Dataset for CDS classical BH3-containing proteins of organism Gorilla gorilla gorilla

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                                                             
ATGgcaaagcaaccttc-----------------------------------------------------------tgat
   t-----------c-cctctccagagacatcttgatggagaccctcctgtatgagcagctcctggaacccccgaa---
   - tg agt aga-                                                            -c  
               g                                                            c   
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
               *   *                                                            
gtaagt-tcTGa---GtgtGacCgagAag--------------gtagacaattgCAgC-C-------tGCggagaggcct
ccc--agct---gcc ac- cgtaga-gaaggacctggacccta-------ccc-tattatttggagcaga---g-----
---g -t-g  gcaa cag t  tc- --              -cgctgtg  t g  c        g   atc-c g c
 g      -    gt   c    --                     a  g        a            tg      a
                       ct                                               c       

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                * *      *                                                      
ccccagctcaGacCtgGgGccCCtaC-------------ctccctacagaca----------gagcCac-----------
-----------gg-ct t attgag agggcgggcgggttc-g-agggagtgagatggacgttgct-t-tgctgacctgt
gtgac  gtt -- -c c gg  gc   ca c       --g-t-------t          ---- gtctt  gga tg
              g                        ag a g    c -          c    -g           
                                            c      c          a                 

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------aag-------------------------------------------------------------ccggc--g
ttgcccag-g-gtaatcctgaaggcaatcacggaggtgaaggggacagctgcccccacggcagccctcactg-----tg-
agatg   c-c                                                          gga tctacac
         t                                                            c  gtctat 
                                                                            g   

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--ccccaccggccggccccagcccttct----------------------------------------------------
ct-a---t--c--a-----g--------gctaccagatccccgcttttcatctttatgagaagatcctccctgctgtctc
  g-tgc- a-aa-a ttt-tgt  ct                                                     
    g gg  a t     at t                                                          
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------------------------------acaggagcccagcacccatgagttgtggC---------caAtcaaca
gatcctccagtgggtatttctcttttgacacag------------tca--cgc--ga-caa-cctgggctaag-c--g--
                                 gtg tgcg atc---ag---tc--c--- ttccacggt-- -tt-ac
                                  a           tg   atg cc g   ga a t a    g gc  
                                                   c c                          

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
caAgCcc-------------------------------------------------------------------------
gc-a--atcatggaggggggacttcgtattctccttcttgggaatctgaggactctgaaaatcccagtgcagggatgctc
-- -gt-        aaa a     c                                                      
 t   ag                                                                         
 g                                                                              

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gcggaagcatcagcagggatgtccgccccagccgctgactcagaagcccaacgcgcggagagtgtagggctagaggcgct
                                                    a c aa   ac c aacac  gtaa ac
                                                                         cac  gg
                                                                               a

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
---------cAagtcctccttGccaggccttca-ccactatctcagtGcaatggcgtccat------gacggaggatga-
ggggctgtgg-gac-ggg--a-ttgcca-ag--aatc-agctcagcg-ggtc--at---gacggagg----cg--ca--a
aaattgacc- ---t-aatgga------g-c gc--tt----ag--aatt-- ct-gat--ttagatttgt--ca--cct
 tt  ct aa  c atc-  - ggcatt c-   t -g  gg-- a- acc  a-actatgaccttc gtcatacgga g
                -     a  t g      g g     gt  c --    g a     at  a  aa c  t   c

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cccgga----cgcttccggagatattggc---------------------------------------------------
-ttaccgacttctgc--a-g--cgcgca-tgcacatcccgaagctcggcgccccccaactgctagtttcccagcagtctt
t-----atta-----tt-t-cc------t             ta  ca ttgtt tcc    c                 
   t  ccgcgtgagagtatttgt ct               a      c                              
   c      aa   g   ca ac a                                                      

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gcccattggggagcagccccccgaagggcagtggcaacatcgagcagaggtacagattgcccgaaagcttcagtgctggg
                                                                            att 
                                                                                
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------------ccgcgaa-a-ttgccccg----tatcggagacgagttt-a-ggct-ct-t---a--gggct
cagcacagcttggctatgg-gc-c-gg-g----ggtcgcagc-c-a-----------g-g-c--a--c-gca-gg-----
   ac  tt ccaacggctt--g-g-tgccgctat-acggcgg-g-atatatttggcagct-tactgagaaggaaaaagc
                cacgaatttcc t aa --g-att -cgtttg g ac caacttaaggg ctatgttctt taa
                  a    ac a a       t  c a aacc       ac  c    c     c c  c   t 

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
t-ctct------------a-------------------------------------------------------------
-t----tcctgcgagcta-ggcccagcaaccctgatacggccaaggtatggttatctgcgggcctttgagtgctggtgag
actatgcgtgaaagaagggttaattagccggtaaggggcaaaccccacca caggactacaattggcccagtggaaattc
ggg aa   atgt  gaccactt  ctt t  gtcat t  g  t c  t     tg ga  aa   ag  cactt  ga
 aa  c    c    t          ag a   c  c a                                 tac   c 

      1050      1060      1070      1080 
....:....|....:....|....:....|....:....|.
                                         
-----------------------------------------
agcgggacctgggcaggggaaggtccgccccctccaagtga
ctgctagttgt ag at c ttcaggaata acttcg    
ta a  cag    a  c     a           a      
                                         
© 1998-2021Legal notice