Dataset for CDS classical BH3-containing proteins of organism Naja naja

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                              * **                  *** *                       
------------------------atggatCcTCctgtttacctggaagacgATTtTtcccatttggatgggttagatga
atgcaagggcaagaaatatgtgaa------ t  tga---------------   c g----------------------
                  g gc   aca             a                      a tg  a ag   a g

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                          ***                                   
tgatgtattccactctgacgactgtgaactcgtcagtcagtcCAGcaagatggcctt-----------------------
------------------------------------------   ac----------cggcctggggcccctacctcctt
  gaca   g  gc   ct  aa             c   ct     tc  ca                           

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                ** * *                    **** *    *       *     ** ***        
------------tcgtGGcAtT--------------------TTCAcCcaaaGcaaatctT-----ACaACTgcctcc--
acaaactgaata----  t c catttgggtgaacgggacag    t agcc gt----- caggg  c   ------ac
              aa    a                         g  c      gc c             g a    

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          ** *    * * *                                         
---------------------tgggcAGgTtccaGcTcTtcccacttacgca----------------------------
cctccagtcccagtccatttg-----  a ---- t g -------------aagatccccactgctgtccagatcctcc
                     caac     c  c       atgt  gtaag                            

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                    *   *  ** *                                                 
-----------ctgttgtggCccaGgcAGcAggcatg---ccaaacaacaggacaaggcaacacagaccctcaatgcatc
agtgggtattt--------a att at  g ------cac----------------------------------------
             c  t      c        t c      t tga ttgt     a           t ca g c    

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   *    *                                                             **        
ctcTtccaGccaggatatcatgttaccttgcggagtcactgaagagcctcagagactcttttatggaaacGCtggatacc
--- cggt tt---------------------------------------------------------gt  --------
            a c                                         atca    ct      a       

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                *** **      *   *         *****                        * ** *   
gtttacatgtccaaccAATcGGtttcacAttgAatccacatcTCCAGgaggaacctcaggaaagtctgcagGaAT-Tgcg
----------------   t  g----a gga ------gct     ct--------------------ga g  a ---
                   g   ga     c  gag  t        a   c gtcac  cc a acct          a

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  * ***                                       **    * ** ** * **    * *         
taCcGAAgttcagattgcacggaagttacagtgcattgcagatcagTTccacAgGCtTCaT-CTacagAgG---------
-- t   ccat-----------------------------------  t--a t  -  t a  gtcc a cacctgctc
gc a   a   g        a g a    g c t    g    g a   tc  a     c                    

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------------------------------------tt---gg--t--------gt-caccagcagaacagaaatcaggt
tggaccattgaggggtctgcagcagccattcataac--ggc--tc-ctagatat--c-----------------------
                             aaggggt  att  at accaggga  aa t  c    t  t  t tt cg

       730       740       750       760       770       780       790         
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....
                              ***                                              
ctggtggcagatccttctcttcctccataaCTTggccttgaacgtggaagccaacagacaacgtgtgggtcagaggtga
----------------------------cg   ca--------------------------------------------
 ctt t   tta a cg                  ta g  gaa  c                                
© 1998-2022Legal notice