Dataset for CDS iridoviridae of organism all

[Download (right click)] [Alignment] [Repertoires]

42 sequence(s)

>gnl|bcl2dbcds|Q6YH32_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Ambystoma tigrinum stebbensi virus GN=097R (length=414 residues).
atggacgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacatggcctgtgcccacctgtacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccttcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacaccgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatatacaagcacctcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttaaagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
ttttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A0U2QBA9_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Ambystoma tigrinum virus GN=097R (length=414 residues).
atggacgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacatggcctgtgcccacctgtacaccatgctgtgggaaggcatcaacctggaggaggttcacgcatccttcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacaccgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatatacaagcacctcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttaaaatggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
ttttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A0U2QHX4_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Ambystoma tigrinum virus GN=097R (length=414 residues).
atggacgtgaggcaatttctgttagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacatggcctgtgcccacctgtacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccttcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacaccgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctttgactaaatttatacaggacccaaagatatacaagcacctcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttaaagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
ttttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A0U2R7T3_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Ambystoma tigrinum virus GN=097R (length=414 residues).
atggacgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacatggcctgtgcccacctgtacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccttcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacaccgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctttgactaaatttatacaggacccaaagatatacaagcacctcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttaaagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
ttttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|T2C510_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Andrias davidianus ranavirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcagggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A192GQ13_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Bohle iridovirus GN=097R (length=426 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacaaggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgtgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagcgatcgcgggagtgatcgctggag
tggtcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|V5N073_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Chinese giant salamander iridovirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcagggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A0A0VDG1_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Common midwife toad virus GN=097R (length=438 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcatgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtgatcactggag
tgatcactggagtggtcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A2D0XKG8_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Common midwife toad virus GN=097R (length=426 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcatgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtgatcactggag
tggtcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A2D0XMC5_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Common midwife toad virus GN=097R (length=426 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcagggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtgatcactggag
tggtcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|H6WEE3_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Common midwife toad virus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcaggatggccgcgtttatgcacatctgcagatacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A7G9TL46_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Epizootic haematopoietic necrosis virus GN=097R (length=414 residues).
atgggcgtgaggcaatttctgtcagactgtgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctgtacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcattgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacaccgtcaggacctttccatct
agcatggatagggcagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacgagcacctcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|D3TTY2_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Epizootic haematopoietic necrosis virus GN=097R (length=414 residues).
atgggcgtgaggcaatttctgtcagactgtgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctgtacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcattgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacaccgtcaggacctttccatct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacgagcacctcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|I2BFW4_097R-01 097R gene OS=[Viruses] European catfish virus GN=097R (length=441 residues).
atggacgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctgtacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggatgttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacgtctgcaggtataccgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaagggtagacaagcacctcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttggagcgggagtggttgggagtgggagtgatcactg
gagtgatcactggagtggtcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A220IH18_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Frog virus 3 GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|Q6GZM8_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Frog virus 3 GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggatagaacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcgggctgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctatctc
tcttgttctattga
>gnl|bcl2dbcds|W8TMV3_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Frog virus 3 GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctatctc
tcttgttctattga
>gnl|bcl2dbcds|Q5GAF0_ORF115R-01 ORF115R gene OS=[Viruses] Grouper iridovirus GN=ORF115R (length=459 residues).
atgacgaatataaacttttcagcgttgttgagaggcgagcgcatgtgtcctctcacgcgcgaaatacactcgcaaatgtt
gatcgtaacgaaatcttacagtttggtggaaacgtttcgcgctttccccagactgccaaatattttagaaattggcaaca
atatcgtttcggacggcaacttgaattgggggagaattttgatactgttgggcatctctcaactttactttacaaaatcc
gaatcggaatcggaaagaacacagataacggaacaactcgaacgatttttcaggcaagacgcgatctcaaattggatcgc
gtcaaacggaggctgggtaacgtgcgcaagcttggacttgagaaactactcttcggtaaccaacgctttgcaagccatgt
gttttttcggcgctttgtttggaacaatagccgtaattgcttattatctgttaccatga
>gnl|bcl2dbcds|A0A3Q9T2R6_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Lumpfish ranavirus GN=097R (length=444 residues).
atggacgtgaggcaatttctgtcagactgtgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagtgcctgcgcacacctgtacaccatgcattgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggtagggtggccgtgtttatgcacgtctgcaggtacaccgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgcgctgactaaatttatacaggacccaaaaatatacaagcacctcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtgatcactggag
tggtcctgtctctcctgtctctcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A3Q9T8U5_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Lumpfish ranavirus GN=097R (length=426 residues).
atggacgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcacacctgtacaccatgcagtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggtagggtggccgtgtttatgcacatctgcaggtacaccgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatatacaagcacctcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtgatcactggag
tggtcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|Q677S5_070L-01 070L gene OS=[Viruses] Lymphocystis disease virus - isolate China GN=070L (length=525 residues).
atgatgagcaacaaatttgaaaccgatacaaaatatcttattgatgcattttttaaagaatattttaattcacaagaaag
taatgatataattttaaaaactataaaaaaagaggtaaatattttatttgataaacatagacttgtttattctaatatga
taaatgatatatctattactactgaaatagatattttagttaaaaaaactgctgaaagtatattttctgatggtttagtt
aattggggtagaataattagtttaattacctttggaattttaatcgttgaatatttaaaaacaataaataatactgataa
aataacatctgtaagtactattatttcctcatatttaatagaacatcagaagcattggttaataaaaaataatgcatgga
taggattggttgatttttttactgttcaaacttatacatcacccgttaaatctttacttaccttttttatagtttttatg
ggtacaggagctatgttatattcagcttttaatttaacttattga
>gnl|bcl2dbcds|A0A222NTN8_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Pelophylax esculentus virus GN=097R (length=426 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcagggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtgatcactggag
tggtcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A9E8AFE4_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Percocypris pingi ranavirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcagggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A1B2ITU5_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Pike-perch iridovirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
tagactgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A223PJ87_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Rana catesbeiana virus 2 GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctatctc
tcttgttctattga
>gnl|bcl2dbcds|A0A223PJJ8_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Rana catesbeiana virus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcacccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcagggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A222NTZ1_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Rana esculenta virus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgttgtgggaaggtgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcagggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|H9XFR8_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Rana grylio iridovirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcagcctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctattga
>gnl|bcl2dbcds|A0A2P1GJP0_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Rana nigromaculata ranavirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctattga
>gnl|bcl2dbcds|A0A6M8PQB5_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Rana tigrina ranavirus GN=097R (length=426 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggccttcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgttaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgagagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagttggggtgattgggaaatgcttagagtggttgggagcgggagtgataacgggagtgataacgggag
tgatcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A8A4YKK4_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Rana tigrina ranavirus GN=097R (length=426 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggccttcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgagagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagcgtggttgggagcgggagtgatcacgggagtgatcactggag
tggtcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|Q2WEP2_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Rana tigrina ranavirus GN=097R (length=450 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggccttcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgttaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgagagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagttggggtgattgggaaatgcttagagtggttgggagcgggagtgataacgggagtgataacgggag
tgataacgggagtgataacgggagtgatcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A6M5K8N1_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Red-eared slider ranavirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgtgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgtccacctatacaccatgctgtgggaaggcatcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcagggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|Q5YFF0_ORF115R-01 ORF115R gene OS=[Viruses] Singapore grouper iridovirus GN=ORF115R (length=459 residues).
atgacgaacataaacttttcagcgttgttgagaggcgagcgcatgtgtcctctcacgcgcgaaatacactcgcaaatgtt
gatcgtaacgaaatcttacagtttggtagaaacgtttcgcgctttccccagactgccaaatattttagaaattggcaaca
atatcgtttcggacggcaacttgaattgggggagaattttgatactgttgggcatctctcaactttactttacaaaatcc
gaatcggaatcggaaagaacacagataacggaacaactcgaacgatttttcaggcaagacgcgatctcaaattggatcgt
gtcaaacggaggctgggtaacgtgcgcaagcttggacttgagaaactactcttcggtaaccaacgctttgcaagccatgt
gttttttcggcgctttgtttggaacaatagccgtaattgcttattatctgttaccatga
>gnl|bcl2dbcds|C3RWV2_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Soft-shelled turtle iridovirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctattga
>gnl|bcl2dbcds|A0A8F9RB68_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Stickleback virus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggatagaacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctatctc
tcttgttctattga
>gnl|bcl2dbcds|A0A8F9RAB0_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Tadpole virus 2 GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggatagaacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctatctc
tcttgttctattga
>gnl|bcl2dbcds|A0A2U9QGY4_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Terrapene carolina carolina ranavirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctatctc
tcttgttctattga
>gnl|bcl2dbcds|A0A0D3R3S5_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Testudo hermanni ranavirus GN=097R (length=426 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
ggtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggtgcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcagggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtgatcactggag
tggtcctgtctctcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A0D3R3I2_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Tortoise ranavirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
gatagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggtgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacattgtcaggacctttccgtct
agcatggataggacagaggttgcgctaactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagtgggagtgatcactggagtggtcctgtctc
tcttgttctcttga
>gnl|bcl2dbcds|A0A2U9QHH2_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Trioceros melleri ranavirus GN=097R (length=414 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacagggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgcgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggacctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagtgatcactggagtggtcctatctc
tcttgttctattga
>gnl|bcl2dbcds|A0A3Q8UH03_097R-01 097R gene OS=[Viruses] Zoo ranavirus GN=097R (length=426 residues).
atggatgtgaggcaatttctgtcagactgcgaagctcccgaggagatggtggccctgagggccgccgcggacgccgtggg
agtagacaacaaggcctgcgcccacctatacaccatgctgtgggaaggcgtcaacctggaggaggttcacgcatccctcc
tgggagacggcgttgtaaactggggcagggtggccgtgtttatgcacatctgcaggtacatcgtcaggatctttccgtcc
agcatggataggacagaggttgctctgactaaatttatacaggacccaaagatagacaagcaactcagagagtggacaga
taggctgggtacagtcggggtgattgggagatgcttagagtggttgggagcgggagcgatcgcgggagtgatcgctggag
tggtcctgtctctcttgttctcttga
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice