Dataset for CDS classical BH3-containing proteins of organism Caenorhabditis remanei

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                             ****     *  * **  *** * ***********
atgct-acattcg------cctcctc-tcggacctt-t--t-tcgATGCcttcaTcaCaCTttGACtTcGTCAAACCCTT
-----t-------cctcat-------t---------t-tc-t---    tcaat tc t  gc   a t           
     c                    a         c ca c                                    

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  *  *        ** ** **  ***  * *** * *     **********  * * ***   ** ******** *
CTacTccAacaac--cAAgAAcATgaTGTtcTcCGAcTtCc---aCACGTCTTCTgaTcAtGCCgttACgTCTTCTGAgT
  gt gt t----tta  a  g  tc   gt t   t a tgtac          ct g c   tcg  a        a 
             ga                                                   c             

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******* ******* ****** ***  **** *****    * *****   * * *      * *********** ** 
TCGCTGAtGATTCTGgATTTTTtGATtcCTCCgAAACCagccAcTACATtcaCgAgAttagttAgGAAATCGGCACcAAa
       c       a      c   ga    a     gatg t     cac a a gcgcgc t           a  g
       a              a                                  ca  ca                 

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *   * * ***** **** ********** **************** ****  * *    * ********* ***** *
tTggcTgCaATGTGcGATGaCTTCGATGCCaAAATGATGTCATACTCcAGAAgtGtAtc-aCcTCCAGAAGTcTTCTCgG
c cat a g     t    g          c                a    ca g c-t- t         a     a 
                                                       a   c                    

       330       340        
....:....|....:....|....:...
 **  *   ********* *******  
tCGttTtttCGACTTCTTcGCCTTCTga
g  cg cca         t       ag
a                           
© 1998-2022Legal notice