Dataset for CDS BAD of organism Salmo trutta

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tccctctcctctctctctctgcctctcctcctttccctctcctctctctccctctcctctctctctccctctcctctctc
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ccccctcctctccctctcctctctcctctctcgccctctccgccttcctctgcctctctctctctctgcctctccctcct
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cctctcctctcctctgcctctctccctcctcgctctcttgcctctcgctctcctctctctcctctcctctctctcctccc
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
tctcctctctctctctctctgcctctcctccttccctctcctctctctcccctctcctctctctctctccctctcctctc
                                                                                

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
cctctcctctctctctccctctcctctctctctcctctcccctctcctcctctcttctctctctctctgcctctcctcct
                                                                                

       410       420       430       440       450       460       470       480
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ttccctctcctctctctccccctctcctctctctctccctctcctctccctctcctctctctcctccctctcctctctct
                                                                                

       490       500       510       520       530       540       550       560
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
ctccctctcctctctctctccctctcctctctctctccctctcctctctctgcctctcctcctttccctctccctctctc
                                                                                

       570       580       590       600       610       620       630       640
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                               **   ***         
--------------------------------------------------------------aTGgacCAC---------
tctccctctcctctctctctttctctgcctcttttctctctctttgcctcttttctctctctc  cct   ctcctgtct
                                                                                

       650       660       670       680       690       700       710       720
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------------------------------------------------------------------------a
ctctctctctctcctcacgtctctttcccccctttccgctctctatctcgctcccctctctctccacccctcttcccctc
                                                                                

       730       740       750       760       770       780       790       800
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**  * * **                                  *** ****                            
CAcaTgAtTG----------------------------------TGTgGATG-ca-c---g-----atg--t--------
  tc c c  ctttcttgtttcccctcctcacttcctcttcctc   a    t--g-ctg-ctccg---tt-gctatatc
                                                    a  a aca aaaac   aa a      a

       810       820       830       840       850       860       870       880
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
  *   ****** ** * *****                      * ****  *      * **         * *   *
a-AatgTGAGTCtGAtCaCTCAG----------------------GaACCAcaCactaccCaGA---------AtTtcaG
-g cga      a  g c     aggaggtaggagaaaccgaaaa g    at gtctgt g  aaggggatg c ggc 
 c  a          c                                        a                       

       890       900       910       920       930       940       950       960
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 ***   * * * *  *      * **   ***  * ***   **** ***   **  *  ** *  **** ********
cTCCa-tAtGtCtCaaCtacaatGaGCatcAGAccA-GAC---CAGGtGAG---CGagTccGGcTctACTCaGAGTCCCA
g   -t- g c a cc ctggcc t  cag   tg c   tgg    a   ggt  gt ga  a ga    c        
     a                              a                                           

       970       980       990      1000      1010      1020      1030      1040
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
**      *****                     *** * **** *  *  *   **    * *** ** *        *
GGtgtgctCCCAGgttggca-aagggaagacacaGAGtTtCAGGaTgtGatGactCCtactGaGGAgGGcGggggc---G
  ------     -------g-------------   c c    g ag gg ---  aggg t   a  t ttcctaca 
                    a                                                           

      1050      1060      1070      1080      1090      1100      1110      1120
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
* ** **  * *****  * ** ** ***** ** ** **  * ** ***** ** **** ******  * *****  * 
AtGGgGCttCtTTCCGagGcCGaTCaCAGTCtGCtCCtCCtgCaCTgTGGGCtGCaAAGAaATATGGccGcCAGCTgaGg
 c  a  ac a     ga t  c  c     g  c  c  ga c  c     a  c    g      gt g     cc a
                                                                                

      1130      1140      1150      1160      1170      1180      1190      1200
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
 * *********** ***** ** ***** ** *******     * * * * **  *   *  ***  * *** ***  
aGgATGAGTGATGAaTTTGAcACcTGGCTcGAcAAAGGGGagcccAaGaGaGgGAttAgtcCagGAGgaGtCAAgCAGa-
c c           g     t  g     g  t       taatg g c g t  ag tcg ga   cg g   a   gt
                                                        a             c         

      1210      1220      1230      1240      1250      1260      1270      1280
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
    * *** ***   * ****   * * *** *  ****  **  ** * * ** ***                     
----AaGTCtCCCgagGaTGGTtctCtTtCCTcTggAGTCcaAAggAGgCtGaAGgCAGg--------------------
gacc g   c   --a c    ggg c a   g tc    at  aa  a g -  a   aacatacccctaccatcccac
                                                  a                             

      1290       
....:....|....:..
           ****  
-----------GAGTga
cacgatcatct    ag
                 
© 1998-2021Legal notice