Dataset for CDS adenoviridae of organism Human adenovirus 68

[Download (right click)] [Sequences] [Repertoires]

2 sequence(s)

CLUSTAL W (1.8) multiple sequence alignment


K7NG43_E1B19K-02      --------------------------------------------------
K7NG43_E1B19K-01      atggaggtttgggctatcttggaagacctgagacagactaggctactgct
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      --------------------------------------------------
K7NG43_E1B19K-01      agaaaacgcctcggacggagtctctggcttttggagattctggttcggag
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      --------------------------------------------------
K7NG43_E1B19K-01      gtgatctagctaggctagtgtttaggataaaacaggactacagggaagaa
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      --------------------------------------------------
K7NG43_E1B19K-01      tttgaaaagttattggacgacagtccaggactttttgaagctcttaactt
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      --------------------------------------------------
K7NG43_E1B19K-01      gggccatcaggctcattttaaggagaaggttttatcagttttagattttt
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      --------------------------------------------------
K7NG43_E1B19K-01      ctactcctggtagaactgctgctgctgtagcttttcttacttttatattg
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      -----atggatccgccaaacccacttcagcaagggatacgttttggattt
K7NG43_E1B19K-01      gataaatggatccgccaaacccacttcagcaagggatacgttttggattt
                           *********************************************

K7NG43_E1B19K-02      catagcagcagctttgtggagaacatggaaggctcgcaggatgaggacaa
K7NG43_E1B19K-01      catagcagcagctttgtggagaacatggaaggctcgcaggatgaggacaa
                      **************************************************

K7NG43_E1B19K-02      tcttagattactggccagtgcagcctctgggagtagcagggatactgaga
K7NG43_E1B19K-01      tcttagattactggccagtgcagcctctgggagtagcagggatactgaga
                      **************************************************

K7NG43_E1B19K-02      cacccaccggccatgccagcggttctggaggaggagcagcaggaggacaa
K7NG43_E1B19K-01      cacccaccggccatgccagcggttctggaggaggagcagcaggaggacaa
                      **************************************************

K7NG43_E1B19K-02      tccgagagccggcctggaccctccggtggaggagtagctgacctgtttcc
K7NG43_E1B19K-01      tccgagagccggcctggaccctccggtggaggagta--------------
                      ************************************              

K7NG43_E1B19K-02      tgaactgcgacgggtgcttactaggtctacgtccagtggacaggacaggg
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      gcattaagagggagaggaatcctagtgggaataatttaagaaccgagttg
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      gctttaagtttaatgagccgtaggcgtcctgaaactgtttggtggcatga
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      ggttcagagcgaaggcagggatgaagtttcaatattgcaggagaaatatt
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      cactagaacaacttaagacctgttggttggaacctgaggatgattgggaa
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      gtggccattaggaattatgctaagatatctctgaggcctgataaacagta
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      tagaattactaagaagattaatattagaaatgcatgctacatattaggga
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      atggggcagaggttataatagatacacaagataaagcagcttttagatgt
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      tgtatgatgggtatgtggccaggggttgtcggcatggaagcagtaacatt
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      tatgaatattaggtttagaggggatgggtataatggcattgtatttatgg
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      ctaacactaagctgattctacatggttgtagcttttttggggttaataat
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      acttgtgtagaagcttgggggcaagttagtgtgaggggttgtagttttta
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      tgcatgctggattgcaacatcaggtagggtcaagagtcagttgtctgcga
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      agaaatgcatgtttgagagatgtaatcttggcatactgaatgaaggtgaa
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      gcaagggtccgccactgcgcagctacagaaactggctgcttcattctaat
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      aaagggaaatgccagtgtgaagcataatatgatctgtggacattcggatg
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      agagaccttatcagatgctgacctgcgctggtggacattgcaatattctt
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      gctaccgtgcatatcgtttcccatgcacgcaagaaatggcctgtatttga
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      acataatgtgattaccaagtgcaccatgcacataggtggtcgcaggggaa
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      tgtttatgccttaccagtgtaacatgaatcatgtgaaggtgatgttggaa
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      ccagatgccttttccagagtgagtttaacaggaatctttgatatgaatat
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      tcaactatggaagatcctgagatatgatgacactaaaccgagggtgcgcg
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      catgcgaatgcggaggcaagcatgctagattccagccggtgtgcgtggat
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      gtgactgaagacctgagacccgatcatttggtgcttgcctgcactggagc
K7NG43_E1B19K-01      --------------------------------------------------
                                                                        

K7NG43_E1B19K-02      ggagttcggttctagtggtgaagaaactgactaa
K7NG43_E1B19K-01      ---------------------------------g
                                                        

© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice