Dataset for CDS BAD of organism Salmo salar

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
****   * * *  *         **  *** *   ** **                       *      *****    
ATGGactAcAcAcaT---------GAttGTGtG---GAtGA-----------------------Atg-tgaGTCTGatca
    ctc g t tt actatatca  ca   a tca  g  ggtcggagaaaccgtgaatgacc --aatc     ccgg
                                         caaacc       aaa     a                 

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    ** *  **   *    **  *   *         * * *   ***         *  ****    *  **  *  *
ctcaGGaAccACacgCaactCAgaAttcCagctcc---AtGtCtccACTacgatgggcAtcAGACcaagAccAGgtGggC
aaag  g tg  tga tgtc  at ggt ------att c c cta   gtacctaag ag    tggc gg  ag at 
                g               g                 g                c            

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  *  ** *  **** **********      *****                     *** * **** *         
GagTgcGGcTctACTCaGAGTCCCAGGtgtgctCCCAGgttggcaaaagggaagacacaGAGtTtCAGGaTgtgatgact
 gt ca  a ga    c          ------     ---------------------   c c    g ---------
                             c               g      ca                          

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
       *** **   * **                 ***** **  * *****  * ** ** ***** ** ** *** 
cctactgAGGaGGgtgGgGGt----------------GATGGgGCttCtTTCCGagGtCGaTCaCAGTCtGCtCCtCCTg
-------   g  cca t  cggaaggcatgcccaca     a  ac a     ga c  c  c     g  c  c   a
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ** ***** ** **** *** **  * *****  *  * ******** ** ***** ** ***** ** *******  
CaCTaTGGGCtGCaAAGAaATAtGGctGcCAGCTgaGgaGgATGAGTGAtGAaTTTGAcACcTGGCTcGAcAAAGGGGtg
 c  g     g  c    g   c  gc g     cc ac c        c  g     t  g     g  t       aa
    c                                                                           

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   * * * * **  *   *  ***  * *** ***      * *** ***   * ****   * * *** *  ****  
cccAaGaGaGgGAttAtccCagGAGgaGgCAAgCAGa-----AaGTCtCCCgagGaTGGTtctCtTtCCTcTggAGTCca
atg g c g t  ag gtg ga   cg t   a   gtgacc g   c   --a c    ggg c a   g tc    at
              a             c                                                   

       490       500       510       520       530     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:
**  ** * * ** ***                                ****  
AAggAGgCgGaAGgCAGg-------------------------------GAGTga
  aa  a t -  a   aacatacccctaccatcccaccacgatcatct    ag
        a                                              
© 1998-2022Legal notice