Dataset for CDS classical BH3-containing proteins of organism Colobus angolensis palliatus

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                                    **                   *   **           * *
ATGg----------tccc-at-----ctcagag----tgTG-----a-ggag------caGgaaGA-ga----ctccAgC
   tcaaagcaacca---g--gtaagtc-----acatct  agcct-g----accctc-t ttg  t--cgtgtagg a 
   - tggagt ag-t tatc     -- t t      c       gct         a-   t  caggccc  a    
               g a           g                 ac                 ac            
                                               t                  g             

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                   *      **                    
ccgcga-----------------------------aaggggggcccgggccCcagcccGG----------tc--------
tttgagccatggaggttcttggtgtgactgaccctg-a-------tcaagt aga-gt  gggccctctc--cgtcgatc
ggcac                              -g-aacct  g      t - -   aacattgaca  tccacgga
   t                                c    aa                         g    t t  ag
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----gcacaggg-t--c-tga---------------------------ctgcccct-cggcagactt----------cg
tgtat---ggaact-tt-c---aggcaatcacggaggtgaaggggacag---g---ct----c-g-ccggatcggggcta
cagtacgt   cacggaatc                             tac- g -gga  -ac --ac c ca  a--
       c     aaa  a                                      a    t - ga            
             g                                                                  

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
gc-ggccc----gccccaccgcccagcccctggccttc------ccaccag-t-ccagc-----------atgagaagg-
--actt--gttg--at--tt-gtat-g--tg-c---c-tgtggg-------t-c--c-gttttcatcttt----cc---t
agta-ggtccgtca--ggg-a--gg -t -ac-   -t    acatg   cacat -t-          ggg g-- tac
  c- -a  gca   g  -g aa--  g  - t                  c g  t t            a        
   t                    c                                 a                     

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-ctacctg-----------cagcctccatcagccaggg-------ggtatgct-ctt---------------ct-agga-
c-ag--cagaccctcggcc-t-ttg-gcc-ct-tcaaaggcgtctatcg-ttct---ttgaatgtggggtaa--g----g
a -c ga- gtatggcttt -t-a- ---t -g---t-aaaactg---- ---g ccc     c  a  act  c aa a
  c-  -  c    a  aa  ag-a a g   ag  -c      a  g     a                    t    t
      g                                              c                          

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-----g-gac-g-tt-a---------------------------------------------------------------
cttcg-g---t-a--t-tcgggatgcttgctccgggctttctgtccctgccagtttctcggcagtcttgcccgtcgggaa
acctatcc agatcggtcgcca a  agcagaac  a gc  cc   a    c ga c a a  c caa a aca a gc
t  a  a   a c  c aa                                                             
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tcttaagctggaggcgctggggctgtggagacccggagtacagattgcccgaaagcttcagtgcattgcagaccagttcc
ggagcccgcca cataaa t  taccatc  t a ag                                           
c  a    a   a g    a    a      g                                                
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                          *   *          *                                      
--------------------cac---CagcAgctccgaaccCgcgtg--------------------tggtggcaaatc-
accggcttcatgtgcagcaatt-cgg c-a aactatgcat -----gacggaggaggacgaagggactaaaaacgggta
                    -g a a   g t a gcct   at g                   tc c c   g  a g
                     -                     g a                                  
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                              *  *                                              
---ct--cccc------------------tCtgCtcctcctggccttg--tggccagcacagcagtatgggggcgggc--
aca--ag----tttcggggccgctcgcggc ct ggtggagtaatcc-aacaaag-at-tct-taggccatc-gta--ac
ctg cga gtt               aacg    ctac  aa  a    c---g-gcggg-atg---aa-c- ---tt  
    a                             a  a             tc-tc-- -t- -cc -- -   cta   
                                                      a  a a c   a        ac    

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
------tccggatga-----------------------------------------------------------------
ctgctgct-aagga-tgattgtcgtgtttgtgtgctcttttcatggatttccaggaacattgtgtggtagtacatcgggg
      --t-----ggacggtgtcacaggag gc a a caa gcaggcagatccccggcc ccctcggag   g  acc
       gg  ca        a          ca             c           aa aaa  a  c         
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cggattgggcctgtgtcttgttgggttgtttttttgttgttcttttgggttttgaacttgggcaggggaagctccgcccc
aa  cgcacaaaagc  ca cgaaacgcgag c  cca  ca gg  c a cga                          
                                                                                
                                                                                

       890
....:....|
          
----------
ctcccagtga
          
          
          
© 1998-2020Legal notice