Dataset for CDS iridoviridae of organism all

[Download (right click)] [Sequences] [Repertoires]

42 sequence(s)

CLUSTAL W (1.8) multiple sequence alignment


A0A222NTN8_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtg-------------------
Q2WEP2_097R-01          atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtg-------------------
A0A3Q9T2R6_097R-01      atggacgtgaggcaatttctgtcagactgtg-------------------
A0A0A0VDG1_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtg-------------------
H6WEE3_097R-01          atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
I2BFW4_097R-01          atggacgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
Q677S5_070L-01          atgatgagcaacaaatttgaaaccgatacaaaatatcttattgatgcatt
Q5GAF0_ORF115R-01       atgacgaatataaacttttcagc-gttgttgagaggcgagcgcatgtgtc
Q6YH32_097R-01          atggacgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A0U2QBA9_097R-01      atggacgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A0U2QHX4_097R-01      atggacgtgaggcaatttctgttagactgcg-------------------
A0A0U2R7T3_097R-01      atggacgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
T2C510_097R-01          atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A192GQ13_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A2D0XKG8_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtg-------------------
A0A2D0XMC5_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A7G9TL46_097R-01      atgggcgtgaggcaatttctgtcagactgtg-------------------
D3TTY2_097R-01          atgggcgtgaggcaatttctgtcagactgtg-------------------
A0A220IH18_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
Q6GZM8_097R-01          atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
W8TMV3_097R-01          atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A3Q9T8U5_097R-01      atggacgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A1B2ITU5_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A223PJ87_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A223PJJ8_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A222NTZ1_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
H9XFR8_097R-01          atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A2P1GJP0_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A6M8PQB5_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtg-------------------
A0A8A4YKK4_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A6M5K8N1_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtg-------------------
Q5YFF0_ORF115R-01       atgacgaacataaacttttcagc-gttgttgagaggcgagcgcatgtgtc
A0A8F9RB68_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A0D3R3S5_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A0D3R3I2_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A3Q8UH03_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
V5N073_097R-01          atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A9E8AFE4_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A2U9QGY4_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A2U9QHH2_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
C3RWV2_097R-01          atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
A0A8F9RAB0_097R-01      atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcg-------------------
                        ***      *   * ***      *                         

A0A222NTN8_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
Q2WEP2_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A3Q9T2R6_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A0A0VDG1_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
H6WEE3_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
I2BFW4_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
Q677S5_070L-01          ttttaaagaatattttaattcacaagaaagtaatgatataattttaaaaa
Q5GAF0_ORF115R-01       ctctcacgcg---cgaaatacactcgcaaatgttgatcg-----------
Q6YH32_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A0U2QBA9_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A0U2QHX4_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A0U2R7T3_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
T2C510_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A192GQ13_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A2D0XKG8_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A2D0XMC5_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A7G9TL46_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
D3TTY2_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A220IH18_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
Q6GZM8_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
W8TMV3_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A3Q9T8U5_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A1B2ITU5_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A223PJ87_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A223PJJ8_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A222NTZ1_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
H9XFR8_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A2P1GJP0_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A6M8PQB5_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A8A4YKK4_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A6M5K8N1_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
Q5YFF0_ORF115R-01       ctctcacgcg---cgaaatacactcgcaaatgttgatcg-----------
A0A8F9RB68_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A0D3R3S5_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A0D3R3I2_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A3Q8UH03_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
V5N073_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A9E8AFE4_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A2U9QGY4_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A2U9QHH2_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
C3RWV2_097R-01          ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
A0A8F9RAB0_097R-01      ---------------aagctcccgaggagatggtggccc-----------
                                        *   * *  * *  *  **               

A0A222NTN8_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
Q2WEP2_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A3Q9T2R6_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A0A0VDG1_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
H6WEE3_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
I2BFW4_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
Q677S5_070L-01          ctataaaaaaagaggtaaatattttatttgataaaca---tagacttgtt
Q5GAF0_ORF115R-01       ----------------------------taacgaaat---ctta-cagtt
Q6YH32_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A0U2QBA9_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A0U2QHX4_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A0U2R7T3_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
T2C510_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A192GQ13_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A2D0XKG8_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A2D0XMC5_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A7G9TL46_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
D3TTY2_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A220IH18_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
Q6GZM8_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
W8TMV3_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A3Q9T8U5_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A1B2ITU5_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A223PJ87_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A223PJJ8_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A222NTZ1_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
H9XFR8_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A2P1GJP0_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A6M8PQB5_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A8A4YKK4_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A6M5K8N1_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
Q5YFF0_ORF115R-01       ----------------------------taacgaaat---ctta-cagtt
A0A8F9RB68_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A0D3R3S5_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A0D3R3I2_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A3Q8UH03_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
V5N073_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A9E8AFE4_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A2U9QGY4_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A2U9QHH2_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
C3RWV2_097R-01          ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
A0A8F9RAB0_097R-01      ----------------------------tgagggccgccgcgga-cgccg
                                                    * *            *      

A0A222NTN8_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
Q2WEP2_097R-01          tg---------ggggtagacaacagggccttcgcccacctatacaccatg
A0A3Q9T2R6_097R-01      tg---------ggggtagacaacagtgcctgcgcacacctgtacaccatg
A0A0A0VDG1_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcatgcgcccacctatacaccatg
H6WEE3_097R-01          tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
I2BFW4_097R-01          tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctgtacaccatg
Q677S5_070L-01          tattctaatatgataaatgatatatctattactactgaa--atagatatt
Q5GAF0_ORF115R-01       tg---------gtggaaacgtttcgcgctttccccagactgccaaatatt
Q6YH32_097R-01          tg---------ggggtagacaacatggcctgtgcccacctgtacaccatg
A0A0U2QBA9_097R-01      tg---------ggggtagacaacatggcctgtgcccacctgtacaccatg
A0A0U2QHX4_097R-01      tg---------ggggtagacaacatggcctgtgcccacctgtacaccatg
A0A0U2R7T3_097R-01      tg---------ggggtagacaacatggcctgtgcccacctgtacaccatg
T2C510_097R-01          tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A192GQ13_097R-01      tg---------ggagtagacaacaaggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A2D0XKG8_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcatgcgcccacctatacaccatg
A0A2D0XMC5_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A7G9TL46_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctgtacaccatg
D3TTY2_097R-01          tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctgtacaccatg
A0A220IH18_097R-01      tg---------ggagtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
Q6GZM8_097R-01          tg---------ggagtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
W8TMV3_097R-01          tg---------ggagtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A3Q9T8U5_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcacacctgtacaccatg
A0A1B2ITU5_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A223PJ87_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A223PJJ8_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcacccacctatacaccatg
A0A222NTZ1_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
H9XFR8_097R-01          tg---------ggagtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A2P1GJP0_097R-01      tg---------ggagtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A6M8PQB5_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggccttcgcccacctatacaccatg
A0A8A4YKK4_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggccttcgcccacctatacaccatg
A0A6M5K8N1_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcgtccacctatacaccatg
Q5YFF0_ORF115R-01       tg---------gtagaaacgtttcgcgctttccccagactgccaaatatt
A0A8F9RB68_097R-01      tg---------ggagtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A0D3R3S5_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A0D3R3I2_097R-01      tg---------gggatagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A3Q8UH03_097R-01      tg---------ggagtagacaacaaggcctgcgcccacctatacaccatg
V5N073_097R-01          tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A9E8AFE4_097R-01      tg---------ggggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A2U9QGY4_097R-01      tg---------ggagtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A2U9QHH2_097R-01      tg---------ggagtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
C3RWV2_097R-01          tg---------ggagtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
A0A8F9RAB0_097R-01      tg---------ggagtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatg
                        *          *    *            *                 ** 

A0A222NTN8_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
Q2WEP2_097R-01          ctgtgggaaggcgttaacctggaggaggttcacgcatccctcctgagaga
A0A3Q9T2R6_097R-01      cattgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A0A0VDG1_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
H6WEE3_097R-01          ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
I2BFW4_097R-01          ctgtgggaaggcgtcaacctggaggatgttcacgcatccctcctgggaga
Q677S5_070L-01          t---------------tagttaaaaaaactgctgaaagtatattttctga
Q5GAF0_ORF115R-01       t---------------------tagaaattggcaacaatatcgtttcgga
Q6YH32_097R-01          ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccttcctgggaga
A0A0U2QBA9_097R-01      ctgtgggaaggcatcaacctggaggaggttcacgcatccttcctgggaga
A0A0U2QHX4_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccttcctgggaga
A0A0U2R7T3_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccttcctgggaga
T2C510_097R-01          ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A192GQ13_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A2D0XKG8_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A2D0XMC5_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A7G9TL46_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
D3TTY2_097R-01          ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A220IH18_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
Q6GZM8_097R-01          ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
W8TMV3_097R-01          ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A3Q9T8U5_097R-01      cagtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A1B2ITU5_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A223PJ87_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A223PJJ8_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A222NTZ1_097R-01      ttgtgggaaggtgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
H9XFR8_097R-01          ctgtgggaaggcgtcagcctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A2P1GJP0_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A6M8PQB5_097R-01      ctgtgggaaggcgttaacctggaggaggttcacgcatccctcctgagaga
A0A8A4YKK4_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgagaga
A0A6M5K8N1_097R-01      ctgtgggaaggcatcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
Q5YFF0_ORF115R-01       t---------------------tagaaattggcaacaatatcgtttcgga
A0A8F9RB68_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A0D3R3S5_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggtgcacgcatccctcctgggaga
A0A0D3R3I2_097R-01      ctgtgggaaggtgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A3Q8UH03_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
V5N073_097R-01          ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A9E8AFE4_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A2U9QGY4_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A2U9QHH2_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
C3RWV2_097R-01          ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
A0A8F9RAB0_097R-01      ctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcctgggaga
                                                 *              *  *    **

A0A222NTN8_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
Q2WEP2_097R-01          cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A3Q9T2R6_097R-01      cggcgttgtaaactggggtagggtggccgtgtttatgcacgtctgcaggt
A0A0A0VDG1_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
H6WEE3_097R-01          cggcgttgtaaactggggcaggatggccgcgtttatgcacatctgcagat
I2BFW4_097R-01          cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacgtctgcaggt
Q677S5_070L-01          tggtttagttaattggggtagaataattagtttaattacctttggaattt
Q5GAF0_ORF115R-01       cggcaacttgaattgggggagaattttgatactgttgg------gcatct
Q6YH32_097R-01          cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A0U2QBA9_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A0U2QHX4_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A0U2R7T3_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
T2C510_097R-01          cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A192GQ13_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgtgtttatgcacatctgcaggt
A0A2D0XKG8_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A2D0XMC5_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A7G9TL46_097R-01      cggcattgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
D3TTY2_097R-01          cggcattgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A220IH18_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
Q6GZM8_097R-01          cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
W8TMV3_097R-01          cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A3Q9T8U5_097R-01      cggcgttgtaaactggggtagggtggccgtgtttatgcacatctgcaggt
A0A1B2ITU5_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A223PJ87_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A223PJJ8_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A222NTZ1_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
H9XFR8_097R-01          cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A2P1GJP0_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A6M8PQB5_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A8A4YKK4_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A6M5K8N1_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
Q5YFF0_ORF115R-01       cggcaacttgaattgggggagaattttgatactgttgg------gcatct
A0A8F9RB68_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A0D3R3S5_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A0D3R3I2_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A3Q8UH03_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgtgtttatgcacatctgcaggt
V5N073_097R-01          cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A9E8AFE4_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A2U9QGY4_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A2U9QHH2_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
C3RWV2_097R-01          cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
A0A8F9RAB0_097R-01      cggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggt
                         **     * ** ***** **  *        *  *        * *  *

A0A222NTN8_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
Q2WEP2_097R-01          acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
A0A3Q9T2R6_097R-01      acaccgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A0A0VDG1_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
H6WEE3_097R-01          acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
I2BFW4_097R-01          ataccgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
Q677S5_070L-01          taatcgttgaatatttaa-----------aaacaataaataatactgata
Q5GAF0_ORF115R-01       ctcaactttactttacaaaatccgaatcggaatcggaaagaacacagata
Q6YH32_097R-01          acaccgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A0U2QBA9_097R-01      acaccgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A0U2QHX4_097R-01      acaccgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A0U2R7T3_097R-01      acaccgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
T2C510_097R-01          acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A192GQ13_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
A0A2D0XKG8_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A2D0XMC5_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A7G9TL46_097R-01      acaccgtc------aggacctttccatctagcatggatagggcagaggtt
D3TTY2_097R-01          acaccgtc------aggacctttccatctagcatggataggacagaggtt
A0A220IH18_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
Q6GZM8_097R-01          acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggatagaacagaggtt
W8TMV3_097R-01          acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
A0A3Q9T8U5_097R-01      acaccgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A1B2ITU5_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A223PJ87_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A223PJJ8_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A222NTZ1_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
H9XFR8_097R-01          acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
A0A2P1GJP0_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
A0A6M8PQB5_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
A0A8A4YKK4_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
A0A6M5K8N1_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
Q5YFF0_ORF115R-01       ctcaactttactttacaaaatccgaatcggaatcggaaagaacacagata
A0A8F9RB68_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggatagaacagaggtt
A0A0D3R3S5_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A0D3R3I2_097R-01      acattgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A3Q8UH03_097R-01      acatcgtc------aggatctttccgtccagcatggataggacagaggtt
V5N073_097R-01          acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A9E8AFE4_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtctagcatggataggacagaggtt
A0A2U9QGY4_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
A0A2U9QHH2_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
C3RWV2_097R-01          acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggataggacagaggtt
A0A8F9RAB0_097R-01      acatcgtc------aggacctttccgtccagcatggatagaacagaggtt
                              *          *                  * *    *  * * 

A0A222NTN8_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
Q2WEP2_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A3Q9T2R6_097R-01      gc--gctgactaaatttatacaggacccaaaa---------atatacaag
A0A0A0VDG1_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
H6WEE3_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
I2BFW4_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaagg---------gtagacaag
Q677S5_070L-01          aaataacatctgtaagtactattatttcctcatatttaatagaacatca-
Q5GAF0_ORF115R-01       acggaacaactcgaacgatttttcaggcaaga---------cgcgatct-
Q6YH32_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atatacaag
A0A0U2QBA9_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atatacaag
A0A0U2QHX4_097R-01      gc--tttgactaaatttatacaggacccaaag---------atatacaag
A0A0U2R7T3_097R-01      gc--tttgactaaatttatacaggacccaaag---------atatacaag
T2C510_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A192GQ13_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A2D0XKG8_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A2D0XMC5_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A7G9TL46_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacgag
D3TTY2_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacgag
A0A220IH18_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
Q6GZM8_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
W8TMV3_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A3Q9T8U5_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atatacaag
A0A1B2ITU5_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A223PJ87_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A223PJJ8_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A222NTZ1_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
H9XFR8_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A2P1GJP0_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A6M8PQB5_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A8A4YKK4_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A6M5K8N1_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
Q5YFF0_ORF115R-01       acggaacaactcgaacgatttttcaggcaaga---------cgcgatct-
A0A8F9RB68_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A0D3R3S5_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A0D3R3I2_097R-01      gc--gctaactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A3Q8UH03_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
V5N073_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A9E8AFE4_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A2U9QGY4_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A2U9QHH2_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
C3RWV2_097R-01          gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
A0A8F9RAB0_097R-01      gc--tctgactaaatttatacaggacccaaag---------atagacaag
                                 **  *   *         *                 *    

A0A222NTN8_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcag--ggtgatt
Q2WEP2_097R-01          ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagttgg--ggtgatt
A0A3Q9T2R6_097R-01      ca--cctcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A0A0VDG1_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
H6WEE3_097R-01          ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
I2BFW4_097R-01          ca--cctcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
Q677S5_070L-01          gaagcattggttaataaaaaataatgcatggataggattggttgattttt
Q5GAF0_ORF115R-01       ca--aattggatcgcgtcaaacggaggctgggtaacgtgcg--caagctt
Q6YH32_097R-01          ca--cctcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A0U2QBA9_097R-01      ca--cctcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A0U2QHX4_097R-01      ca--cctcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A0U2R7T3_097R-01      ca--cctcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
T2C510_097R-01          ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcag--ggtgatt
A0A192GQ13_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A2D0XKG8_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A2D0XMC5_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcag--ggtgatt
A0A7G9TL46_097R-01      ca--cctcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
D3TTY2_097R-01          ca--cctcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A220IH18_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
Q6GZM8_097R-01          ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--gctgatt
W8TMV3_097R-01          ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A3Q9T8U5_097R-01      ca--cctcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A1B2ITU5_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagatagactgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A223PJ87_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A223PJJ8_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcag--ggtgatt
A0A222NTZ1_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcag--ggtgatt
H9XFR8_097R-01          ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A2P1GJP0_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A6M8PQB5_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagttgg--ggtgatt
A0A8A4YKK4_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A6M5K8N1_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcag--ggtgatt
Q5YFF0_ORF115R-01       ca--aattggatcgtgtcaaacggaggctgggtaacgtgcg--caagctt
A0A8F9RB68_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A0D3R3S5_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcag--ggtgatt
A0A0D3R3I2_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A3Q8UH03_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
V5N073_097R-01          ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcag--ggtgatt
A0A9E8AFE4_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcag--ggtgatt
A0A2U9QGY4_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A2U9QHH2_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
C3RWV2_097R-01          ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
A0A8F9RAB0_097R-01      ca--actcagagagtg-gacagataggctgggtacagtcgg--ggtgatt
                         *    *  *        * *    *  *** **   *  *       **

A0A222NTN8_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
Q2WEP2_097R-01          gggaaatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A3Q9T2R6_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A0A0VDG1_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
H6WEE3_097R-01          gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
I2BFW4_097R-01          gggagatgcttag--agtggttgg-agcgggagtggttgggagtgggagt
Q677S5_070L-01          ttactgttcaaacttatacatcacccgttaaatc--ttta----------
Q5GAF0_ORF115R-01       ggacttgagaaact-actcttcggtaaccaacgc--tttg----------
Q6YH32_097R-01          gggagatgcttaa--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A0U2QBA9_097R-01      gggagatgcttaa--aatggttgggagcgggagt----------------
A0A0U2QHX4_097R-01      gggagatgcttaa--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A0U2R7T3_097R-01      gggagatgcttaa--agtggttgggagcgggagt----------------
T2C510_097R-01          gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A192GQ13_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagc----------------
A0A2D0XKG8_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A2D0XMC5_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A7G9TL46_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
D3TTY2_097R-01          gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A220IH18_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
Q6GZM8_097R-01          gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
W8TMV3_097R-01          gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A3Q9T8U5_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A1B2ITU5_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A223PJ87_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A223PJJ8_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A222NTZ1_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
H9XFR8_097R-01          gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A2P1GJP0_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A6M8PQB5_097R-01      gggaaatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A8A4YKK4_097R-01      gggagatgcttag--cgtggttgggagcgggagt----------------
A0A6M5K8N1_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
Q5YFF0_ORF115R-01       ggacttgagaaact-actcttcggtaaccaacgc--tttg----------
A0A8F9RB68_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A0D3R3S5_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A0D3R3I2_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagtgggagt----------------
A0A3Q8UH03_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagc----------------
V5N073_097R-01          gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A9E8AFE4_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A2U9QGY4_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A2U9QHH2_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
C3RWV2_097R-01          gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
A0A8F9RAB0_097R-01      gggagatgcttag--agtggttgggagcgggagt----------------
                                   *        *                             

A0A222NTN8_097R-01      gatcactgg------------------------agtgatcactggag--t
Q2WEP2_097R-01          gataacgggagtgataacgggagtgataacgggagtgataacgggag--t
A0A3Q9T2R6_097R-01      gatcactgg------------------------agtgatcactggag--t
A0A0A0VDG1_097R-01      gatcactggagtgat------------cactggagtgatcactggag--t
H6WEE3_097R-01          gatc------------------------------------actggag--t
I2BFW4_097R-01          gatcactgg------------------------agtgatcactggag--t
Q677S5_070L-01          cttacc------ttttttat-agtttttatgggtacaggagctatgttat
Q5GAF0_ORF115R-01       caagccatgtgttttttcgg-cgctttgtttggaacaatagccgtaa---
Q6YH32_097R-01          gatc------------------------------------actggag--t
A0A0U2QBA9_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
A0A0U2QHX4_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
A0A0U2R7T3_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
T2C510_097R-01          gatc------------------------------------actggag--t
A0A192GQ13_097R-01      gatcgcggg------------------------agtgatcgctggag--t
A0A2D0XKG8_097R-01      gatcactgg------------------------agtgatcactggag--t
A0A2D0XMC5_097R-01      gatcactgg------------------------agtgatcactggag--t
A0A7G9TL46_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
D3TTY2_097R-01          gatc------------------------------------actggag--t
A0A220IH18_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
Q6GZM8_097R-01          gatc------------------------------------actggag--t
W8TMV3_097R-01          gatc------------------------------------actggag--t
A0A3Q9T8U5_097R-01      gatcactgg------------------------agtgatcactggag--t
A0A1B2ITU5_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
A0A223PJ87_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
A0A223PJJ8_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
A0A222NTZ1_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
H9XFR8_097R-01          gatc------------------------------------actggag--t
A0A2P1GJP0_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
A0A6M8PQB5_097R-01      gataacggg------------------------agtgataacgggag--t
A0A8A4YKK4_097R-01      gatcacggg------------------------agtgatcactggag--t
A0A6M5K8N1_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
Q5YFF0_ORF115R-01       caagccatgtgttttttcgg-cgctttgtttggaacaatagccgtaa---
A0A8F9RB68_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
A0A0D3R3S5_097R-01      gatcactgg------------------------agtgatcactggag--t
A0A0D3R3I2_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
A0A3Q8UH03_097R-01      gatcgcggg------------------------agtgatcgctggag--t
V5N073_097R-01          gatc------------------------------------actggag--t
A0A9E8AFE4_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
A0A2U9QGY4_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
A0A2U9QHH2_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
C3RWV2_097R-01          gatc------------------------------------actggag--t
A0A8F9RAB0_097R-01      gatc------------------------------------actggag--t
                                                                 *        

A0A222NTN8_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
Q2WEP2_097R-01          g------------------a-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A3Q9T2R6_097R-01      ggtcctgtctctcctgtctc-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A0A0VDG1_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
H6WEE3_097R-01          g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
I2BFW4_097R-01          g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
Q677S5_070L-01          a------------------ttcagcttttaatttaacttattga
Q5GAF0_ORF115R-01       ---------------------ttgcttattatctgttaccatga
Q6YH32_097R-01          g------------------g-tcctgtctcttttgttctcttga
A0A0U2QBA9_097R-01      g------------------g-tcctgtctcttttgttctcttga
A0A0U2QHX4_097R-01      g------------------g-tcctgtctcttttgttctcttga
A0A0U2R7T3_097R-01      g------------------g-tcctgtctcttttgttctcttga
T2C510_097R-01          g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A192GQ13_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A2D0XKG8_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A2D0XMC5_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A7G9TL46_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
D3TTY2_097R-01          g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A220IH18_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
Q6GZM8_097R-01          g------------------g-tcctatctctcttgttctattga
W8TMV3_097R-01          g------------------g-tcctatctctcttgttctattga
A0A3Q9T8U5_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A1B2ITU5_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A223PJ87_097R-01      g------------------g-tcctatctctcttgttctattga
A0A223PJJ8_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A222NTZ1_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
H9XFR8_097R-01          g------------------g-tcctgtctctcttgttctattga
A0A2P1GJP0_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctattga
A0A6M8PQB5_097R-01      g------------------a-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A8A4YKK4_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A6M5K8N1_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
Q5YFF0_ORF115R-01       ---------------------ttgcttattatctgttaccatga
A0A8F9RB68_097R-01      g------------------g-tcctatctctcttgttctattga
A0A0D3R3S5_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A0D3R3I2_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A3Q8UH03_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
V5N073_097R-01          g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A9E8AFE4_097R-01      g------------------g-tcctgtctctcttgttctcttga
A0A2U9QGY4_097R-01      g------------------g-tcctatctctcttgttctattga
A0A2U9QHH2_097R-01      g------------------g-tcctatctctcttgttctattga
C3RWV2_097R-01          g------------------g-tcctgtctctcttgttctattga
A0A8F9RAB0_097R-01      g------------------g-tcctatctctcttgttctattga
                                                  * *    *       ***

© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice