Dataset for CDS E1B19K of organism Human adenovirus B serotype 7

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
atggaggtttgggctatcttggaaga---------------------------------------cggagtctctggcct
--------------------------cctcagacagactaggctactgctagaaaacgcctcgga---------------
   agt gaa c   tct  t  g g                     a                 g     a t a   c
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ttgg-----ctg-ttcggtggtgatctagctaggctagtgttta-------acaggactacag-g-aga----gaaaagt
----agatt---g-------------------------------ggataaa------------c-t---attt-------
  at        ccgg ca  ctcc acca g   ag a   cg       t   a tgt  tg a tc    c ctgtg
            a                                                    g              

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
tattggacgacagtccaggac-----------------------------gctcattttaaggagaaggtt-ttatcagt
---------------------tttttgaagctcttaacttgggtcatcag---------------------t--------
g  g   gac ct     cc                       c        ca   cctcaac ct acc a gc  c 
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ttt-gatttttctactcctggtagaactgctgctgctgtagcttttctta----------------atggatCCGCCAA-
---a----------------------------------------------cttttatattggataa-------------c
  g ag  cg  ac attg a gc g    a  c  c cc   ac gc g                              
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
ACTcaCtTcaGcAaGGGaTAcgttttggattTcAtaGcAGCAgCtTTGtg------------gagAAcAtggaaggctCg
--------------------------------------------------aattccagttcc------------------
   at c tg a t   c              t cg a    t g   cc            tct  t acccttcaa c
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
CaGGaTGAGGACAAtCTtagatTaCTGgccaGtgCAGCctctaggagtagcagggatActgagacACCCAcCgaccAtGC
-------------------a----------------------g-----------------------------t-------
 t  c         g  ac-tg t   ttg  ct    tcg -               ggcctta     a -ctt g  
                   t                                                            

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
cAgCgGT-TctGCAGGaGGagCAGcaGgagGAcaAtccgagagccggcctggaccctccggtggagg-------------
-------c-----------------------------------------------------------agtagctgacctg
g a t    aa     t  cc   tt cgt  gc                                              
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tttcctgaactgcgacgggtgcttactaggtctacgaccagtggacagaacagaggcattaagagggagaggaatcctag
                                                     g  a                       
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tgggaataattcaagaaccgagttggctttaagtttaatgagccgcaggcgtcctgaaactgtttggtggcatgaggttc
                                                                                
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agagcgaaggcagggatgaagtttcaatattgcaggagaaatattcactagaacaacttaagacctgttggttggaacct
                                                                                
                                                                                

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gaggatgattgggaggtggccattaggaattatgctaagatatctctgaggcctgataaacaatatagaattactaagaa
                                                                                
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gattaatattagaaatgcatgctacatatcagggaatggggcagaggttataatagatacacaagataaagcagctttta
                                                                                
                                                                                

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gatgttgtatgatgggtatgtggccaggggttgtcggcatggaagcagtaacacttatgaatattaggtttagaggggat
                                               a                                
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gggtataatggcattgtatttatggctaacactaagctgattctacatggttgtagcttttttgggtttaataatacgtg
                                            g         c                         
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tgtagaagcttgggggcaagttagtgtgaggggttgtagtttttatgcatgctggattgcaacatcaggtagggtcaaga
  a                                                                        g    
                                                                                

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gtcagttgtctgtgaagaaatgcatgtttgagagatgtaatcttggcatactgaatgaaggtgaagcaaggatccgccac
                                                                       g        
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tgcgcagctacagaaactggctgcttcattctaataaagggaaatgccagtgtgaagcataatatgatctgtggacattc
                   c                                                            
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ggatgagaggccttatcagatgctgacctgcgctggtggacattgcaatattcttgctactgtgcatatcgtttcacatg
                        a                                   c                   
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cacgcaagaaatggcctgtatttgaacataatgtgattaccaagtgcaccatgcacataggtggtcgcaggggaatgttt
                                                       t                        
                                                                                

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atgccttaccagtgtaacatgaatcatgtgaaggtaatgttggaaccagatgccttttccagagtgagcttaacaggaat
                                                                     g          
                                                                                

      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctttgatatgaatattcaactatggaagatcctgagatatgatgacactaaaccgagggtgcgcgcatgcgaatgcggag
                                                      a                         
                                                                                

      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gcaagcatgctagattccagccggtgtgcgtggatgtgactgaagacctgaggcccgatcatttggtgcttgcctgcact
                                                    a                           
                                                                                

      1770      1780      1790         
....:....|....:....|....:....|....:....
                                       
----------------------------------AgTAg
ggagcggagttcggttctagtggtgaagaaactg-c--a
   a t    ct c gtcgc aca c a gt  a -  -
                                   a   
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice