Dataset for CDS E1B19K of organism Human adenovirus F serotype 41

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******              * * ****          **   * **                                 
ATGGAG--------------TTTTGGAG----------TGAGCTACA---------------------------------
      cgcccaaacccatc g c    gggtatactc  gat g  tgacaatggccctgtggagaaccctgctgcgga
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
     * * * * **               ******** *** *          *** ****  **              
-----AAGTTATCAG---------------AGCCTCCG-ACGCT----------TGCTGGAGTTGG--------------
ggaag g g c t  gttgctcgccggcgc        c   g ctggatccag   g    ga  aggaggaggaggag
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                          ** *  * **** *                * *** **
-----------------------------------------CTTCTGCCAGAACTT----------------CCAGCTGT
gaggaggagaacctgagggccggtctggatcctcaaacggaa  g aa t    c gaccccgaagagggta t   a  
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 *                                  * **   *****      *  * ****** *   ******    
TG----------------------------------GAGGTTTATTTTT-----GGTTCAACCTTAA--CTAATGT----
g gcaaaggggggagaaaaggaagttagaaaatgac g  cgg     ctaaag ag t      g gtt      ctcg
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ttgttatcctgagtctgtctggtgggctgatttggaagatgagtttaaaaatggaaacatgaatcttttatacaagtatg
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ****  * ***  **                      *******                                 **
AATTTATAGAGCtAAA----------------------GAGGACT--------------------------------ACT
g    ga c   cg  aacacattggatggagccttgg       gggaactagctttgaatatgtttgccaaagtgg  
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
******                                                                          
CTTCGC--------------------------------------------------------------------------
      ccagacactatttataccattaagaaaactgttaatatacgtaaatgtgcctatgtaattggaaatggagccgt
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      ***  *  * * **** *        *******                     *****  *  ***       
-----GATTTGCTGAGCTTTTGTC--------TTTTAAC---------------------CCTGGAATtTTTG-------
ggttaa   -- ca a c    a cgggtggt       tgtgcaatgcagagtttaggt     gg ga   gtatgag
                                                                              

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
        *** *       * * *****                                 * ********        
--------CATCT-------TTAAATTTGGG-------------------------------CCACCACTCA--------
cggggtaa   t aataatg c g     cagcagatggatttaatggcaaggtgtttgctt t        attaactt
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
           ***** **  *                                                          
-----------TTTTTCCAGGA----------------------------------------------------------
tgcatggtgtg     t  aa ttgcagcggtgtttgcgtggattcctggggtagggtgtctgccagaggttgtacgttt
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                        ** ***    *****  *   * ***              
----------------------------------------AATTGTGATCAAAAACTTAGATTTTT--------------
gtgggatgttggaaagggctggtggggcaaaacaagagcc  a   ctgt     aa gtg g   gaacgatgcatttt
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                            ***    * ** *       
------------------------------------------------------------CTTCCCCCGGCCG-------
ggctatggtggtagaaggccaggcgcgaattcgacataatgcgggttccgaaaatgtgtg   ttta t  t aagggaa
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                   *  * *** ***    * *   * * *  **                              
-------------------TACGGTTTCTGG----GcTtGCTtTCATtTGt-----------------------------
ctgccagtgttaagcataa gt a   g   cact g gag c t gc  gtaacttgcgcagatggaaactgtcagact
                                      c           c                             

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
          *   * *    **     ******                          *  *  **  ** *      
----------TTtATATtGgaTCAAtgGAGCGCC-------------------------CAaACCCATCTGTCG------
ctaaaagtga gcg g gttt  ccgtc      gcccctggcctgtttttgagcataat tg tt  gc  t taccat
                   a     aa                                                     

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
      * ***              * * ***   ** *             ***   ** *      **** *    **
------GAGGG-------------gTATACTCTGGATTA-------------CATGACAATGGCcCTGTGGAGAACCCTG
gcattt g   ctcgtcgtggcata t t   cat  c gagtaatttttgc   act  a ttttaa    a ctga  
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*           ** ** ***   **** ** * **                                            
C-----------TGCGGAGGAAGAGGGTCTTAGGTT--------------------------------------------
 tttttcgcggg  t  t   gcg    g  t a  tgaccatagagctgtataaagtggtgagatatgatgagttaaag
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
*****  * ***              ****  **    * *  *  ***   **   *                      
GCTCGCCGGCGC--------------AGCC--TCCGCACGGTCTGGATC---CAGTGCG------------ggaggaGga
     tt t   ccctgtgagtgtgg    aa  acat a gt at   ccg  act tggaggaggagga---------
                                                  aa                    a c t ac

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430   
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|...
**** **  *     * **                                                   ** 
GGAGGAGGaGgaGGAGAACCtgagGgccggtctGgaTCcTCaaACgGAaT------------------tgTAA
    c  ct cgcac g  -------------------------------acgaatccagcgatgagg--  g
        g a         atca atgttgtc tg  t  gc  c  c                   at   
© 1998-2022Legal notice