Dataset for CDS ORFV125 of organism all

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
***                ** * *      ** ** *** *    *****  ** * **  * *****  *  ******
ATG----------------GCAAACAGAgAcGAcATtGACgCCTCCGCCGTcaTGGCtGCCTACCTCGCGaGagAGTACG
   atcggtgacaggcatc  g - gataca  g  c   t tagt     tg  a c  gc t     cg gc      
                                 a                                            

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    ** **    **  * **  **     *** ****  ** ** *  **  * ***   ***** ** ***** ** 
CGGagGCtGTaGAgGAaCAGCTGACGCcGCGCGAGCGCGAtGCGCTCGAaGCCCTTCGCgTtTCCGGCGAgGAGGTCCGG
 cacc  g  cata  ga c  tt  gttgc   a    tg  a  g cg  at g   acc     a  c     a  c
   t      g  c           a                                                    

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
   **  ******  ** **  * ***** ****   * * * * ***** **   *** ***** ** *** ***** *
tCgCCGCTGCTGCAaGAaCTCTCgAACGCgGGCGAgcACCGCGCcAACCCcGAaAaCTCGCACATcCCCGCCGCCCTCGT
cac  ca      gg  g  ga c     c    gct t a a g     t  gtc   a     t  g   a     a 
                       a            a             g                             

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ** ** ** ** **  * **  * ************ **** ** **  * * ****** **************    *
cTCCGCgCTtCTcGAaGCcCCcACcTCCCCCGGCCGCATGGTCACtGCGgTtGAGCTCTGcGCGCAGATGGGCCGgcTaT
t  a  a  g  t  ga t  tg t            g    g  c  ca c g      t              tggc 
a        a        a   a                    g                             a  g 

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******** *      * ** *  * *** **********  **** *** *  * **  ***** * ** **   *** 
GGACGCGCGGCCgCcaGCTCgTcGACTTCATGCGGCTCGTgtACGTGCTCcTaGACCGtcTGCCGcCCACGGCCgACGAg
        c gttaag t  a ta a   g          ac    c   t ca t  ca     t t  a  tac   c
            a       c                             g                     t     

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******  *  ******  *    *  ***** ** **     **** *   *  **  ****      **  * **   
GACCTCggCgCCTGGCTGCAGgCCGTCGCGCGCGTgCACgGcaCGCGGCGCcGcCTGCACCGCgcTcTcGGcGTtGGggC
      ac at      cg aagt ca     a  c  gccgt    t att ga  tc    ttcaca  tc c  cat
                     c             a                           a  g          t  

       490       500       510       520       530        
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:...
  *  * ** **    **  * **  *  * ** *   *     * *  **    * *
cGTcgTGGCaGGCGTcGGtaTGCTGcTgCTcGGCGTGCGCGTGtTGCGgCGCACaTAA
tt aa c  g  ttgg  cc t  ct cg t  a cca at--c c tc  tcgt g 
  c    c                                 -    t     g   
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice