Dataset for CDS adenoviridae of organism Human adenovirus 11

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atggaggtttgggccattttggaag--------------aggcaactgttagagaacgcttcggacggagtctccggttt
-------------------------accttaggaagact-----------------------------------------
   agt gaaac  ttc   ta g               g  g gtct c  cccttatc gac g  c      ca cc

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ttggaga---tggttcgctagtgaattagctagg---gtttttaggataaaacaggactataaccaagaatttg------
-------ttc------------------------gta-------------------------------------aaaagt
 g  cag   ga     tc  aatg   tgggat   c ac gt    gg  g cccg cc  a cgcc a  c      

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--ttgg-agattgcccaggacttttt------------------------------------------------tcagtt
tg----t-------------------gaagctcttaatttgggccatcaggttcactttaaagaaaaagtttta------
    ca  cgc  a  tatg  ac                                                   a    

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                         *  * **
ttagacttttcaac-ccaggtagaactgctgctgctgtggcttttctta----------------atggatccCgcAgAC
--------------c----------------------------------cttttatattagataa-------- ta c  
c tc  c   gg   g   c gc g    c  c  c ctt  g  gccg                               

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*    *  * * *** ***  *       **** ** *    ** *      ** *       * * *    * ******
TcattTcaGcAgGGGaTACgtTttggattTCATaGCcAcag-CAtTgtggagAAcAtggaaggTtCgCaagaTgAGGACA
 gtgc tg a t   t   ta ggaagca    g  t attc  c tcctct  t acccttc a c tgac c      
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*  *        *           ***** **   *** ***  *  ***  ** *  * **     *   *    * **
AtcTtaggttacTggccagtgcagCCTTTgGGtgtAGCgGGAatCc-TGAggCAtCcaCcGGtcatgCcagCggttCtGG
 gt ac------ t--------gt     t  ccc   t   gg tt   cc  a gt t  gtgaa ttt tcag a  
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 **  **   **  *** **** * ***                                                    
aGGagGAacaGCaaGAGgACAAcCcGAGagccggcctggaccctccagtggaggaggcggagta----------------
t  tc  gtt  --   t    a t   ------------------------------------gctgacttgtctcctg
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aactgcaacgggtgcttactggatctacgtccactggacgggataggggcgttaagagggagagggcatctagtggtact
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gatgctagatctgagttggctttaagtttaatgagtcgcagacgtcctgaaaccatttggtggcatgaggttcagaaaga
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gggaagggatgaagtttctgtattgcaggagaaatattcactggaacaggtgaaaacatgttggttggagcctgaggatg
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
attgggaggtggccattaaaaattatgccaagatagctttgaggcctgataaacagtataagattactagacggattaat
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atccggaatgcttgttacatatctggaaatggggctgaggtggtaatagatactcaagacaaggcagttattagatgctg
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
catgatggatatgtggcctggggtagtcggtatggaagcagtaacttttgtaaatgttaagtttaggggagatggttata
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atggaatagtgtttatggccaataccaaacttatattgcatggttgtagcttttttggtttcaacaatacctgtgtagat
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gcctggggacaggttagtgtacggggatgtagtttctatgcgtgttggattgccacagctggcagaaccaagagtcaatt
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gtctctgaagaaatgcatatttcaaagatgtaacctgggcattctgaatgaaggcgaagcaagggtccgccactgcgctt
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctacagatactggatgttttattttgattaagggaaatgccagcgtaaagcataacatgatttgcggtgcttccgatgag
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aggccttatcaaatgctcacttgtgctggtgggcattgtaatatgctggctactgtgcatattgtttcccatcaacgcaa
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aaaatggcctgtttttgatcacaatgtgatgacgaagtgtaccatgcatgcaggtgggcgtagaggaatgtttatgcctt
                                                                                

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
accagtgtaacatgaatcatgtgaaagtgttgttggaaccagatgccttttccagaatgagcctaacaggaatttttgac
                                                                                

      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atgaacatgcaaatctggaagatcctgaggtatgatgatacgagatcgagggtacgcgcatgcgaatgcggaggcaagca
                                                                                

      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tgccaggttccagccggtgtgtgtagatgtgactgaagatctcagaccggatcatttggttattgcccgcactggagcag
                                                                                

      1770      1780      1790  
....:....|....:....|....:....|..
                                
-------------------------------g
agtttggtttcggtggggcagagtctgactaa
   cc cagc a caca a a aa  a a   
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice