Dataset for CDS adenoviridae of organism Human adenovirus 21

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atggaggtttgggctatcttggaagacctgagacagactaggctactgctagaaaacgcctcggacggagtctctggctt
                               a                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ttggagattctggttcggtggtgatctagctaggctagtgtttaggataaaacaggactacagggaagaatttgaaaagt
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tattggacgacagtccaggactttttgaagctcttaacttgggccatcaggctcattttaaggagaaggttttatcagtt
                                              c                                 

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                 ***************
-----------------------------------------------------------------ATGGATCCGCCAAAC
ttagatttttctactcctggtagaactgctgctgctgtagcttttcttacttttatattggataa               
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
CCACTTCAGCAAGGGATACGTTTTGGATTTCATAGCAGCAGCTTTGTGGAGAACATGGAAGGCTCGCAGGATGAGGACAA
                                                                                
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************************************
TCTTAGATTACTGGCCAGTGCAGCCTCTGGGAGTAGCAGGGATACTGAGACACCCACCGGCCATGCCAGCGGTTCTGGAG
                                                                                
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
********************************************************                        
GAGGAGCAGCAGGAGGACAATCCGAGAGCCGGCCTGGACCCTCCGGTGGAGGAGTA------------------------
                                                        gctgacctgtttcctgaactgcga
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cgggtgcttactaggtctacgtccagtggacaggacaggggcattaagagggagaggaatcctagtgggaataattcaag
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aaccgagttggctttaagtttaatgagccgtaggcgtcctgaaactgtttggtggcatgaggttcagagcgaaggcaggg
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
atgaagtttcaatattgcaggagaaatattcactagaacaacttaagacctgttggttggaacctgaggatgattgggag
                                                                               a

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gtggccattaggaattatgctaagatatctctgaggcctgataaacagtatagaattactaagaagattaatattagaaa
                                                                                

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tgcatgctacatatcagggaatggggcagaggttataatagatacccaagataaagcagcttttagatgttgtatgatgg
                                                       a                        

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gtatgtggccaggggttgtcggcatggaagcagtaacatttatgaatattaggtttaaaggggatgggtataatggcatt
                                                                                

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gtatttatggctaacactaagctgattctacatggttgtagcttttttgggtttaataatacttgtgtagaagcttgggg
                                            g                                   

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
gcaagttggtgtgaggggttgtagtttttatgcatgctggattgcaacatcaggtagggtcaagagtcagttgtctgtga
       a                                                                        

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
agaaatgcatgtttgagagatgtaatcttggcatactgaatgaaggtgaagcaagggtccgccactgcgcagctacagaa
                                                                                

      1290      1300      1310      1320      1330      1340      1350      1360
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
actggctgcttcattctaataaagggaaatgccagtgtgaagcataatatgatctgtggacattcgaatgagaggcctta
                                                                                

      1370      1380      1390      1400      1410      1420      1430      1440
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tcagatgctgacctgcgctggtggacattgcaatattcttgctaccgtgcatatcgtttcccatgcacgcaagaaatggc
                                                                                

      1450      1460      1470      1480      1490      1500      1510      1520
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctgtatttgaacataatgtgattaccaagtgcaccatgcacataggtggtcgcaggggaatgtttatgccttaccagtgt
                                                                                

      1530      1540      1550      1560      1570      1580      1590      1600
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
aacatgaatcatgtgaaggtgatgttggaaccagatgccttttccagagtgagcttaacaggaatctttgatatgaatat
                                                                                

      1610      1620      1630      1640      1650      1660      1670      1680
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tcaactatggaagatcctgagatatgatgacactaaaccgagggtgcgcgcatgcgaatgcggaggcaagcatgctagat
                                                                                

      1690      1700      1710      1720      1730      1740      1750      1760
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tccagccggtgtgcgtggatgtgactgaagacctgagacccgatcatttggtgcttgcctgcactggagcggagttcggt
                                                                                

      1770      1780    
....:....|....:....|....
                        
-----------------------g
tctagtggtgaagaaactgactaa
                        
© 1998-2024Centre National de la Recherche Scientifique logoInstitut national de la sante et de la recherche médicale logoUniversité de Lyon logoLegal notice