcccccgagtgttcatcacgctggaccctggcgcagagccctggcgtcac
ctgc gtg  aaa tggtctcaacgacccccgaaag   aaaggtaagg gga t  t cag ttcg   t c gacagg
     c         a                            g                                   
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------------------------atggagcca-ctcagtg---------------------
gactcggaggccgagtctctgtcctggagtctcccaggggag---------c-------cctggaagaggactattctag
 gaca c cc tagcagg  ccat  c tctaag    a        ttggt cagc a t       t     c  c  
              a  c          c  c                  c   g t                       
                                                  t                             

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    ** *     **       ** **                                                     
tgTGGAgGAgctgGAg------GAtGAtGTgTTccAgcCaGAgga-ggggagccggggaccca-cc-gggagcttgctct
-a a  c gtgaa  a        c  c  a  tgtat-ga----t-----------------g--c-------------
cc    t  c  t  c              c   --caat- t  cttt gattaataggt  atataatgagactactg
      a  a  c  t              t    gtg c  a  a ca c   t ctt a     ac a  tc  g gc
                                    -- -     g        c  c        g      g      

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ctgctgacctgtttgcccagagcc--ct---ggactgccccctcagccg-cttcagctcttccctctcaCccACtgcTGt
------------------------ag--cta------------------a-----------------tc-ga-taag--g
 aa cagtact  cata c tatttatc   tagt atatt  ggagaagt g ga  a  t  ctcagta- --tt  -
 gc a c t c   t t       g      c ca     g  t  tg t  c  t  t     a  -t t   c--  c
          a                                      c     c  g     g  g- -    c    

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gGccCtggccttcGacccaccAgccagGAaGACaagGccACcCAGA---CcCtcaGcCCagCct---cccccagcca-g-
cata-cacgtcca-ggagctagagtgtc-gc-tcga-gt--a--a-   -agctg-tg-ttgtctggtattacata-g-c
---- ac-ag---aca-tg-t-----c- -- g--- -a  g  -     t----cg-ag-t-gccc-t--gg--- a  
  a  g-atag   --ga- -    t-     -  t  -  t        g  g  -t -a-a-aa ag a--c g    
     -t --    tt -                       -        -     a  cca a   g-  tt       

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---gtGtcATGCTgCCtTGTGGggTgaCtGAgGAgCCCcagcgACTcTTtTAtG--------------------gcaatg
  aacagt---t-t-tc--c--ac-cgga--a--a--aagaacc--t--c--c-                    -t--c-
   -----   - a --  -  t- tttccc-cct  t--c-a-t g  -  -c                    t-cg-t
      a      -  a     c  a--ga    -  -  - -   a                            g    
                g     -  - a-                 -                                 

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ct--------------------gg-------ctaccggctgcctct-----ccctgccagtttc-------------c-g
-a                    --attgctat-tt--at-t-act-ccgc ---a--acac--t aa     a ggc-t-
t-                       c  t  -a--ta--act---cgta  t ggattg--ca-           cgtgt
                               a gga t  - gag  a     t-ca--tg g             taac
                               g     c  a            a   g ca                 c 

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
caggcttgc-----ttgggga------------------------------------------------ggagc------
-gat--c--cccgg-c-----tcatgaagcgaggcctcgacaagaaagcgaagaggagcaaaacgggat-c---agctac
t--atc-aaata  c-caaaccttgaggatac t   aagagccgcc gacgacac taggcgta c  a- atgctggg
at -agacgtgt  agatt ga gcc c a   a   gtc  g cg  tcgc t      cg g  a  ca c ct at 
g  c ag  g       cc                             a    g                       cc 

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cc---------------------------cc-gaa-------------------gggc---agt---ggcaa---c----
--cagcagcagcagcagcagcagcggcag-gt--gcct                ca--c  --ctccctgtggca-    
tt                           g-ccc-                   --t    ga-gg ---c-ctgg    
aa                           aag  c                   acc    ct c  aca-t at     
                             tta                        a    tc    ta  c  c     

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------atcgagcagagg-------tacagattgc---ccggaagc---------------------------------t
      gca-catg----       cctgc--c-g  ga-aa--a-                                 -
      ---at---  aa       -----gc- -   -a-- t-t                                  
      tg  -t t            gact        g t                                       
      c      c            t  a        t                                         

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tcagtgcattgcagaccagttccaccggcttcacatgcagc--------------------------------c------
c---ctg--a-g---------t--t--agaa--tc-a--a-tg        a ggcgaat  ccc tctagat-atc   
- ga---  - -g  t  a c-t -aa---ctg-gc-at-aa           atacgg           c ct ca   
g   aat  c  c     c      t  t -  a- t    g                                 at   
a   g a     t                 g   t c                                      g    

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------AcCAgc-aga-accgaaatcgc--------------gtgTgg-------tggcagatcctcc
      gaaaccaaagga-t--cg gaccggtatggcgat              acc-ca       cca-gaccttggt
      agcg   ggtagg-tt-- ---t-aa-g-----a              --ac--       -t-t--g-a-ct-
      t      c   c aagaa  cgact-t-ccatt-              tg- t        g-tg t-g- --g
                      tt     t-gcc    cg                t a           a  t g  aa

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
t-------------------c---tT-----------cCTgcacaAc-c-tgG---ctttgaatggaGaagaga----ac
cagggctggggggccaggacttcac-aagagtggtgct--atttgctag gt- c gcccattgctg--gcg--gctc--
-gc                 ga  -g           -act-gac--gt aca   ---gtc-cac-cct-cagatcagt
g                   -   gc           ggacg--- gc- c-t   tag--gc---t gct-t     c 
a                       a            at -acg   ta -a    ag ac-gatac  -atc       

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
agG--------------a-acgggg-caGGc----Ccg--AG--------------------------------------
---ctgttgcctaaggc-tgtc-aa tg--actac-gc  -- ttct gacaagctatgggggtgtttgttagcctctgg
gt               gc-gaat- --aat    tat  ta               g a c g gcc cc  a a c  
t                c  a-c-  gt  g     -a  c                                       
                    -  c  ac  -     t-                                          

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----------------------g---------------------------------------------------------
tggggttgcggct  tttgtct-cttccatcctggagtggcgcggttgtcaccttcttggg c  aa  g gagtatttc
 a a   c aa          aa cgttgagtgtattactac cccaactcaa g ggt             c a    a
                      c aag tga cc ga aata     c g                              
                         c   ct aa      g                                       

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ttgcagag ttctttccgtgt                                                           
g t           g  cgtg                                                           
                                                                                
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
----------------------tga-------------------------------------------------------
                      ---agcctgcaaatcagattctggagactttcaagaaacttgccttgctc g  gctt
                      ca                                                    atcc
                                                                                
                                                                                

      1530      1540      1550      1560   
....:....|....:....|....:....|....:....|...
                                           
-------------------------------------------
tgctcgaagagagcgcctcggcaggatcattagccagtgttga
c      g  c  gaa   cc        cc      gta ag
                                           
                                           
© 1998-2020Legal notice